Środa 14.10.2015

Termoizolacyjne pianki THERMANO do izolacji dachów płaskich

Izolacja dachu płaskiego stanowi duży problem wykonawczy. Dobra termoizolacja musi być również mało nasiąkliwa co zapewnia np. pianka izolacyjna (pianka thermano). 

Dachy płaskie, których spadek ma czasami nawet tylko 2-3 stopni, stwarzają duże problemy wykonawcze związane m.in. ze sprawnym odprowadzeniem wody z dachu. Rozwiązaniem wielu problemów na budowie może być zastosowanie nowoczesnych pianek izolacyjnych THERMANO.

Pianki typu PIR marki THERMANO fir­my Balex Metal to produkt, dzięki któ­remu możemy uniknąć wielu technolo­gicznych niespodzianek, które czyhają na nas przy izolacji dachów płaskich.

Współczynnik lambda izolacji THERMANO

Właściwości termoizolacyjne mate­riałów określa się dzięki zastosowaniu wskaźnika przewodzenia ciepła lamb­da (X). Dla izolacji THERMANO wyno­si on 0,023 [W/mK], dla przeciętnej wełny mineralnej X ~ 0,040 [W/mK], a dla białego styropianu X ~ 0,035. THERMANO jest więc izolatorem dużo skuteczniej zatrzymującym cie­pło niż najpopularniejsze materiały do termoizolacji, co w sposób naturalny przekłada się na dużo mniejszą gru­bość warstwy termoizolacji.

THERMANO to mniejsze obciążenie dla konstrukcji dachu

Znacznie mniejsza gęstość izolacji THERMANO w stosunku do trady­cyjnych materiałów sprawia, że dużo mniej obciąża ona mechanicznie poła­cie dachowe, co z kolei daje możliwość „odchudzenia" masy stali blachy tra­pezowej oraz elementów konstrukcji dachu. Ma to istotny wpływ na obni­żenie kosztów dachu.

THERMANO to duży opór dyfuzyjny

Dzięki temu folia nie musi już być tak wysoce paroizolacyjna, a drob­ne wykonawcze niedoskonałości nie grożą katastrofą, jak przy rozwią­zaniu z wełną mineralną. Zalecana folia paroizolacyjna działa tylko jako dodatkowy bezpiecznik obniżający strumień pary wodnej zaciąganej przez szczeliny między płytami ocie­plenia.

THERMANO to wytrzymałość na ściskanie

Normatywna wytrzymałość THERMA­NO na ściskanie przy 10% odkształ­ceniu względnym [kPa] to poziom ok. 150 kPa. Izolacja THERMANO jest więc trzy razy bardziej odporna na nacisk niż wełna mineralna. Dzięki temu możemy bez problemu chodzić po dachu, aby obsłużyć zainstalowane tam urządzania. Nie ma także żad­nych zagrożeń związanych z zimowym odśnieżaniem. Ruch osób nie powo­duje miejscowych załamań mogących stwarzać zastoiny wody i nieszczel­ności.

THERMANO to odporność na pełzanie

Pełzanie to powolna zmiana kształ­tu termoizolatora wskutek działa­nia stałych, długotrwałych obciążeń o wartościach poniżej poziomu grani­cy sprężystości materiału. Dla pianek PIR ustalono, że przy normatywnym, stałym obciążeniu powierzchni płyty jej odkształcenie po 50 latach nie powinno być większe niż 2%. Dzięki temu na powierzchni dachu można bez obawy montować elementy tech­niczne.

THERMANO to odporność termiczna izolacji

W przypadku ciemnych kolorów ele­wacji lub pokrycia dachowego tempe­ratura pod nimi sięgać może pozio­mów destrukcyjnych dla styropianów. THERMANO wytrzymuje temperatury w zakresie od -70 do +140°C (krótko­trwale nawet do +240°C). Dzięki tej odporności dużo bezpieczniejsze jest też stosowanie na dachu palników gazowych w trakcie montażu pokryć bitumicznych.

THERMANO to mała nasiąkliwość wodą

Nasiąkliwość wodą po 24 godzinach pełnego zanurzenia wynosi dla THERMANO nie więcej niż 2%. Niemieckie badania pokazują też, że nawet po 28 dniach zanurzenia w wodzie pod­wyższenie wskaźnika przewodności cieplnej dla THERMANO wynosi tylko 0,0018 W/(mK) (przy bazowej wiel­kości 0,023 W/(mK)). Żadna, nawet długotrwała awaria w zakresie hydroizolacji nie spowoduje więc istotne­go obniżenia własności termicznych izolacji. Remont może więc być sta­rannie zaplanowany i nieco opóźniony w czasie.

Stosując THERMANO na dachach płaskich trzeba pamiętać jednak, że każdy budynek jest inny i trzeba do niego zastosować indywidualne roz­wiązania. Firma Balex Metal - właści­ciel marki THERMANO - oferuje tutaj pełne wsparcie techniczne.

Źródło: THERMANO / Balex Metal sp. z o.o. / inzynierbudownictwa.pl

budowa domu, remont domu, nowe technologie

Super mocny tynk gipsowy Ratio Power

Najpopularniejszym dziś sposobem wykończenia ścian i sufitów jest położenie tynków. Jednowarstwowe, łatwe w obróbce, posiadają naturalnie gładką powierzchnię.

Nowa odsłona izolacji bitumicznej do stosowania zimą

To grubowarstwowa, szybkoschnąca, bitumiczna masa uszczelniająca przeznaczona do izolacji części budynków i budowli stykających się z gruntem.

Nowoczesne cegły klinkierowe Alt Tessin

Choć klinkier jest jednym z najstarszych i najlepiej znanych materiałów budowlanych, wciąż potrafi zaskakiwać.

Nowoczesne rynny PVC Galeco

Galeco wprowadza nowoczesne systemy rynnowe PVC, dostosowane do architektury budynków i wymagań klientów.

Nowe cegły klinkierowe od LHL Klinkier

Nazwa cegły klinkierowej Kalahari zainspirowana została miejscem, którego prawdziwe oblicze znane jest tak naprawdę niewielu...

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Nowoczesne schody wewnętrzne

Wybraliśmy najciekawsze wzory schodów, które podkreślają panujące trendy wnętrzarskie.

Jak zamontować telewizor na ścianie?

Sprzęt RTV wiszący na ścianie to nie tylko modna alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań, ale też większe możliwości aranżacyjne.

Czym i jak wiercić w betonie?

Beton jest jednym z najtwardszych materiałów, dlatego wiercenie w nim otworów nie zawsze przebiega bezproblemowo.

Awangardowe dodatki z recyklingowego papieru

Dziś dodatki wykonane z odzyskanych materiałów, w tym z papieru, to nie tylko manifestacja poszanowania dla środowiska naturalnego.

Wybieramy schody do stylu skandynawskiego

Styl skandynawski lubi jasne kolory, naturalne materiały, a także proste i wygodne rozwiązania.

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki