budowa domu, pisma, wnioski, formalności przy budowie, dokumenty przy budowie, pismo do urzędu, pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy

Wniosek o remont drogi gminnej

dodano 28.06.2016

Do obowiązków zarządcy drogi należy m.in. utrzymywanie dróg publicznych w dobrym stanie technicznym. Dotyczy to wykonywania bieżących napraw miejscowych jak wypełnianie ubytków oraz większych prac remontowych jak przebudowa czy odnowienie całej nawierzchni.

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynku gospodarczego

dodano 12.05.2015

Rozbiórka budynku gospodarczego nie zawsze wymaga pozwolenia na rozbiórkę. W pewnych przypadkach, przy spełnieniu warunków zgodnych z ustawą Prawo budowlane, taka rozbiórka musi zostać poprzedzona jedynie zgłoszeniem. Omawiamy jak wypełnić taki wniosek.

Zapytanie o miejscowy plan zagospodarowania lub studium

dodano 12.05.2015

Na etapie zakupu działki budowlanej lub planowania budowy domu warto zapoznać się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków rozwoju , jeśli dokumenty takie obowiązują dla danej działki.

Pismo do gminy z prośbą o utwardzenie drogi gruntowej

dodano 12.05.2015

Wiele dróg osiedlowych, szczególnie na nowo powstających osiedlach , stanowią drogi ziemne. Po dłuższej eksploatacji szybko się niszczą i przejazd po nich jest często bardzo utrudniony. Jednym z obowiązków gminy jest utrzymanie przejezdności na drogach publicznych. 

Wniosek o nadanie numeru dla nowego domu

dodano 12.05.2015

Numer nieruchomości nadaje gmina lub urząd miasta, na wniosek właściciela nieruchomości. Procedura administracyjna przyznania numeracji domów przy danej ulicy jest zwolniona z opłat. Konieczne jest jednak załączenie pewnych dokumentów, wymaganych przez gminy.

Pismo o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej

dodano 12.05.2015

Nazwę ulicy dla drogi prywatnej nadaje gmina lub urząd miasta na wniosek właściciela działki. Samorząd nie jest uprawiony do samodzielnego wystąpienia z wnioskiem o nadanie nazwy dla drogi, która nie jest drogą publiczną. Omawiamy procedurę uzyskania nazwy ulicy. 

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki