świadectwo energetyczne, kto może zrobić świadectwo energetyczne, świadectwo energetyczne przy sprzedaży domu, świadectwo energetyczne przy wynajmie lokalu, sprzedaż domu bez świadectwa energetycznego, charakterystyka energetyczna lokalu, charakterystyka energetyczna budynku

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane. W ustawie rozszerzono listę osób dopuszczonych do wykonywania świadectwa energetycznego, a także zmieniono zakres obiektów wymagających takiego dokumentu.

Obecnie charakterystyka energetyczna budynku określana jest w dokumentacji projektowej, natomiast zrezygnowano z obowiązku wykonywania świadectwa energetycznego, które wcześniej było koniecznym załącznikiem do wniosku o użytkowanie budynku, np. domu jednorodzinnego. Jest to dobra wiadomość gdyż tego typu świadectwa były często dodatkowym kosztem jaki musieli ponosić inwestorzy, a dokument taki w praktyce niewiele im dawał.

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Problem pojawia się jednak w momencie sprzedaży nieruchomości, gdyż zgodnie z artykułem 11 ustawy energetycznej obecny właściciel powinien przy zawarciu umowy sprzedaży przekazać nabywcy świadectwo określające charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu (w oryginale). W przypadku wynajmu najemna ma prawo poprosić o kopię świadectwa.

Oznacza to zatem, że z obowiązku opracowania takiego dokumentu zwolnieni są inwestorzy, który budują dom wyłącznie na własne potrzeby mieszkaniowe. Jeśli zamierzamy budynek lub lokal (czyli np. mieszkanie) wynajmować albo sprzedawać to konieczne będzie sporządzenie świadectwa energetycznego.

Sprzedaż lub wynajem bez świadectwa energetycznego?

Ustawa energetyczna nie zabrania podpisania notarialnej umowy sprzedaży lub umowy najmu bez posiadania świadectwa energetycznego. Jednakże dla strony sprzedającej/wynajmującej może to rodzić późniejsze dodatkowe koszty.

Nabywca lub najemca nieruchomości ma bowiem prawo wezwać pisemne sprzedającego lub wynajmującego do dostarczenia mu świadectwa energetycznego w ciągu dwóch miesięcy liczonych od daty doręczenia wezwania (data widniejąca na potwierdzeniu odbioru listu).

Jeśli poprzedni właściciel lub wynajmujący nadal nie dostarczy odpowiedniego świadectwa to nowy nabywca ma prawo zlecić wykonanie charakterystyki energetycznej na koszt drugiej strony. Może to jednak zrobić dopiero po upływie co najmniej 12 miesięcy w przypadku sprzedaży lub 6 miesięcy przy wynajmie.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno nabywca/najemca jak i sprzedawca/wynajmujący nie mogą zrzec się tych praw gdyż są one zapisane bezpośrednio w ustawie. Wszelkie zapisy w umowach notarialnych lub najmu znoszące te prawa nie mają zatem żadnej mocy prawnej.

Świadectwo energetyczne jest jednak wydawane na okres dziesięciu lat, zatem jeśli planujemy sprzedaż lub wynajem  nieruchomości dopiero w przyszłości to warto poczekać ze sporządzeniem świadectwa, aby nie utracić jego ważności przed dokonaniem sprzedaży. Ważność świadectwa energetycznego może ulec skróceniu jeśli po jego wydaniu w budynku zostaną przeprowadzone prace termoizolacyjne jak ocieplenie ścian czy modernizacja systemu ogrzewania.

Jakie budynki nie wymagają świadectwa energetycznego?

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie budynki w momencie sprzedaży czy wynajmu objęte są obowiązkiem sporządzenia dla nich charakterystyki energetycznej. Wyłączone z tego obowiązku są budynki, które podlegają odrębnym przepisom o ochronie i opiece nad zabytkami, obiekty użytkowane jako miejsce kultu i działalności religijnej, mieszkalne przeznaczone do użytkowania przez maksymalnie cztery miesiące w roku, wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2.

Obowiązkowi sporządzenia świadectwa energetycznego nie podlegają również obiekty przemysłowe i gospodarcze jeśli nie posiadają instalacji zużywających energię (dopuszczona jest jedynie instalacja elektryczna w celu oświetlenia) oraz gospodarstwa rolne o rocznym zapotrzebowaniu na energię nieodnawialną pierwotną nie większą niż 50kW(m2xrok) wyrażoną wskaźnikiem EP.

Kto może sporządzić świadectwo energetyczne budynku?

Ustawa o charakterystyce energetycznej wskazuje jednoznacznie kto może sporządzić świadectwo energetyczne. Warto zaznaczyć, że nie musi to być projektant budynku, lecz może nim być dowolna osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie wyższe.

W ustawie sprecyzowano, że pod pojęciem studiów wyższych należy rozumieć studnia inżynierskie architektoniczne, budowlane, architektury krajobrazu, pożarnictwa lub inne studnia, w których programie uwzględnione zostały zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Ustawa nie narzuca jednocześnie obowiązku posiadania przez taką osobę uprawnień budowlanych, lecz każda osoba mająca uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze może sporządzić świadectwo energetyczne nawet, jeśli nie posiada wykształcenia wyższego tj. tytułu inżyniera lub magistra. Sytuacja taka może mieć miejsce na budowach domów, gdzie często osoby starsze posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane (wydawane bezterminowo) legitymując się tytułem technika budownictwa, na co pozwalały dawniej obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

 Żeby wykonywać świadectwa, trzeba złożyć wniosek o wpis do ministerialnego wykazu i uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego. Należy również okazać się pełną zdolnością zawodową i niekaralnością.

Ważny jednak jest fakt, że nie można wykonywać charakterystyki energetycznej samodzielnie dla budynku, którego jest się właścicielem. Co więcej, takie działanie grozi wykreśleniem z rejestru osób uprawnionych do wydawania świadectw energetycznych.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

Nowe warunki techniczne dla budynków 2017

Nowe rozporządzenie o warunkach technicznych dla budynków jeszcze bardziej preferuje budownictwo energooszczędne.

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Jak wykonać izolację akustyczną ścian działowych?

Wiele inwestorów nie przykłada dużej uwagi do izolacji akustycznych zarówno ścian zewnętrznych jak i działowych.

Lakierowanie podłogi – najczęściej popełniane błędy

Podłoga lakierowana jest obecnie najczęściej wybierana w budownictwie mieszkaniowym. Problem jednak pojawia się, gdy zakupiliśmy surowe deski i lakierujemy je samodzielnie.

Schody na antresolę – ciekawe pomysły

Wybór kształtu schodów zależy od ich lokalizacji, przestrzeni, którą dysponujemy oraz miejsca, do którego prowadzą.

Pomysły na aranżację strefy kąpielowej w łazience

Plastikowa osłona wanny to aranżacyjne passé. Szklana kabina prysznica? Wygląda efektownie, choć nie jest jedynym rozwiązaniem.

Czy możliwe jest układanie płytek bezspoinowo?

Wielu producentów zarówno fug jak i płytek reklamują swoje wyroby jako materiały, umożliwiające układanie podłogi w systemie bezspoinowym. 

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Mała architektura ogrodowa - meble ogrodowe z tworzywa, drewna czy z betonu?

Meble ogrodowe z drewna, z plastiku w nowoczesnym wydaniu czy z uszlachetnionego betonu? 

Podjazd do domu z płyt brukowych

Płyty brukowe czy kostka? Oba rodzaje nawierzchni dobrze zdają egzamin na podjeździe do domu.

Dobry instalator to podstawa

Dobrą praktyką jest korzystanie z usług tylko autoryzowanych instalatorów automatyki do bram.

Schody w ogrodzie – jakie wybrać?

Schody ogrodowe na ogół prowadzą bezpośrednio do domu lub na ganek czy taras.

Zalety i wady kamiennej kostki brukowej

Kostka kamienna stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych bruków betonowych. Poznajmy zalety i wady bruku kamiennego.

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki