Rozbiórka budynku wymaga odpowiedniej zgody, którą najczęściej jest zgłoszenie rozbiórki lub rzadziej pozwolenie na rozbiórkę. Zgłoszenie robót i brak sprzeciwu to zgoda na rozbiórkę. Ważne jednak jak zgłosić rozbiórkę oraz gdzie, czyli kto wydaje zgodę na rozbiórkę budynku. Należy przygotować właściwe dokumenty do zgłoszenia oraz zastanowić się jak wypełnić wniosek o rozbiórkę. Pytanie główne zgłoszenie czy pozwolenie na rozbiórkę warunkuje rodzaj obiektu. Jeśli jest to rozbiórka budynku gospodarczego lub rozbiórka garażu to wymagane są jedynie podstawowe dokumenty do wniosku zgłoszenia rozbiórki.Rozbiórka budynków mieszkalnych oraz gospodarczych może wymagać pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego lub tylko zgłoszenia zamiaru rozbiórki. Zależy to od rodzaju budynku i jego statusu u konserwatora zabytków. Doradzamy jak uzyskać określone zgody na rozbiórkę.Jeśli chcemy rozebrać budynek zlokalizowany na naszej działce musimy to zgłosić w odpowiednim urzędzie. Część budynków może jednak wymagać uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

Obiekty, które wymagają zgłoszenia zamiaru rozbiórki

Bez uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę, można zlikwidować budynki i budowle, nie wpisane do rejestru zabytków i nie będące pod ochroną konserwatorską, jeśli ich wysokość nie przekracza 8 metrów i jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Bez pozwolenia można rozebrać również wszystkie te obiekty, których budowa / postawienie, zgodnie z prawem budowlanym, nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę. Oczywiście dotyczy to wyłącznie budynków nie wpisanych do rejestru zabytków.

Typowymi obiektami znajdującymi się na działkach prywatnych, które najczęściej chcemy wyburzyć są tzw. domki gospodarcze (jeśli ich powierzchnia nie przekracza 25m2), małe altanki, wiaty garażowe itp. W większości przypadków obiekty te wymagają jedynie zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki.

Gdzie należy zgłosić zamiar rozbiórki budynku?

Dla obiektów, które nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę, należy złożyć tzw. zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki. Wniosek z odpowiednimi załącznikami należy składać w Starostwie powiatowym lub w Urzędzie miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu, jak Poznań, Warszawa itp.).
  
Wniosek najczęściej kierujemy do wydziału Urbanistyki, Architektury, Budownictwa itp. (różne nazwy w zależności od urzędu i miasta).

Aby uwzględnić w zgłoszeniu wszystkie wymagane prawem elementy, zalecamy skorzystanie z gotowych wzorów wniosków, dostępnych w każdym urzędzie (często również na stronach internetowych urzędów).

Jak wypełnić wniosek o rozbiórkę budynku?

Wniosek zamiaru rozbiórki nie jest trudno do wypełnienia i nie wymaga zatrudniania specjalisty architekta czy konstruktora. Główne dane jakie muszą się znaleźć we wniosku to dane inwestora (ewentualnie pełnomocnika, jeśli zlecamy komuś wypełnienie wniosku) oraz podstawowe informacje na temat danego obiektu budowlanego.
  
Istotne są przede wszystkim takie dane jak wymiary budynku (oraz jego powierzchnia) w tym również jego wysokość (mierzona od poziomu terenu).
 
We wniosku należy także określić dokładną lokalizację budynku, tj. jego adres, numer działki na której się znajduje itp. (zgodnie z odpowiednimi polami we wniosku).
 
We wniosku najczęściej musimy również opisać zakres i sposób prowadzonych prac rozbiórkowych. W tym miejscy wystarczy krótki opis, mówiący o tym, że rozbiórka wykonywana będzie w sposób ręczny (z użyciem powszechnych elektronarzędzi jak młoty udarowe itp.) lub zmechanizowany (jeśli chcemy użyć np. koparki itp.). Warto tutaj również zawrzeć informację, że prace rozbiórkowe nie będą naruszały terenów przyległych do działki inwestora i ewentualna praca sprzętu (koparka, żuraw) również zostaną ograniczone wyłącznie do działki inwestora. Dobrą praktyką jest również zawarcie informacji, że wykonana rozbiórka oraz prace rozbiórkowe nie będą miały wpływu na zagospodarowanie i użytkowanie działek sąsiednich.

We wniosku należy także podać datę planowanej rozbiórki (nie może ona być wcześniejsza niż data złożenia wniosku). Data ta powinna uwzględniać 30-dniowy okres, jaki ma urząd na wniesienie ewentualnego sprzeciwu do wniosku. W praktyce zaleca się zatem, aby termin ten określać jako data składania wniosku + 30 dni.
 
Od złożenia wniosku musimy odczekać 30 dni i jeśli w tym czasie nie otrzymamy od urzędu (Starostwo lub Urząd miasta) odmowy, to możemy przystąpić do wykonania rozbiórki. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót (budowy lub rozbiórki) Urząd, do którego kierujemy wniosek, nie wyda nam decyzji. Zgodą na wykonanie wnioskowanych prac jest brak reakcji ze strony urzędu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Prace rozbiórkowe możemy rozpocząć w ciągu 2 lat od daty określonej we wniosku.

Załączniki do wniosku o zgłoszenie rozbiórki 

Do wniosku zgłoszenia zamiaru rozbiórki budynku powinniśmy dołączyć również odpowiednie załączniki. Przede wszystkim będzie to szkic usytuowania budynku na działce. Dobrze jest wykonać taki szkic na mapie geodezyjnej lub ewidencyjnej. Tzw. „nieaktualizowaną” mapę geodezyjną można uzyskać z ośrodka geodezyjnego odpowiedniego dla danego miasta (często są to Starostwa lub jednostki podległe pod Urzędy miasta). W większości przypadków w zupełności wystarczy mapa w formacie A4 z naszą działką, której koszt wynosi ok 20-30zł.
 
Jeśli nie dysponujemy mapą, możemy wykonać samodzielnie prosty szkic, wrysowując na kartce granice działki z lokalizacją wszystkich budynków, które się na niej znajdują. Istotne jest, aby szkic ten wykonać z zachowaniem skali (np. 1:250, 1:500). Na szkicu należy również określić wymiary budynku i jego odległości od granic działek.
 
Do zgłoszenia należy również wypełnić oddzielny druk tzw. prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (druk do pobrania w urzędach wraz z wnioskiem). W dokumencie tym wpisujemy swoje dane z dowodu osobistego i wypełniamy odpowiednie pole, określające rodzaj prawa (własność, współwłasność, umowa dzierżawy itp.).
 
Zgoda na rozbiórkę budynków i budowli nie podlega opłacie skarbowej.
 
Należy przygotować właściwe dokumenty do zgłoszenia oraz zastanowić się jak wypełnić wniosek o rozbiórkę. Pytanie główne zgłoszenie czy pozwolenie na rozbiórkę warunkuje rodzaj obiektu. Jeśli jest to rozbiórka budynku gospodarczego lub rozbiórka garażu to wymagane są jedynie podstawowe dokumenty do wniosku zgłoszenia rozbiórki. Rozbiórka budynku wymaga odpowiedniej zgody, którą najczęściej jest zgłoszenie rozbiórki lub rzadziej pozwolenie na rozbiórkę. Zgłoszenie robót i brak sprzeciwu to zgoda na rozbiórkę. Ważne jednak jak zgłosić rozbiórkę oraz gdzie, czyli kto wydaje zgodę na rozbiórkę budynku.
Na stronie Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynku gospodarczego znajduje się gotowy wniosek wraz z opisem wymaganych załączników i przykładem wypełnienia zgłoszenia.

Sytuacje wyjątkowe gdy wymagane będzie pozwolenie na rozbiórkę 

W niektórych sytuacjach, mimo że dany budynek nie wymagał pozwolenia na budowę, jego rozbiórka może wymagać decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Dotyczy to przypadków, gdy rozbiórka danego obiektu mogłaby spowodować pogorszenie stosunków wodnych na danym terenie, warunków sanitarnych i stanu środowiska naturalnego. Wyjątki stanowią również sytuacje, gdy prowadzone prace rozbiórkowe mogą znacząco oddziaływać na sąsiednie budynki. W takich przypadkach, odpowiedni urząd może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę, co wiąże się z koniecznością wykonania odpowiedniego projektu. Projekt taki musi opracować osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi (architekt, konstruktor itp. w zależności od rodzaju obiektu).
  
Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Schody w fantazyjnych kolorach

Żółte, czerwone, różowe, turkusowe, białe, a może czarne? Schody nie muszą być nudne!

VEKA sponsorem turnieju tenisowego Sopot Open

Na korty Trójmiasta wraca tenis w zawodowym wydaniu. Sopot Open to międzynarodowy turniej o randze Challenger ATP. Wśród głównych jego sponsorów jest firma VEKA.

Jaki klej do desek na ogrzewaniu podłogowym?

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego nie tylko w łazienkach i kuchniach, lecz również w salonach, pokojach i sypialniach. 

Efektowny kontrast, czyli biel i czerń we wnętrzach

Bardzo kontrastowe, a jednocześnie doskonale ze sobą współgrające. Mowa o czerni i bieli. Wnętrza zaaranżowane w tych właśnie kolorach są zawsze efektowne, ale i eleganckie.

Wybieramy podłogę do pokoju dziecięcego

Podłoga do pokoju dziecięcego powinna być przede wszystkim trwała, prosta w pielęgnacji i bezpieczna.

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Jaką posadzkę wybrać do garażu, by była odporna na sól i nacisk samochodu?

Posadzka w garażu wymaga nie tylko odpowiedniego pokrycia, które wytrzyma ścieranie i kontakt z substancjami chemicznymi.

Czym zabezpieczyć altanę w ogrodzie?

Jeżeli zależy nam, by altana była zabezpieczona na kilka lat przed warunkami atmosferycznymi wybierzmy impregnat.

Jak odnowić i zabezpieczyć drewniany plac zabaw?

Drewniane huśtawki, piaskownice, drabinki, domki wymagają konserwacji, szczególnie jeśli zima była sroga i śnieżna.

Przygotowanie kosiarki spalinowej do nowego sezonu

Zanim rozpoczniemy pierwsze koszenie w nowym sezonie warto dobrze sprawdzić stan naszej kosiarki i uzupełnić niezbędne płyty.

Mała architektura ogrodowa - meble ogrodowe z tworzywa, drewna czy z betonu?

Meble ogrodowe z drewna, z plastiku w nowoczesnym wydaniu czy z uszlachetnionego betonu? 

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki