Prowadzenie budowy domu czyli właściwie budowa domu wymaga aby zatrudniony był kierownik budowy. Osoba ta odpowiada za budowę czyli pełni ustawowe obowiązki kierownika budowy. Za co odpowiada kierownik budowy i kto robi zmiany w projekcie to częste pytania inwestorów. Otóż zmiana projektu w czasie budowy to zadanie projektanta, a nie odpowiedzialność kierownika budowy. Zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkowe. 

Na każdej budowie, niezależnie czy jest to mały dom jednorodzinny czy duży biurowiec, musi być odpowiednio wykwalifikowany kierownik budowy. Osoba ta posiada wiele praw i obowiązków względem inwestora. To właśnie kierownik dokonuje większości wpisów w dzienniku budowy.

Zakres praw i obowiązków kierownika budowy szczegółowo opisuje ustawa Prawo budowlane. Kierownik odpowiada za prowadzenie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (czyli taką, która posiada odpowiednie pozwolenie na budowę). Dokonuje również wielu wpisów w czasie trwania budowy, obierając jej poszczególne etapy.

Obowiązki kierownika budowy wg Prawa Budowlanego

- Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

-  Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno oraz przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

- Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w odpowiednich przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Zapewnienie wykonania odpowiedniego zabezpieczenia terenu oraz umieszczenia tablicy informacyjnej;

- Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

- Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

- Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

Zmiany projektu, czyli Projektant vs Kierownik Budowy

Praktycznie na każdej budowie wykonywane są mniejsze lub większe zmiany w stosunku do projektu. Pamiętajmy jednak, że to nie kierownik wprowadza zmiany projektowe, lecz projektant.

Kierownik może co najwyżej zasugerować pewne rozwiązania i przedstawić je do akceptacji projektantowi. Nie wymuszajmy zatem na siłę aby kierownik wpisywał do dziennika budowy zmiany projektowe.

Pamiętajmy jednocześnie, że często kierownik nie zna na tyle dobrze całej konstrukcji naszego budynku jak projektant. Z tego względu jeśli chcemy wykonać zmianę elementów nośnych konstrukcji należy obowiązkowo skonsultować to z projektantem lub konstruktorem.

Prowadzenie budowy domu czyli właściwie budowa domu wymaga aby zatrudniony był kierownik budowy. Osoba ta odpowiada za budowę czyli pełni ustawowe obowiązki kierownika budowy. Za co odpowiada kierownik budowy i kto robi zmiany w projekcie to częste pytania inwestorów. Otóż zmiana projektu w czasie budowy to zadanie projektanta, a nie odpowiedzialność kierownika budowy. Zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkowe.

Kierownik z ramienia wykonawcy czy niezależny?

Decyzja czy wybrać kierownika budowy niezależnego czy też z ramienia wykonawcy domu nie jest taka jednoznaczna jakby się wielu osobom wydawało.

Jeśli planujemy realizować budowę w całości metodą gospodarczą i samodzielnie wybierać poszczególne ekipy budowlane (murarze, dekarze itp.) to będziemy zmuszeni do zatrudnienia jednego kierownika na całą budowę. W tym wypadku można wybrać z wielu oferujących się na rynku kierowników niezależnych.

Warto jednak wybrać kierownika, która faktycznie będzie odwiedzał naszą budowę i odbiory będą dokonywane przy jego udziale. Wiele osób zatrudnia tzw. „kierowników do wpisów”, samodzielnie nadzorując wszystkie prace. Rozwiązanie to jest tańsze dla inwestora, jednakże może nas kosztować w przyszłości znacznie więcej, jeśli zajdzie konieczność naprawy czy przebudowy istotnych elementów konstrukcji budynku. Większy wydatek na „stałego kierownika” o dobrej renomie na rynku będzie nas co prawda kosztował znacznie więcej, jednakże będziemy mogli spać spokojnie, bez obaw że za chwilę coś nam się w domu zacznie walić na głowę.

W przypadku wybory jednego generalnego wykonawcy do budowy domu można zastanawiać się co będzie lepsze i bezpieczniejsze dla nas, kierownik inwestora czy wykonawcy. Pamiętajmy jednak, że w wielu, szczególnie mniejszych firmach, kierownik ma duży wpływ na jakość pracy swoich ludzi i będzie mu zależeć na renomie firmy, co może go motywować do dokładniejszego pilnowania pracowników. Natomiast kierownik niezależny, aby mógł dokładnie sprawdzić wszystkie etapy prac, musi być w miarę częstym gościem na naszej budowie.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Nowoczesne schody wewnętrzne

Wybraliśmy najciekawsze wzory schodów, które podkreślają panujące trendy wnętrzarskie.

Jak zamontować telewizor na ścianie?

Sprzęt RTV wiszący na ścianie to nie tylko modna alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań, ale też większe możliwości aranżacyjne.

Czym i jak wiercić w betonie?

Beton jest jednym z najtwardszych materiałów, dlatego wiercenie w nim otworów nie zawsze przebiega bezproblemowo.

Awangardowe dodatki z recyklingowego papieru

Dziś dodatki wykonane z odzyskanych materiałów, w tym z papieru, to nie tylko manifestacja poszanowania dla środowiska naturalnego.

Wybieramy schody do stylu skandynawskiego

Styl skandynawski lubi jasne kolory, naturalne materiały, a także proste i wygodne rozwiązania.

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Podjazd do domu z płyt brukowych

Płyty brukowe czy kostka? Oba rodzaje nawierzchni dobrze zdają egzamin na podjeździe do domu.

Dobry instalator to podstawa

Dobrą praktyką jest korzystanie z usług tylko autoryzowanych instalatorów automatyki do bram.

Schody w ogrodzie – jakie wybrać?

Schody ogrodowe na ogół prowadzą bezpośrednio do domu lub na ganek czy taras.

Zalety i wady kamiennej kostki brukowej

Kostka kamienna stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych bruków betonowych. Poznajmy zalety i wady bruku kamiennego.

Światło w ogrodzie – co warto oświetlić?

Doradzamy, które elementy ogrodu warto oświetlić z uwagi nie tylko na bezpieczeństwo ale i na walory estetyczne.

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki