Budowa ogrodzenie generalnie wymaga tylko prostych formalności, czyli zgłoszenie robót ale nie jest koniecznie pozwolenie na budowę. Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia? Czasami tak, jeśli wysokość ogrodzenia wynosi ponad 2m. W innych sytuacjach wystarczy zgłoszenie budowy ogrodzenia. Warto jednak wiedzieć gdzie zgłosić budowę ogrodzenia, szczególnie jeśli jest to ogrodzenie od strony drogi. Ogrodzenie między sąsiadami nie wymaga uzgodnień. To kiedy ogrodzenie wymaga pozwolenia zależy od tego, jaka jest lokalizacja ogrodzenia od drogi oraz odległość ogrodzenia od drogi. Szczególnie jeśli jest to ogrodzenie przy rzece, które wymaga odpowiednich odległości. Inaczej będzie to samowola budowlana, jeśli ogrodzenie od strony rzeki postawimy wbrew przepisom. Ogrodzenie bez zgłoszenia można stawiać od 28 czerwca - ogrodzenie 2015.W większości przypadków typowych ogrodzeń domu nie ma konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i realizacji projektu. Należy jednak spełnić pewne podstawowe formalności prawne, przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia.
Artykuł zaktualizowano i dostosowano do znowelizowanego prawa budowlanego 2015r. (29.06.2015)
Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 czerwca 2015 roku weszło w życie znowelizowane Prawo Budowlane, zgodnie z którym budowa ogrodzeń o wysokości do 2,2m, niezależnie od ich lokalizacji, nie  wymaga żadnych formalności. Ogrodzenia wyższe niż 2,2m podlegać będą zgłoszeniu.
Więcej informacji na temat zmian w nowym Prawie Budowlanym znajdziecie Państwo w artykule "Nowelizacja prawa budowlanego w 2015 roku".

Treść artykułu po aktualizacji:

Gdy kupujemy działkę i budujemy dom najczęściej chcemy również wykonać ogrodzenie naszego terenu. Czasami zdarza się, że kwestie ogrodzenia zostały ujęte w projekcie budowlanym domu, jednakże niestety sytuacja taka jest dość rzadka.

Budowa ogrodzenia nie zawsze wymaga uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na budowę. Dotyczy to w zasadzie pojedynczych przypadków wysokich ogrodzeń, które rzadko stawiane są na posesjach prywatnych z domami jednorodzinnymi. 

Dokumenty prawne dotyczące budowy ogrodzenia

Kwestię ogrodzeń reguluje kilka podstawowych dokumentów prawnych, są to przede wszystkim:
  1. Prawo budowlane (ustawa z 7 lipca 1994r.)
  2. Prawo wodne (ustawa z 18 lipca 2001r.)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  4. Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wyżej wymienione dokumenty jasno określają zasady stawiania ogrodzeń wraz z kwestiami formalnymi, czyli kiedy ogrodzenie wymaga zgłoszenia, a kiedy nie wymaga żadnych formalności.

Kiedy ogrodzenie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

Zgłoszenia wymagają jedynie ogrodzenia o wysokości ponad 2,2m bez względu na to, czy stawiane są od strony drogi czy od strony działki sąsiada.

Jeśli stawiamy ogrodzenie którego wysokość nie przekracza 2,2m to nie musimy nigdzie takich prac zgłaszać. W starej wersji prawa budowlanego (obowiązującej do 28 czerwca 2015r.) zgłaszać trzeba było ogrodzenia od strony dróg, parkingów, placów itp. W tej chwili obowiązek ten został zniesiony.

Wysokość ta liczona jest od poziomu terenu do najwyższego elementu ogrodzenia (należy w związku z tym do wysokości ogrodzenia wliczać również podurówkę!).

Pamiętajmy również, że ogrodzenie stawiane od strony drogi najczęściej zawierać będzie także bramę wjazdową. Należy ją zlokalizować w miejscu zjazdu, na który powinniśmy mieć oddzielną zgodę (zjazd z drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej wymaga obecnie tylko zgłoszenia).

Furtki możemy natomiast ustawić w dowolnym miejscu ogrodzenia. Pamiętajmy jednak, że ewentualna budowa chodnika czy dojścia do drogi od furtki wymaga uzyskania zgody właściciela drogi i decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (w zależności od zakresu prac drogowych).

Zgodnie z nowym prawem budowlanym, obowiązującym od 28 czerwca 2015r., ogrodzenia powyżej 2,2m wymagają jedynie zgłoszenia. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy ogrodzenie będzie miało bardzo nietypową konstrukcję lub rozbudowane fundamenty. W takich przypadkach urząd może poprosić o uszczegółowienie rysunków do zgłoszenia lub przeprowadzanie procedury pozwolenia na budowę. Dotyczyć to będzie jednak wyłącznie wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenie od strony drogi publicznej

Kwestię lokalizacji ogrodzenia od strony działki drogowej lub torów kolejowych najczęściej reguluje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy (jeśli na danym terenie nie ma MPZP).

Ogrodzenia nie wolno stawiać bliżej niż określają to linie rozgraniczające pas drogowy. Linie te mogą się pokrywać z granicą działki, lub być od niej odsunięte. Należy pamiętać jednocześnie, że linia rozgraniczająca pas drogowy nie jest tym samym co tzw. nieprzekraczalna linia zabudowy. Ta druga odnosi się do lokalizacji budynków (np. minimalna odległość domu od granicy działki).

W większości typowych sytuacji ogrodzenie będziemy mogli postawić w granicy działki. Pamiętajmy jednak o tym, że w przypadku działki narożnikowej (pomiędzy dwoma ulicami) często miejscowe plany przewidują tzw. ścięcie narożnikowe (przeważnie skosy 1:1 o długości 5,0m w każdą stronę).

Zdarzają się jednak sytuacje, że działki nie posiadają takiego ścięcia. Ścięcie to służy prawidłowemu zaprojektowaniu skrzyżowania dróg, z wpisaniem odpowiednich promieni na wlotach. 
 
Warto jednak wiedzieć gdzie zgłosić budowę ogrodzenia, szczególnie jeśli jest to ogrodzenie od strony drogi. Ogrodzenie między sąsiadami nie wymaga uzgodnień. To kiedy ogrodzenie wymaga pozwolenia zależy od tego, jaka jest lokalizacja ogrodzenia od drogi oraz odległość ogrodzenia od drogi. Szczególnie jeśli jest to ogrodzenie przy rzece, które wymaga odpowiednich odległości. Inaczej będzie to samowola budowlana, jeśli ogrodzenie od strony rzeki postawimy wbrew przepisom. Budowa ogrodzenie generalnie wymaga tylko prostych formalności, czyli zgłoszenie robót ale nie jest koniecznie pozwolenie na budowę. Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia? Czasami tak, jeśli wysokość ogrodzenia wynosi ponad 2m. W innych sytuacjach wystarczy zgłoszenie budowy ogrodzenia. Ogrodzenie bez zgłoszenia można stawiać od 28 czerwca - ogrodzenie 2015.

Ogrodzenie od strony działki sąsiada

W przypadku ogrodzeń pomiędzy sąsiadami najczęściej lokalizowane są one w osi granicy działki. Oznacza to, że będą oni mieli na swoim terenie po połowie szerokości podmurówek czy fundamentów (np. pod słupki przy ogrodzeniu z siatki).

Na takie wykonanie ogrodzenia dobrze jest mieć zgodę sąsiada, gdyż w przypadku braku zgody, może on w przyszłości nakazać przesunięcie ogrodzenia tak, aby żadne jego elementy nie znajdowały się na działce sąsiada.

Ogrodzenia od strony rzek, cieków i zbiorników wodnych

Istotną sprawą, często przez inwestorów prywatnych pomijaną, są zasady stawiania ogrodzeń według prawa wodnego. Dokument ten określa minimalną odległość 1,5m liczoną od ogrodzenia do tzw. powierzchniowych wód publicznych, czyli cieków wodnych, rzek, zbiorników, rowów melioracyjnych itp. Odległość ta liczona jest do brzegu np. rzeki.

W tym przypadku nie ma znaczenia przebieg granic naszej działki, nawet jeśli granica przebiega bliżej cieku wodnego niż 1,5m.

Urzędy w różny sposób podchodzą do kwestii zgłaszania tego typu ogrodzeń. W praktyce jednak rzeka czy ciek wodny stanowią własność Skarbu Państwa czyli własność publiczną, w związku z czym zgodnie z prawem budowlanym ogrodzenie wymaga zgłoszenia.

Budowa ogrodzenia bez zgłoszenia

Budowa ogrodzenia bez wymaganego zgłoszenia stanowi samowolę budowlaną lecz tylko w przypadku ogrodzeń o wysokości ponad 2,2. Niższe ogrodzenia, zgodnie z art. 29 i 30 znowelizowanego prawa budowlanego, nie wymagają żadnych formalności. 

Jeśli wybudowaliśmy ogrodzenie wyższe niż 2,2m bez zgłoszenia tego w urzędzie, inwestorowi może zostać wyznaczony termin na zgromadzenie dokumentów potrzebnych do dokonania legalizacji, a następnie koneiczne będzie uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Alternatywnie urząd mozę nakazać rozbiórkę ogrodzenia, które stanowić będzie samowolę budowlaną.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Schody w fantazyjnych kolorach

Żółte, czerwone, różowe, turkusowe, białe, a może czarne? Schody nie muszą być nudne!

VEKA sponsorem turnieju tenisowego Sopot Open

Na korty Trójmiasta wraca tenis w zawodowym wydaniu. Sopot Open to międzynarodowy turniej o randze Challenger ATP. Wśród głównych jego sponsorów jest firma VEKA.

Jaki klej do desek na ogrzewaniu podłogowym?

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego nie tylko w łazienkach i kuchniach, lecz również w salonach, pokojach i sypialniach. 

Efektowny kontrast, czyli biel i czerń we wnętrzach

Bardzo kontrastowe, a jednocześnie doskonale ze sobą współgrające. Mowa o czerni i bieli. Wnętrza zaaranżowane w tych właśnie kolorach są zawsze efektowne, ale i eleganckie.

Wybieramy podłogę do pokoju dziecięcego

Podłoga do pokoju dziecięcego powinna być przede wszystkim trwała, prosta w pielęgnacji i bezpieczna.

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Jaką posadzkę wybrać do garażu, by była odporna na sól i nacisk samochodu?

Posadzka w garażu wymaga nie tylko odpowiedniego pokrycia, które wytrzyma ścieranie i kontakt z substancjami chemicznymi.

Czym zabezpieczyć altanę w ogrodzie?

Jeżeli zależy nam, by altana była zabezpieczona na kilka lat przed warunkami atmosferycznymi wybierzmy impregnat.

Jak odnowić i zabezpieczyć drewniany plac zabaw?

Drewniane huśtawki, piaskownice, drabinki, domki wymagają konserwacji, szczególnie jeśli zima była sroga i śnieżna.

Przygotowanie kosiarki spalinowej do nowego sezonu

Zanim rozpoczniemy pierwsze koszenie w nowym sezonie warto dobrze sprawdzić stan naszej kosiarki i uzupełnić niezbędne płyty.

Mała architektura ogrodowa - meble ogrodowe z tworzywa, drewna czy z betonu?

Meble ogrodowe z drewna, z plastiku w nowoczesnym wydaniu czy z uszlachetnionego betonu? 

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki