Jeśli mamy w domu garaż to musimy zadbać, aby posadzka w garażu była trwała i wytrzymała. Podłoga w garażu to najczęściej wylewka betonowa czyli tzw. podłoga na gruncie. Rzadko stosowane są płytki ceramiczne w garażu w uwagi na ich śliskość. 

Garaż jest często użytkowanym pomieszczeniem, służącym nie tylko do parkowania samochodów lecz często również jako schowek i pomieszczenie gospodarcze. Wykonana w nim posadzka musi być odpowiednio trwała i odporna na naciski pojazdów oraz różne smary, oleje itp.


Najczęściej posadzkę w garażu stanowi odpowiednio wykończona płyta betonowa. Istotne jest jednak bardzo dokładne wykonanie samej wylewki betonowej, gdyż to właśnie ten etap prac w dużym stopniu decydować będzie o trwałości i wytrzymałości całej podłogi garażowej.

Tradycyjna posadzka garażowa

W większości przypadków posadzka garażowa składa się z kilku podstawowych warstw. Na samym dole warto rozłożyć ok. 20cm dobrze zagęszczonego piasku lub żwiru, na którym ułożymy 10-15cm warstwę chudego betonu (B7,5-B10). Beton zaleca się zatrzeć na gładko i umieścić na nim izolację przeciwwilgociową. Przeważnie rolę izolacji pełni folia w dwóch lub trzech warstwach.

Na betonie warto rozłożyć ocieplenie podłogi płytami styropianowymi. Pamiętajmy jednak aby były to płyty styropianowe przeznaczone specjalnie pod ocieplenie podłóg betonowych (styropian odpowiednio twardy i wytrzymały na ściskanie pod naporem ciężaru górnej wylewki i pojazdu w garażu).

Ostatnim krokiem jest wylanie wylewki betonowej o grubości 10-15cm. Nie zaleca się wykonywania wylewek o grubości mniejszej niż 10cm, gdyż beton taki z czasem może nam popękać pod wpływem obciążenia pojazdami.

W czasie wykonywania górnej wylewki pamiętajmy o wykonaniu odpowiedniego spadku (ok. 1-2%, czyli 1-2cm na każdym metrze) w kierunku bramy garażowej lub kratki usytuowanej wewnątrz garażu (jeśli stosujemy tzw. odwodnienie „kopertowe” z centralnie umieszczoną kratką ściekową). Spadek najlepiej wykonać na samym początku, na warstwie piasku, co pozwoli na późniejsze wylewanie betonu w równej warstwie na całej powierzchni. W praktyce jednak wykonawcy często dopiero na końcu starają się „nadrobić” brak spadku, co nierzadko przyczynia się do miejscowego pocieniania wylewki przy bramie garażowej.

Również z tego względu lepiej przyjąć wykonanie górnej wylewki 10-15cm, co da nam większe bezpieczeństwo w przypadku jej pocienienia o kilka centymetrów dla zachowania spadku. Zaleca się umieścić w górnej wylewce zbrojenie, np. w postaci siatki metalowej czy siatki z włókien szklanych.

Stosowanie specjalnych impregnatów podłogowych w garażu

Jeśli nie planujemy wykańczania podłogi płytkami, farbami czy masami epoksydowymi, to warto chociażby pokryć wylewkę specjalnym impregnatem. Zwiększy on odporność posadzki na smary, kleje, benzynę itp. a jednocześnie zmniejszy przyczepność pyłów, kurzu i brudu. Pozwoli to na znacznie łatwiejsze czyszczenia posadzki.

Możemy tutaj stosować typowe impregnaty do betonu, kostki brukowej itp. Nanosimy je wałkiem lub pędzlem. W większości przypadków są to impregnaty bezbarwne. W niektórych wypadkach mogą one jednak nieco przyciemnić pierwotny kolor betonu czy kostki brukowej.

Ważnym atutem impregnatów jest uszczelnienie powierzchni betonu, co przełoży się na sprawniejszy odpływ wody do kratki ściekowej czy odwodnienia liniowego.

Najmniej trwałe są impregnaty akrylowe. Dobrym rozwiązaniem będzie wybór impregnatu epoksydowego (nie mylić tego jednak z podłogową masą epoksydową!). Musimy się jednak liczyć z koniecznością powtarzania impregnacji co 3-5 lat.

Średni koszt zaimpregnowania wylewki betonowej to 20-40zł/m2.

Malowanie podłogi garażowej farbami

Malowanie posadzki garażowej farbą jest stosunkowo prostą metodą poprawy jej estetyki. Jednocześnie należy pamiętać, że farba nie zwiększy wytrzymałości podłogi, a zapewni jedynie efekt wizualny.

Malowanie przyczyni się jednak również do uszczelnienia posadzki, co podobnie jak przy impregnatach, zapewni lepszy spływ wody.

Do garażu należy stosować farby mineralne lub żywiczne (najlepiej dwu-składnikowe). Przed malowanie musimy dokładnie oczyścić i zagruntować posadzkę. Farby nanosimy wałkiem lub pędzlem. Farbę należy nanosić w co najmniej dwóch warstwach.

Pokrycie posadzki garażowej farbami będzie trwałe przez ok. 3-6 lat, jednakże tylko wtedy, gdy będzie to garaż ogrzewany. Jeśli w garażu będą duże wahania temperatury i duże spadki poniżej 00C to farba może popękać, co objawiać się będzie podłużnymi rysami na podłodze.

Koszt malowania posadzki farbami wynosi 20-70zł/m2.

Garaż - płytki ceramiczne i gres

W garażu można stosować płytki ceramiczne i gresowe. Powinny one cechować się klasą ścieralności III-V oraz nasiąkliwością poniżej 3%. W większości salonów i marketów bez problemu zakupimy płytki spełniające te wymagania.

Podłoga z płytek z garażu ma jednak pewne wady użytkowe. Niestety płytki, nawet o dużej szorstkości, jeśli namokną stają się śliskie (z tego względu na tarasach co raz częściej decydujemy się na deski kompozytowe zamiast ceramiki). Co prawda w garażu nie pada deszcz, jednakże pamiętajmy, że często możemy wjeżdżać do garażu na mokrych oponach.

Nie jest to jednak utrudnienie na tyle duże, aby całkowicie odradzać położenie płytek w garażu, bowiem wystarczy wjeżdżać do garażu z większą ostrożnością i ewentualnie wykonać garaż nie co dłuższy (abyśmy w razie czego mieli „zapas” podłogi przed uderzeniem w ścianę przy poślizgu).

Do klejenia płytek garażowych zaleca się stosowanie klejów elastycznych, które często mają większą wytrzymałość niż kleje standardowe. W przypadku garażu nieogrzewanego należy również zadbać o to, aby klej cechował się dobrą mrozoodpornością.

Lepsza jest podłoga żywiczna, czyli masa epoksydowa. Nie jest zalecana podłoga malowana farbą. Może być jednak wykonana impregnacja podłogi betonowej w garażu. Omawiamy jaki jest koszt podłogi w garażu.
Przed ułożeniem płytek, po zagruntowaniu wylewki betonowej, zaleca się wykonanie izolacji przeciwwodnej w formie folii w płynie lub masy uszczelniającej. Należy jednocześnie wybrać folię dobrej jakości, która stworzy na podłodze cienką, elastyczną warstwę (wrażenie „gumowej” izolacji). Uchroni to płytki przed wilgocią, a elastyczność izolacji i kleju zwiększy trwałość podłogi (na którą co chwilę oddziałują drgania związane z drganiami samochodu w czasie wjazdu i wyjazdu z garażu). Warunku tego nie spełniają najtańsze folie, całkowicie płynne (o konsystencji prawie „wodnistej”).
 
Do garażu zaleca się stosowanie płytek o wymiarach nie mniejszych niż 30x30cm i jednocześnie nie większych niż 80x80. Przy zbyt dużych płytkach może zajść ryzyko ich pękania na skutek nierównomiernego obciążenia płytki masą pojazdu. Pamiętajmy również o fugach, które w garażu powinny mieć szerokość ok. 2-5mm. W podłogach garażowych starajmy się unikać fug cieńszych niż 2mm.

Średni koszt wykonania podłogi garażowej z płytek wynosi 80-150zł. Największy wpływ na cenę ma koszt samych płytek ceramicznych lub gresowych.

Samopoziomująca wylewka betonowa

Masy samopoziomujące umożliwiają wykonanie na istniejącej wylewce betonowej nowej warstwy o grubości ok. 3-30mm. Pozwoli ona na zniwelowanie ewentualnych nierówności w posadzce przed położeniem płytek ceramicznych czy przed malowaniem farbami.

W przypadku wyrównywania pod farby, zaleca się końcowe zatarcie posadzki na gładko, co zagwarantuje lepszy efekt wizualny podłogi po pomalowaniu.

Wylewkę rozkładamy na czystym i odpylonym podłożu. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy i pył uniemożliwiają związanie masy samopoziomującej z wylewką betonową. Zaleca się również dokładne zagruntowanie betonu przed rozkładaniem nowej masy, aby zwiększyć jego chłonność.

Masę samopoziomującą należy rozprowadzać odpowiednio długą łatą. Jeśli chcemy uzyskać idealnie gładką powierzchnię, to mokrą jeszcze warstwę należy odpowietrzyć poprzez przejazd wałkiem kolcowym. Umożliwi to „wypchnięcie” mikropęcherzyków powietrza i ułatwi docelowe zatracie na gładko wyrównanej powierzchni.

Koszt wykonania wylewki samopoziomującej to ok. 70 – 120zł/m2.

Żywiczna posadzka epoksydowa

Posadzki epoksydowe umożliwiają wykonanie posadzki bardzo wygodnej w użytkowaniu bez fug i łączeń. Jednocześnie podłoga jest odporna na działanie różnych szkodliwych czynników jak smary, oleje itp.

Można ją wykonać w sposób gwarantujący dobrą przyczepność i antypoślizgowość, co w garażu ma duże znaczenie, szczególnie zimą oraz w czasie opadów deszczu, gdy wjeżdżamy do garażu z mokrymi oponami.

Posadki te są masami samopoziomującymi, rozlewanymi bezpośrednio na zagruntowany i dobrze oczyszczony beton. Do rozprowadzania masy stosuje się najczęściej wałki.

Jeśli mamy w domu garaż to musimy zadbać, aby posadzka w garażu była trwała i wytrzymała. Podłoga w garażu to najczęściej wylewka betonowa czyli tzw. podłoga na gruncie. Rzadko stosowane są płytki ceramiczne w garażu w uwagi na ich śliskość.
Posadzka taka jest bardzo cienka, przez co nie zniweluje ewentualnych ubytków występujących w betonie. Wszelkie zagłębienia należy wcześniej (jeszcze przed gruntowaniem) uzupełnić oraz zniwelować wybrzuszenia (dotyczy to głównie miejscowych wybrzuszeń spowodowanych np. pozostawieniem resztek betonu na posadzce).

Posadzki żywiczne można stosować zarówno w garażach ogrzewanych jak i nieogrzewanych.

Średni koszt samopoziomującej masy epoksydowej to ok. 130 – 200zł/m2, w zależności od rodzaju masy oraz jej kolorystyki (najtańsze są masy szare).

Garaż - jaką posadzkę wybrać?

Najlepszym rozwiązaniem w garażu jest wykonanie posadzki z żywicznych mas epoksydowych. Należy jednak wybrać masy, które umożliwią uszorstnienie podłogi, przez co stanie się ona posadzką antypoślizgową.

W przypadku ograniczonych funduszy można pozostać przy impregnacji wylewki betonowej, co umożliwi jej uszczelnienie i zwiększenie odporności na brud, kurz, olej, smar itp.

Układanie płytek ceramicznych i gresowych wymaga zastosowania dobrego kleju elastycznego, jednakże podłoga taka w niektórych przypadkach może być śliska, co zmniejszy komfort jej użytkowania. W garażach nieogrzewanych stosujmy kleje mrozoodporne.

Malowanie farbami jest mało trwałą metodą, wymagającą jednocześnie garażu ogrzewanego, aby nie doprowadzić do spękania farb. Podłoga taka wymaga przemalowania co ok. 3-5 lat.

Lepsza jest podłoga żywiczna, czyli masa epoksydowa. Nie jest zalecana podłoga malowana farbą. Może być jednak wykonana impregnacja podłogi betonowej w garażu. Omawiamy jaki jest koszt podłogi w garażu.
Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Jaką posadzkę wybrać do garażu, by była odporna na sól i nacisk samochodu?

Posadzka w garażu wymaga nie tylko odpowiedniego pokrycia, które wytrzyma ścieranie i kontakt z substancjami chemicznymi.

Czym zabezpieczyć altanę w ogrodzie?

Jeżeli zależy nam, by altana była zabezpieczona na kilka lat przed warunkami atmosferycznymi wybierzmy impregnat.

Jak odnowić i zabezpieczyć drewniany plac zabaw?

Drewniane huśtawki, piaskownice, drabinki, domki wymagają konserwacji, szczególnie jeśli zima była sroga i śnieżna.

Przygotowanie kosiarki spalinowej do nowego sezonu

Zanim rozpoczniemy pierwsze koszenie w nowym sezonie warto dobrze sprawdzić stan naszej kosiarki i uzupełnić niezbędne płyty.

Mała architektura ogrodowa - meble ogrodowe z tworzywa, drewna czy z betonu?

Meble ogrodowe z drewna, z plastiku w nowoczesnym wydaniu czy z uszlachetnionego betonu? 

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Schody w fantazyjnych kolorach

Żółte, czerwone, różowe, turkusowe, białe, a może czarne? Schody nie muszą być nudne!

VEKA sponsorem turnieju tenisowego Sopot Open

Na korty Trójmiasta wraca tenis w zawodowym wydaniu. Sopot Open to międzynarodowy turniej o randze Challenger ATP. Wśród głównych jego sponsorów jest firma VEKA.

Jaki klej do desek na ogrzewaniu podłogowym?

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego nie tylko w łazienkach i kuchniach, lecz również w salonach, pokojach i sypialniach. 

Efektowny kontrast, czyli biel i czerń we wnętrzach

Bardzo kontrastowe, a jednocześnie doskonale ze sobą współgrające. Mowa o czerni i bieli. Wnętrza zaaranżowane w tych właśnie kolorach są zawsze efektowne, ale i eleganckie.

Wybieramy podłogę do pokoju dziecięcego

Podłoga do pokoju dziecięcego powinna być przede wszystkim trwała, prosta w pielęgnacji i bezpieczna.

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki