Typowy podjazd z kostki brukowej wymaga aby wykonana była podbudowa betonowa i ułożona odpowiednia kostka brukowa. Jednak jak układać kostkę brukową i jak zrobić podjazd z kostki aby był trwały? Kostka na betonie to najlepsze rozwiązanie, ale ważne jest również jaka podsypka pod kostkę brukową.

Aby wykonać podjazd z kostki brukowej na betonie nie musimy zatrudniać fachowców. Prace te możemy wykonać samodzielnie, lecz musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Omawiamy jak układać kostkę aby podjazd był odpowiednio wytrzymały i trwały.Wybierając rodzaj konstrukcji podjazdu musimy dokładnie przewidzieć jakiego typu ruch będzie się po nim odbywał. Jeśli będą to wyłącznie pojazdy osobowe to możemy kostkę układać na podbudowie z kruszywa o grubości całkowitej ok 25-30cm. Dolną warstwę kruszywa można również zastąpić gruzem betonowym o grubości ok 15-20cm, na której ułożymy ok 15 cm kruszywa.

Jednakże praktycznie zawsze zdarzają się przypadku, że z naszego podjazdu korzystają również pojazdy ciężarowe, chociażby podczas przeprowadzek, dostaw mebli, sprzętu itp. Aby mieć pewność, że podjazd wytrzyma taki ruch zaleca się wykonanie pod kostką warstwy (tzw. podbudowy) z betonu B-10 lub B-15 (C8/10 lub C12/15 wg nowych oznaczeń).

Układanie krawężników lub układanie oporników nie jest konieczne lecz konstrukcja podjazdu będzie wtedy mocniejsza. Będzie to dobry podjazd dla samochodów osobowych i jednocześnie podjazd dla samochodów ciężarowych.

Wyznaczenie powierzchni podjazdu i zebranie humusu

W celu wyznaczenia miejsca układania nawierzchni zaleca się wzdłuż linii krawężników rozciągnięcie linek lub drutu stalowego. Linki powinny znajdować się ok 20-30cm ponad poziomem terenu. Linki zaleca się rozciągnąć tak, aby wyznaczały szerokość podjazdu między krawężnikami (czyli w tzw. świetle krawężników). Ułatwi to ich późniejsze układanie.

Kolejnym etapem jest wybranie istniejącej ziemi urodzajnej, tzw. humusu. Całkowita grubość naszego podjazdu wynosi ok 42-45cm. Warto jednak wykonać podjazd w taki sposób, aby kostka brukowa była nieco wyżej niż poziom otaczającego ją trawnika. Zapobiegnie to przenoszeniu błota na podjazd i jego zbrudzenia. Rozwiązanie to możliwi również spływ wody deszczowej z kostki brukowej na niżej leżący trawnik. Wyniesienie to powinno wynosić ok 3-5cm. Ziemię wybieramy zatem na ok 40cm.

Pamiętajmy jednak, aby wybrać ziemię na szerokości większej niż wyznaczona linkami o ok 30cm z każdej strony, co umożliwi ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie krawężników lub oporników.

Dla każdego podjazd do garażu jest ważny więc  warto wiedzieć jak zrobić podjazd do garażu. Bardzo ważne jest jednak z czego zrobić podjazd czyli pytanie jaka kostka na podjazd oraz jednocześnie jaki beton na podjazd.

Wykonanie podsypki z piasku lub kruszywa

Jeśli w podłożu znajdują się grunty nieprzepuszczalne i tzw. wysadzinowe czyli np. gliny, to zaleca się, jak wspomniano powyżej wybranie takiej ziemi na grubości ok 40cm. Jeśli jednak w miejscu podjazdu znajdują się dobrej jakości piasku (żółty, przepuszczalny piasek), to wybranie ziemi można ograniczyć do ok 25cm. W takiej sytuacji istniejący piasek z podłoża należy wyprofilować szeroką łatą na całej szerokości podjazdu aby wykonać równą powierzchnię pod beton. Zaleca się od razu wykonanie lekkiego spadku ok 0,5-1% tak, aby woda opadowa nie spływała w stronę garażu. Pamiętajmy jednak, że nie wolno nam kierować wody deszczowej na działkę drogową, gdyż narusza to przepisy prawa budowlanego, które mówią o tym, że wody opadowe z terenu działki muszą być zagospodarowane w obrębie tej działki, bez naruszania terenów sąsiednich. Podjazd można zatem tak wyprofilować, aby woda spływała na przyległe trawniki.

Jeśli wybraliśmy glebę na grubości 40cm to zaleca się nawiezienie nowego gruntu (najlepiej piasek) i wykonanie tzw. podsypki o grubości ok 15cm. Pamiętajmy, że podczas zagęszczania piasek ulega „zbiciu”, dlatego aby osiągnąć 15cm powinniśmy nawieźć piasku o grubości ok 17-18cm.

Podsypkę należy zagęszczać zagęszczarką płytową (można je wypożyczyć) lub drewnianym palem o dość dużym przekroju. Tzw. ubijanie „butem” nie da dobrego efektu i może doprowadzić do nierównomiernego osiadania betonu i kostki pod wpływem ruchu samochodów.

Ułożenie krawężników lub obrzeży (oporników)

Na podsypce piaskowej zaleca się przy krawędziach podjazdu ułożenie krawężników lub oporników betonowych lub kamiennych. Dla typowego podjazdu w zupełności wystarczą tzw. obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm lub 8x25x100cm (szerokość x wysokość x długość). Obrzeża takie można docinać typową szlifierką kątową z odpowiednio dużą tarczą.

Obrzeża zaleca się układać na tzw. podsypce cementowo-piaskowej lub na chudym betonie o grubości ok. 5-10cm.W takim przypadku zaleca się wykorzystanie obrzeży o wysokości 25cm.

Jeśli chcemy wykorzystać obrzeża o wysokości 30cm to musimy je ustawić odpowiednio niżej, aby górna powierzchnia opornika znajdowała się na równym poziomie z kostką brukową. Pamiętajmy zawsze o fundamencie pod opornik o grubości ok. 5-10cm.

Ważną sprawą jest również odpowiednie zabezpieczenie obrzeża od zewnętrznej strony (od strony trawnika). Należy wykonać tzw. opór betonowy, poprzez obsypanie obrzeża chudym betonem. Zapewni to stabilność położenia opornika podczas zagęszczania betonu i kostki oraz podczas ruchu pojazdów.

Cały czas kontrolujmy czy oporniki układane są w równej linii względem wyznaczonych linek lub drutów oraz czy znajdują się na właściwym poziomie. Sprawdzajmy jednocześnie czy podczas ich układania zachowujemy zakładane pochylenia podłużne krawędzi podjazdu.

Typowy podjazd z kostki brukowej wymaga aby wykonana była podbudowa betonowa i ułożona odpowiednia kostka brukowa. Jednak jak układać kostkę brukową i jak zrobić podjazd z kostki aby był trwały?

Wykonanie podbudowy betonowej

Beton do podbudowy podjazdu powinien być mieszanką B-10 lub B-15. Tego typu beton można bez większego problemu wykonać samodzielnie w betoniarce zachowując odpowiednie proporcje, dobrane do pojemności betoniarki.

Beton rozkładamy najczęściej taczkami i wyrównujemy łatą, z zachowaniem odpowiednich spadków. Pamiętajmy, aby mieszankę rozkładać w taki sposób, aby nie dowozić nowych porcji betonu po już wykonanej warstwie.

Docelowa grubość betonu powinna wynosić ok 15cm. Jeśli zakładamy dość duży ruch samochodów ciężarowych to dla bezpieczeństwa zaleca się zwiększenie grubości betonu do 20cm.

Po wykonaniu tzw. podbudowy betonowej należy pamiętać o jej odpowiedniej pielęgnacji. Przez ok 5-7 dni zaleca się utrzymywanie powierzchni betonu w stanie lekko wilgotnym, co zmniejszy ryzyko występowania spękań. W tym celu dobrze jest obsypać warstwę betonu piaskiem w warstwie grubości ok 3-5cm i polewać wodą. Częstotliwość zwilżania wodą zależy od temperatury otoczenia, im cieplej tym częściej powinniśmy polewać piasek i beton. W okresie jesiennym możemy zrezygnować z warstwy piasku i stosować jedynie samo polewanie wodą.

Kostka na betonie to najlepsze rozwiązanie, ale ważne jest również jaka podsypka pod kostkę brukową. Układanie krawężników lub układanie oporników nie jest konieczne lecz konstrukcja podjazdu będzie wtedy mocniejsza.

Układanie i zagęszczanie kostki brukowej

Kostkę brukową można układać na tzw. podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. W przypadku chodników w zupełności wystarczy piasek, natomiast na podjazdach dla samochodów zaleca się wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości ok 3-5cm. Jest to mieszanina cementu i piasku w stosunku 1:4 (na 25kg cementu przypada 100kg piasku, czyli na 1 worek cementu przypada ok 6 wiader piasku). Taką suchą mieszankę rozrabia się z wodą do osiągnięcia konsystencji gęstoplastycznej (nie może to być rzadka i lejąca się mieszanka!).

Dla podjazdów zaleca się stosowanie kostki brukowej o grubości 8cm, gdyż jest on bardziej wytrzymała nić kostki 6cm, które stosuje się raczej wyłącznie na chodnikach. Typową kostkę brukową bez problemu będziemy docinać piłą lub szlifierką kątową.

Najpierw rozkładamy warstwę podsypki cementowo-piaskowej, a następnie przystępujemy do rozmieszczania kostek brukowych. Na tym etapie nie musimy ubijać kostek, zrobimy to później, po ułożeniu większej powierzchni podjazdu. W ciepłe dni zaleca się aby podsypka wyprzedzała układanie kostki o ok 3-4m (dla osób mało doświadczonych można dla bezpieczeństwa zmniejszyć tę odległość do ok. 2m). Moment rozpoczęcia zagęszczania musimy dobrać w zależności od temperatury otoczenia tak, aby wibrowanie wykonać zanim podsypka cementowo-piaskowa zacznie wiązać i wysychać.

Kostkę układajmy tak, aby unikać poruszania się po wyprofilowanej powierzchni podsypki cementowo-piaskowej. Aby zachować w miarę jednorodny wygląd na całej powierzchni stosujmy zasadę, że cały czas bierzemy kostki jednocześnie z tzech różnych palet. W praktyce kostki na poszczególnych paletach mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie, a takie rozwiązanie zniweluje ten problem.

Będzie to dobry podjazd dla samochodów osobowych i jednocześnie podjazd dla samochodów ciężarowych. Dla każdego podjazd do garażu jest ważny więc  warto wiedzieć jak zrobić podjazd do garażu.

Do zagęszczania kostki najlepiej użyć zagęszczarki płytowej. Należy obowiązkowo zamontować specjalną podkładkę gumową, aby nie uszkodzić kostek!

Po wstępnym zawibrowaniu kostek zaleca się ich zaspoinowanie. Można to zrobić poprzez wypełnienie szczelin między kostkami piaskiem lub zaprawą cementową. W przypadku piasku pomocna będzie tzw. miotła budowlana, którą „wciśniemy” piasek między szczeliny, a nadmiar po prostu zamieciemy z powierzchni podjazdu. Jeśli zdecydujemy się wypełniać szczeliny zaprawą cementową (w tym wypadku może ona być nieco rzadsza niż do podsypki) to dobrze jest wypełniać wyłącznie same szczeliny. Jeśli ktoś nie posiada doświadczenia brukarskiego to łatwo może zabrudzić kostki, co później będzie bardzo trudne lub nawet niemożliwe do oczyszczenia. Nadmiar zaprawy z powierzchni kostki można zbierać np. pacami gumowymi.
 
Po zaspoinowaniu wykonujemy docelowe wibrowanie, aż do momentu, gdy kostki przestaną „pracować” i utworzą równą powierzchnię podjazdu. Na koniec sprawdźmy jeszcze raz spoinowanie szczelin uzupełniając ewentualne ubytki.

Wibrowanie kostki. Bardzo ważne jest jednak z czego zrobić podjazd czyli pytanie jaka kostka na podjazd oraz jednocześnie jaki beton na podjazd.
Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Jaką posadzkę wybrać do garażu, by była odporna na sól i nacisk samochodu?

Posadzka w garażu wymaga nie tylko odpowiedniego pokrycia, które wytrzyma ścieranie i kontakt z substancjami chemicznymi.

Czym zabezpieczyć altanę w ogrodzie?

Jeżeli zależy nam, by altana była zabezpieczona na kilka lat przed warunkami atmosferycznymi wybierzmy impregnat.

Jak odnowić i zabezpieczyć drewniany plac zabaw?

Drewniane huśtawki, piaskownice, drabinki, domki wymagają konserwacji, szczególnie jeśli zima była sroga i śnieżna.

Przygotowanie kosiarki spalinowej do nowego sezonu

Zanim rozpoczniemy pierwsze koszenie w nowym sezonie warto dobrze sprawdzić stan naszej kosiarki i uzupełnić niezbędne płyty.

Mała architektura ogrodowa - meble ogrodowe z tworzywa, drewna czy z betonu?

Meble ogrodowe z drewna, z plastiku w nowoczesnym wydaniu czy z uszlachetnionego betonu? 

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Schody w fantazyjnych kolorach

Żółte, czerwone, różowe, turkusowe, białe, a może czarne? Schody nie muszą być nudne!

VEKA sponsorem turnieju tenisowego Sopot Open

Na korty Trójmiasta wraca tenis w zawodowym wydaniu. Sopot Open to międzynarodowy turniej o randze Challenger ATP. Wśród głównych jego sponsorów jest firma VEKA.

Jaki klej do desek na ogrzewaniu podłogowym?

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego nie tylko w łazienkach i kuchniach, lecz również w salonach, pokojach i sypialniach. 

Efektowny kontrast, czyli biel i czerń we wnętrzach

Bardzo kontrastowe, a jednocześnie doskonale ze sobą współgrające. Mowa o czerni i bieli. Wnętrza zaaranżowane w tych właśnie kolorach są zawsze efektowne, ale i eleganckie.

Wybieramy podłogę do pokoju dziecięcego

Podłoga do pokoju dziecięcego powinna być przede wszystkim trwała, prosta w pielęgnacji i bezpieczna.

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki