O numer nieruchomości, czyli nadanie numeru domu możemy występować już na etapie budowy. Numer dla domu w budowie wymaga takiego samego wniosku jak dom wybudowany. Tabliczka z numerem domu to obowiązek właściciela nieruchomości. Kara za brak tabliczki z numerem domu może wynosić nawet 250zł. To kto nadaje numeru porządkowe zależy od miejscowości – gmina lub urząd miasta. Numer domu bez nazwy ulicy nie jest możliwy do przyznania. 

Numer nieruchomości nadaje gmina lub urząd miasta, na wniosek właściciela nieruchomości. Procedura administracyjna przyznania numeracji domów przy danej ulicy jest zwolniona z opłat. Konieczne jest jednak załączenie pewnych dokumentów, wymaganych przez gminy.










W różnych gminach wymagania co do niezbędnych załączników mogą być nieco inne. W artykule omawiamy często spotykane wymagania dla procedury nadawania numeru zarówno dla domu na etapie budowy jak i już wybudowanego.

Procedura administracyjna nadawania numeru nieruchomości

O nadanie numeru nieruchomości należy zwrócić się do gminy lub urzędu miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Urząd ten ma obowiązek przyznania numeru (nie dostaniemy decyzji odmownej, jeśli odpowiednio wypełnimy wniosek), lecz wykonuje to na wniosek właściciela danej nieruchomości.
 
Postępowanie o przyznanie numeru nieruchomości trwa zwykle krótko – w praktyce od 5 do 14 dni i kończy się wydaniem zaświadczenia lub zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.

Zawiadomienie możemy odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie go pocztą.

Kwestie związane z procedurą administracyjną nadawania numeru porządkowego nieruchomości reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn. 17 maja 1989r. (art. 47a pkt. 2 i art. 47b) oraz Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (art. 35).

Wniosek i niezbędne załączniki

We wniosku o przyznanie numeru porządkowego dla naszej nieruchomości musimy zawrzeć jej podstawowe dane, jak ulica, miejscowość, gmina oraz numer działki.
 
Należy pamiętać, że o numer nieruchomości możemy wystąpić jedynie wtedy, gdy droga, przy której znajduje się nasz dom, posiada uchwaloną nazwę. W przypadku drogi bez nazwy, przed wystąpieniem o numer, musimy wystąpić z pismem o nadanie nazwy ulicy. Problem ten dotyczy często domów, budowanych przy nowo wydzielanych drogach prywatnych.

Należy podać również wszystkich współwłaścicieli nieruchomości – najczęściej jest to jedna osoba lub małżonkowie.

Do wniosku należy załączyć dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością, którym może być np. ksero aktu notarialnego.

W przypadku domów w trakcie budowy, należy załączyć również ksero decyzji pozwolenia na budowę, natomiast dla domów już wybudowanych i odebranych przez Nadzór Budowlany, - ksero decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

Niektóre urzędy wymagają również załączenia kopii mapy z zaznaczoną geodezyjnie lokalizacją budynku oraz granicami działek. Nie jest to jednak dokument wymagany przez wszystkie gminy, dlatego jeśli nie posiadamy obecnie kopii takiej mapki, warto skontaktować się z gminą, w celu ustalenia, czy na pewno będą tego od nas wymagać.

Obowiązek ustawienia tabliczki z numerem domu

Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek ustawienia tabliczki z numerem domu oraz nazwą ulicy. W przypadku, gdy dom znajduje się w głębi działki, tabliczkę należy umieścić również na ogrodzeniu.
 
Tabliczka powinna być umieszczona tak, aby była widoczna całą dobę. Oznacza to, że na okres nocny należy zamontować jej podświetlenie lub zlokalizować ją w miejscu oświetlanym latarniami ulicznymi.

Artykuł 64 Kodeksu Wykroczeń mówi, że każdy, kto będą właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250zł albo karze nagany.

Należy tutaj zaznaczyć, że przepis ten dotyczy tabliczek na domach i blokach. Nie ma natomiast obowiązku umieszczania tabliczki na drzwiach do mieszkań w blokach.

W praktyce policja ani straż miejsca nie nakłada kary grzywny w przypadku, gdy tabliczka nie posiada oświetlenia na okres nocny lub gdy posiada wyłącznie numer posesji, bez numeru nieruchomości (jeśli na wjeździe ulicy widnieje tabliczka z jej nazwą).

Jeśli jednak w ogóle zaniedbamy obowiązku umieszczenia tabliczki, chociażby z numerem domu, możemy wcześniej czy później zostać ukarani.

Warto jednak dopełnić tego obowiązku, chociażby po to, by ułatwić dotarcie do naszej posesji listonoszom, kurierom, klientom, znajomym itp.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

budowa domu, pisma, wnioski, formalności przy budowie, dokumenty przy budowie, pismo do urzędu, pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy

Wniosek o remont drogi gminnej

Remonty dróg i ulic to jeden z obowiązków ich zarządców – gmin, zarządów dróg powiatowych i wojewódzkich oraz GDDKiA.

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego o wysokości do 8m może w pewnych przypadkach wymagać jedynie zgłoszenia.

Zapytanie o miejscowy plan zagospodarowania lub studium

Na etapie zakupu działki lub planowania budowy warto zapoznać się z obowiązującym MPZP lub studium.

Pismo do gminy z prośbą o utwardzenie drogi gruntowej

Wiele dróg osiedlowych to drogi ziemne w złym stanie technicznym. Doradzamy jak wystąpić o ich utwardzenie.

Pismo o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej

Nazwę ulicy dla drogi prywatnej nadaje gmina lub urząd miasta na wniosek właściciela działki.

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Schody w fantazyjnych kolorach

Żółte, czerwone, różowe, turkusowe, białe, a może czarne? Schody nie muszą być nudne!

VEKA sponsorem turnieju tenisowego Sopot Open

Na korty Trójmiasta wraca tenis w zawodowym wydaniu. Sopot Open to międzynarodowy turniej o randze Challenger ATP. Wśród głównych jego sponsorów jest firma VEKA.

Jaki klej do desek na ogrzewaniu podłogowym?

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego nie tylko w łazienkach i kuchniach, lecz również w salonach, pokojach i sypialniach. 

Efektowny kontrast, czyli biel i czerń we wnętrzach

Bardzo kontrastowe, a jednocześnie doskonale ze sobą współgrające. Mowa o czerni i bieli. Wnętrza zaaranżowane w tych właśnie kolorach są zawsze efektowne, ale i eleganckie.

Wybieramy podłogę do pokoju dziecięcego

Podłoga do pokoju dziecięcego powinna być przede wszystkim trwała, prosta w pielęgnacji i bezpieczna.

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki