Malowanie ścian to wymagające zajęcie, bardzo ważne jest jednak dobre przygotowanie ścian do malowania. Malowanie ścian porady. Samodzielne malowanie sufitu, podobnie jak inne prace czyli gruntowanie, szpachlowanie ściany czy wypełnienie ubytków w ścianie nie jest bardzo skomplikowane. Ważne jednak jaki grunt wybrać, aby gruntowanie ścian było skuteczne. Problemem jest czasem malowanie na starej farbie. W takim wypadku przed malowaniem należy sprawdzić stan starej powierzchni. Pomocne będą specjalne taśmy malarskie oraz narzędzia. Tutaj rodzi się pytanie co lepsze, pędzel czy wałek, czyli czym malować ściany w domu. 

Malowanie ścian czy sufitów, wbrew wielu opiniom, wcale nie należy do najłatwiejszych prac wykończeniowych. Jeśli jednak będziemy przestrzegać pewnych zasad, samodzielne malowanie nie sprawi nam bardzo dużych trudności. Omawiamy podstawowe zasady w czasie malowania.Podstawowym problemem jest właściwe przygotowanie pomieszczenia oraz samych ścian. Jeśli zaniedbamy ten etap, może to szybko skutkować odpadającą farbą i koniecznością ponownego wykonania remontu.

Zabezpieczenie mebli, okien i drzwi

Jeśli to możliwe, warto usunąć z pokoju wszelkie meble. Szczególnej ochrony wymagają okna drewniane oraz stolarka PCV z okleinami. Wynika to z tego, że zarówno drewno jak i okleiny nie mają idealnie gładkiej powierzchni i posiadają niewielkie mikrorowki, w które farba bardzo łatwo wniknie. Zabrudzenia takie są trudne do usunięcia, szczególnie gdy farba zaschnie.

Z tego względu całą stolarkę okienną i drzwiową zaleca się dokładnie zabezpieczyć np. taśmami malarskimi. Mogą to być standardowe taśmy o szerokości dostosowanej do danych ram okiennych. Pamiętajmy również o zabezpieczeniu elementów sterujących roletami – szczególnie chodzi tutaj o taśmy podnoszące i opuszczające rolety zewnętrzne, które również ciężko wyczyścić z farby.

W miarę możliwości zaleca się wymontowanie wszelkich gniazdek i włączników, aby nie ubrudzić ich w czasie malowania oraz zapewnić dokładne pokrycie farbą całej powierzchni ściany.

Podłoga lakierowana lub z płytek nie wymaga zabezpieczenia, warto jednak wszelkie zabrudzenia od razu czyścić, aby nie zasychały na powierzchni podłogi drewnianej. W przypadku podłogi z desek olejowanych zaleca się zabezpieczenie jej np. poprzez rozłożenie folii malarskiej lub folii budowlanej (mocniejszej, bardziej odpornej na rozerwanie w czasie prac malarskich).

Przygotowanie ścian do malowania

Przed malowaniem należy dokładnie oczyścić ściany i sprawdzić ich równość. Wszelkie niewielkie ubytki należy uzupełnić tynkiem lub masą szpachlową. Jeśli większe zagłębienia wypełniliśmy tynkiem, zaleca się naniesienie również warstwy gładzi, co zapewni większą gładkość ściany, a tym samym jednorodność całej powłoki malarskiej.

W przypadku prac remontowych należy sprawdzić stan starej farby na ścianach. Jeśli łatwo odchodzi pod wpływem wilgoci lub delikatnych ruchów szpachelką, zaleca się jej usunięcie. Umożliwi to np. zastosowanie tzw. opalarek, które szybko i skutecznie zlikwidują stare farby, bez konieczności pracochłonnego zrywania i skuwania powierzchni ściany.

Należy jednak uważać, aby z dużą ostrożnością stosować opalarki na wszelkich zabudowach gipsowo-kartonowych. W takiej sytuacji zaleca się ręczne usunięcie farby, gdyż zbyt duża temperatura może doprowadzić do uszkodzeń i deformacji płyty gipsowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wykończenia tynkiem i gładzią wszystkich narożników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Przy krawędziach zewnętrznych warto upewnić się, że są one dodatkowo wzmocnione profilami aluminiowymi, co zwiększy ich wytrzymałość na ewentualne uderzenie czy inne uszkodzenia.

Malowanie ścian to wymagające zajęcie, bardzo ważne jest jednak dobre przygotowanie ścian do malowania. Malowanie ścian porady. Samodzielne malowanie sufitu, podobnie jak inne prace czyli gruntowanie, szpachlowanie ściany czy wypełnienie ubytków w ścianie nie jest bardzo skomplikowane. Ważne jednak jaki grunt wybrać, aby gruntowanie ścian było skuteczne. Problemem jest czasem malowanie na starej farbie.

Gruntowanie ściany przed malowaniem

Gruntowanie to jeden z ważniejszych etapów prac malarskich. Należy jednak dobrze przeanalizować stan ściany, co pozwoli dobrać właściwy środek gruntujący.

W przypadku nowych tynków pokrytych gładzią wielu fachowców twierdzi, że gruntowanie nie jest potrzebne. Praktyka pokazuje jednak, że warto mimo wszystko w tej sytuacji zastosować chociażby grunty standardowe. Co prawda na nowych gładziach praktycznie każda farba będzie się trzymać, lecz przy pierwszej próbie jej przemalowania może nas spotkać przykra niespodzianka w postaci odpadających dużych płatów farby. Zastosowanie gruntu zwiększy przyczepność farby do nowej ściany.

Na starych farbach lub zabudowach gipsowo-kartonowych zaleca się stosowanie tzw. gruntów sczepnych, które w większym stopniu poprawiają związanie farby z powierzchnią ściany. Grunty takie zalecane są również przy farbach strukturalnych, dekoracyjnych itp.

Przy zakupie nowego domu czy mieszkania, jeśli to możliwe, to zaznaczmy w umowie, aby ściany zostały jedynie otynkowane i pokryte gładzią, bez jednokrotnego malowania na biało. W większości przypadków takie malowanie deweloperskie kończy się zastosowaniem najtańszych farb, nierzadko dodatkowo rozcieńczanych wodą, czy gruntem. Na odbiorze ściana będzie w ładnym, białym kolorze, lecz pierwsze ruchy wałka z nową farbą doprowadzą do odpadania białej powłoki. W praktyce nierzadko skutkuje to koniecznością pozbycia się owej „farby deweloperskiej” z ponownym wyszpachlowaniem ścian.

Jasna farba na starej, ciemnej ścianie

W sytuacji prac remontowych często zachodzi problem zmiany kolorystyki pomieszczenia z ciemnego na jasne. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze przemalowanie ciemnej ściany na biało, co istotnie zmniejszy ewentualne przebarwienia nowej, jasnej farby.

Można w takim wypadku zastosować specjalne grunty sczepne, które jednocześnie mają biały kolor, co w wielu sytuacjach pozwoli uniknąć konieczności zakupu dodatkowej białej farby. Pamiętajmy, że i mniej powłok malarskich na ścianie tym lepiej dla trwałości i przyczepności farb do tynków i gładzi.

Zabezpieczenie sufitów i narożników - taśmy malarskie

W przypadku malowania kolejnych ścian w pomieszczeniu na różne kolory zachodzi konieczność odpowiedniego zabezpieczania wszystkich narożników, aby nie doprowadzić do nachodzenia się kolorów na siebie.

Doświadczony malarz potrafi tak prowadzić pędzle i wałki, że nie zajdzie ryzyko zabrudzenia sąsiedniej ściany, jednakże w przypadku większości „domowych malarzy” tego typu zabezpieczenia to konieczność.

W tym celu warto posłużyć się tzw. taśmami malarskimi o szerokości nie mniejszej niż 3-4cm, przy czym szerokość ta powinna być również dostosowana do średnicy używanego wałka malarskiego tak, aby nie mógł on dotknąć sąsiedniej ściany, a jedynie przyklejoną na niej taśmę.

Większość osób spotyka się z problemem odpadania farby podczas zrywania takich taśm zabezpieczających. Z tym problemem można sobie poradzić poprzez przyklejanie taśm „na bieżąco” na kolejnych narożnikach i przy suficie, a po pomalowaniu danej ściany, taśmy od razu usuwać.

Zabieg taki co prawda znacznie zwiększy ilość zużytej taśmy (malujemy często dwukrotnie, co wymusi tutaj również dwukrotne zabezpieczanie taśmą) lecz pozwoli uniknąć odpadającej farby. Taśma, która w ciągu 1-2 godzin zostanie usunięta ze ściany nie zdąży jeszcze tak mocno się z nią zespolić, aby spowodowała odchodzenie nowych farb.

Wybierając taśmę warto zadbać, aby miała ona możliwie małą przyczepność do powierzchni ściany, co zapewni małe ryzyko uszkodzenia farby.

Pamiętajmy jednak, aby taśmy zawsze kleić na dobrze wyschniętych powierzchniach farby. Nie wolno ich przyklejać na zbyt świeżych powłokach, gdyż doprowadzi to do ich odpadania lub odbarwienia.

Czym malować ściany - wałek czy pędzel?

Do malowania ścian możemy używać zarówno wałków, jak i pędzli. W praktyce jednak łatwiej jest uzyskać jednolitą powierzchnię przy nanoszeniu farby wałkiem. Pędzle często pozostawiają na ścianie ślady włosów, a jednocześnie znacznie trudniej jest zachować jednakową grubość farby na całej ścianie. Może to skutkować różnicami kolorystycznymi w formie plam i odbarwień, które uwidocznią się dopiero po wyschnięciu całej ściany.

Z tego względu zalecamy malowanie wałkiem najlepiej o szerokości ok. 15-30cm, co pozwoli na stosunkowo sprawne nanoszenie farby i dobrą kontrolę jej grubości.

Do wykończenia powierzchni przy narożnikach czy suficie warto zakupić małe wałki. Użycie w tych miejscach pędzla może doprowadzić do powstania wyraźnych odbarwionych pasów, wpływających na estetykę całej ściany.

W przypadku farb akrylowych i lateksowych dobrze sprawdzą się wałki ze stosunkowo krótkim włosiem. Dłuższe włosia zalecane są przy niektórych farbach strukturalnych, np. zawierających drobinki mineralne.

W zakresie pędzli starajmy się unikać włosia sztucznego, które bardzo utrudniają nanoszenie farby. Warto zainwestować nieco więcej w dobrej jakości włosie naturalne.

W takim wypadku przed malowaniem należy sprawdzić stan starej powierzchni. Pomocne będą specjalne taśmy malarskie oraz narzędzia. Tutaj rodzi się pytanie co lepsze, pędzel czy wałek, czyli czym malować ściany w domu.

Malowanie ścian

Malowanie ścian wałkiem wykonujemy pionowymi ruchami, w formie równoległych pasów na powierzchni ściany. Pasy te mogą na siebie nachodzić, lecz należy dokładnie kontrolować ilość ruchów pionowych, aby nie doprowadzić do miejscowych przebarwień na ścianie.

Inaczej sprawa wygląda przy niektórych farbach dekoracyjnych. Przypadek taki dotyczy np. farb typu baranek, którą warto nanosić ruchami nieregularnymi, co zapewni dobre rozłożenie cząstek mineralnych na całej powierzchni.

Przy suficie wykończenie można wykonać małym wałkiem w formie ruchów poziomych. Należy jednak zrobić to możliwie szybko, od razu po naniesieniu farby na ścianę. W przeciwnym wypadku, po wyschnięciu farby przy suficie, wykończenie tych miejsc pędzlem lub wałkiem doprowadzi do różnic kolorystycznych.

Problem ten nie wystąpi, jeśli zastosujemy pasy podsufitowe w kolorze białym (kolorze sufitu) o wysokości ok. 5-10cm. W takiej sytuacji warto zakupić taśmę malarską o szerokości dostosowanej do planowanej wysokości takich pasków. Pozwoli to na swobodne ruchy pionowe wałkiem na całej ścianie i późniejsze malowanie pasków wraz z malowaniem sufitu (z zabezpieczającym oklejeniem nowej farby tuż pod paskiem).

Jeśli zdecydujemy się na takie wykonanie pasków podsufitowych, musimy bardzo dokładnie i precyzyjnie przykleić taśmy, aby zachować równą wysokość pasków na całej długości ściany.

Farby najczęściej nanosimy dwukrotnie. Pierwszą warstwę można malować dopiero po wyschnięciu gruntu, natomiast drugą po wyschnięciu warstwy pierwszej.

Po całkowitych wyschnięciu farby należy ponownie zamontować gniazdka i włączniki oraz zdjąć zabezpieczenia okien i drzwi. Pamiętajmy również o stałej kontroli podłogi, aby nie dochodziło do jej zabrudzenia farbą lub zarysowania (np. w czasie przesuwania drabiny itp.).

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Schody w fantazyjnych kolorach

Żółte, czerwone, różowe, turkusowe, białe, a może czarne? Schody nie muszą być nudne!

VEKA sponsorem turnieju tenisowego Sopot Open

Na korty Trójmiasta wraca tenis w zawodowym wydaniu. Sopot Open to międzynarodowy turniej o randze Challenger ATP. Wśród głównych jego sponsorów jest firma VEKA.

Jaki klej do desek na ogrzewaniu podłogowym?

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego nie tylko w łazienkach i kuchniach, lecz również w salonach, pokojach i sypialniach. 

Efektowny kontrast, czyli biel i czerń we wnętrzach

Bardzo kontrastowe, a jednocześnie doskonale ze sobą współgrające. Mowa o czerni i bieli. Wnętrza zaaranżowane w tych właśnie kolorach są zawsze efektowne, ale i eleganckie.

Wybieramy podłogę do pokoju dziecięcego

Podłoga do pokoju dziecięcego powinna być przede wszystkim trwała, prosta w pielęgnacji i bezpieczna.

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Jaką posadzkę wybrać do garażu, by była odporna na sól i nacisk samochodu?

Posadzka w garażu wymaga nie tylko odpowiedniego pokrycia, które wytrzyma ścieranie i kontakt z substancjami chemicznymi.

Czym zabezpieczyć altanę w ogrodzie?

Jeżeli zależy nam, by altana była zabezpieczona na kilka lat przed warunkami atmosferycznymi wybierzmy impregnat.

Jak odnowić i zabezpieczyć drewniany plac zabaw?

Drewniane huśtawki, piaskownice, drabinki, domki wymagają konserwacji, szczególnie jeśli zima była sroga i śnieżna.

Przygotowanie kosiarki spalinowej do nowego sezonu

Zanim rozpoczniemy pierwsze koszenie w nowym sezonie warto dobrze sprawdzić stan naszej kosiarki i uzupełnić niezbędne płyty.

Mała architektura ogrodowa - meble ogrodowe z tworzywa, drewna czy z betonu?

Meble ogrodowe z drewna, z plastiku w nowoczesnym wydaniu czy z uszlachetnionego betonu? 

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki