Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać zlokalizowana z zachowaniem minimalnych odległości. Ważna jest odległość osadnika gnilnego od granicy działki a także odległość osadnika gnilnego od budynku. Natomiast odległość od studni z wodą pitną oraz odległość separatora tłuszczów od budynku jest określona w rozporządzeniu. Odległość separatora tłuszczów od granicy działki powinna zostać zachowana tak samo jak sama lokalizacja osadnika gnilnego oraz lokalizacja oczyszczalni ścieków na działce. Określone są pewne warunki lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków tj. głównie odległość drenażu rozsączającego od granicy działki oraz odległość drenażu rozsączającego od budynku. Istotna jest również odpowiednia odległość studni od oczyszczalni ścieków. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać na działce rozmieszczona zgodnie z odpowiednimi wymaganiami warunkowanymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Dokument określa minimalne odległości poszczególnych elementów oczyszczalni od granic sąsiednich działek.
Kwestie lokalizacji oczyszczalni określa Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Elementy wchodzące w skład całej oczyszczalni powinny znajdować się w odpowiednich minimalnych odległościach zarówno od granic sąsiednich działek jak również od budynku mieszkalnego.

Lokalizacja osadnika gnilnego

Rozmieszczenie osadnika gnilnego określają przede wszystkim paragrafy 36 i 37 Rozporządzenia.

W przypadku urządzeń sanitarnych o pojemności nie większej niż 10m3, do których zaliczany jest typowy osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni ścieków, Rozporządzenie określa minimalne odległości lokalizacji osadnika od pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi na 5,0m oraz od granicy działki sąsiedniej (działki prywatnej, drogi lub chodnika oraz ciągów pieszo-rowerowych) na 2,0m. Podane odległości dotyczą zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz zabudowy rekreacji indywidualnej.

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczenia, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. W przypadku braku możliwości spełnianie tego warunku, odległość osadnika podziemnego od budynku musi wynosić co najmniej 5,0m.

W przypadku zabudowy innej niż jednorodzinna, zagrodowa lub rekreacji indywidualnej, jeśli jednocześnie pojemność osadnika gnilnego nie przekracza 10m3, odległość osadnika powinna wynosić co najmniej 15m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mniej niż 7,5m od granicy działki sąsiedniej, drogi, ulicy, oraz ciągów pieszych i rowerowych.

Jeśli chcemy wbudować osadnik większy niż 10m3, lecz jednocześnie nie przekraczający 50m3, odległości te powinny wynosić co najmniej 30m od okien i drzwi zewnętrznych, 7,5m od granicy działki sąsiedniej oraz 10m od dróg, ulic i ciągów pieszo-rowerowych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać zlokalizowana z zachowaniem minimalnych odległości. Ważna jest odległość osadnika gnilnego od granicy działki a także odległość osadnika gnilnego od budynku. Natomiast odległość od studni z wodą pitną oraz odległość separatora tłuszczów od budynku jest określona w rozporządzeniu. Odległość separatora tłuszczów od granicy działki powinna zostać zachowana tak samo jak sama lokalizacja osadnika gnilnego oraz lokalizacja oczyszczalni ścieków na działce. Określone są pewne warunki lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków tj. głównie odległość drenażu rozsączającego od granicy działki oraz odległość drenażu rozsączającego od budynku. Istotna jest również odpowiednia odległość studni od oczyszczalni ścieków.

Lokalizacja separatora tłuszczów

Odległość łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić nie mniej niż 5,0m.

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z powyższym zapisem odległość 5,0m nie musi być zachowana licząc od garażu i drzwi garażowych czy od drzwi budynków gospodarczych.

Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający, zarówno w formie skrzynek lub paneli rozsączających jak i studni chłonnej, powinien być usytuowany co najmniej 30m od studni z wodą pitną oraz w odległości nie mniejszej niż 2,0m od granicy działki, niezależnie od tego czy jest to działka sąsiada czy też droga lub ciąg pieszy.

Dodatkowo przepisy określają minimalną odległość separatora na 1,5 od rurociągów z gazem i wodą, 0,8m od kabli energetycznych oraz 3,0m od drzew i krzewów.

Odległości od uzbrojenia podziemnego związane są z bezpieczeństwem jego użytkowania natomiast należy także obowiązkowo zachowywać minimalne odległości od drzew. Wynika to z faktu, że drenaż zlokalizowany zbyt blisko krony drzewa może zostać uszkodzony przez rozrastające się z biegiem lat korzenie drzewa.

Dodatkowo przepisy określają minimalną odległość 1,5 drenaży od poziomu wód gruntowych. Z tego względu zaleca się miejscowe wykonanie przynajmniej 1-2 odwiertów geologicznych na głębokość 2-3m. Przy planowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zawsze zaleca się realizację tego typu otworów geologicznych. Ich koszt na potrzeby oczyszczalni nie powinien przekroczyć kwoty 300-400zł.

Warto również zachować tzw. strefę buforową w odległości nie mniejszej niż 2-3m od drenażu, gdyż ewentualna praca sprzętu mechanicznego czy wykonującego w przyszłości roboty ziemne może uszkodzić drenaż i zakłócić pracę całej oczyszczalni.

Studnia z wodą pitną

Kryteria lokalizacji studni określa paragraf 31 Rozporządzenia, który mówi o minimalnych odległościach studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i nie wymagającej ustanowienia strefy ochronnej.

Odległość takiej studni powinna wynosić nie mniej niż 5,0m od granicy działki oraz nie mniej niż 15,0m od zbiorników gromadzenia nieczystości, czyli w naszym wypadku od osadnika gnilnego. Dodatkowo należy zachować minimalną odległość 30m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji.

Dopuszczalne jest usytuowanie studni z wodą pitną w odległości mniejszej niż 5,0m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, jednakże pod warunkiem zachowania na obydwu działkach pozostałych minimalnych odległości. Kwestia zmniejszenia tej odległości powinna zostać uzgodniona między sąsiadami, najlepiej w formie pisemnej zgody lub porozumienia stron.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Przydomowa oczyszczalnia ścieków gruntowo-roślinna

Przydomowe oczyszczalnie gruntowo-roślinne cechuje bardzo wysoka efektywność, którą osiągana jest dzięki udziałowi roślinności i mikroorganizmów.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

W każdy domu zachodzi konieczność odprowadzenia i zagospodarowania ścieków. Efektywny rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Schody w fantazyjnych kolorach

Żółte, czerwone, różowe, turkusowe, białe, a może czarne? Schody nie muszą być nudne!

VEKA sponsorem turnieju tenisowego Sopot Open

Na korty Trójmiasta wraca tenis w zawodowym wydaniu. Sopot Open to międzynarodowy turniej o randze Challenger ATP. Wśród głównych jego sponsorów jest firma VEKA.

Jaki klej do desek na ogrzewaniu podłogowym?

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego nie tylko w łazienkach i kuchniach, lecz również w salonach, pokojach i sypialniach. 

Efektowny kontrast, czyli biel i czerń we wnętrzach

Bardzo kontrastowe, a jednocześnie doskonale ze sobą współgrające. Mowa o czerni i bieli. Wnętrza zaaranżowane w tych właśnie kolorach są zawsze efektowne, ale i eleganckie.

Wybieramy podłogę do pokoju dziecięcego

Podłoga do pokoju dziecięcego powinna być przede wszystkim trwała, prosta w pielęgnacji i bezpieczna.

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki