licytacja komornicza, zakup mieszkania na licytacji komorniczej, kto może wziąć udział w licytacji komorniczej, mieszkanie od komornika, komornik zabiera mieszkanie, licytacje komornicze a lokatorzy

Coraz więcej banków wymaga dużych wkładów własnych w związku z czym nie wszystkich stać na zakup nowego domu czy mieszkania. Ciekawą alternatywę stanowią licytacje komornicze, na których można zakupić własnościowe mieszkanie lub dom w atrakcyjnych cenach.
Nie oznacza to jednak, że możemy kupić mieszkanie na licytacji komorniczej bez żadnego wkładu własnego. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest bowiem obowiązek dysponowania częścią kwoty przeznaczonej na zakup nieruchomości.

Przystępując do przetargu mamy obowiązek złożenia rękojmi w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, nie później niż w dniu poprzedzający licytację. Po wygranej licytacji rękojmia zostaje zatrzymana, natomiast pozostali członkowie przetargu otrzymuj jej niezwłoczny zwrot. Wynika zatem z tego, że bank nie udzieli nam kredytu na sfinansowanie całej wartości nieruchomości.

Cena wywoławcza, za którą nieruchomość może zostać nabyta w drodze pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

Termin licytacji komorniczej nie może być wcześniejszy niż po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się oszacowania nieruchomości oraz dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sądu, na podstawie którego wszczęta została egzekucja komornicza.

Co to jest suma oszacowania nieruchomości?

Oszacowania wartości nieruchomości dokonuje biegły powołany przez komornika zajmującego dany lokal w drodze odpowiednich decyzji administracyjnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lokal podlegał już oszacowaniu np. na potrzeby obrotu rynkowego, lecz dokument taki musi spełniać wymagania szacowania nieruchomości na cele egzekucji komorniczych.

Oszacowaniu podlegają oddzielnie różne elementy zajmowanej nieruchomości gdyż komornik nie ma obowiązku wystawiania na licytację całego zajętego majątku jednocześnie.

Gdzie publikowane są informacje i licytacjach?

Komornik posiadający prawomocne prawo przeprowadzenia egzekucji i licytacji nieruchomości przygotowuje publiczne ogłoszenie, w którym podaje najważniejsze kwestie związane z samą nieruchomością oraz miejscem i terminem licytacji.

Obwieszczenie ogłasza się publiczne w budynku sądowym, gminie, na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej i najczęściej w lokalnym dzienniku drukowanym. Na wniosek strony komornik może ogłosić fakt licytacji również w innych miejscach, a koszt tych ogłoszeń obciąża stronę, która podlega procedurze egzekucyjnej.

Ogłoszenia takie powinny zostać opublikowane co najmniej dwa tygodnie przez terminem licytacji komorniczej. W przypadku lokali i nieruchomości położonych w różnych okręgach ogłoszenia należy niezależnie publikować we wszystkich okręgach, a więc w sądach, gminach, prasie itp. odrębnych dla każdego okręgu.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Licytacja komornicza odbywa się pod nadzorem sędziego w sposób ustny. W licytacji nie mogą brać udziału dłużnik, komornik ani ich najbliższa rodzina. Do przeprowadzenia skutecznej licytacji wystarczy co najmniej jedna osoba licytująca. Na licytacji nie trzeba być osobiście, może nas zastępować pełnomocnik, posiadający poświadczone pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury licytacyjnej.

Po zakończonej licytacji sędzia dokonuje tzw. przybicia, czyli potwierdzenia osoby wygrywającej licytację wraz z kwotą końcową jaką ta osoba zadeklarowała się zapłacić za nieruchomość.

Po uprawomocnieniu się przybicia sądowego i dokonaniu przez nabywcę warunków licytacji (czyli m.in. wpłacenia pełnej, wylicytowanej kwoty nieruchomości), sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu prawa własności do nieruchomości na rzecz nowego nabywcy.

Uważajmy jednak na zakup nieruchomości, w której dłużnik mieszka wraz z rodziną. W takim wypadku powinien on co prawda o zakończonej licytacji wyprowadzić się z mieszkania, lecz w praktyce niestety często jest z tym problem. W takiej sytuacji możemy zostać zmuszeni do wystąpienia do sądu o eksmisję lokatorów z nowo nabytej nieruchomości.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

Nowe warunki techniczne dla budynków 2017

Nowe rozporządzenie o warunkach technicznych dla budynków jeszcze bardziej preferuje budownictwo energooszczędne.

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Jak wykonać izolację akustyczną ścian działowych?

Wiele inwestorów nie przykłada dużej uwagi do izolacji akustycznych zarówno ścian zewnętrznych jak i działowych.

Lakierowanie podłogi – najczęściej popełniane błędy

Podłoga lakierowana jest obecnie najczęściej wybierana w budownictwie mieszkaniowym. Problem jednak pojawia się, gdy zakupiliśmy surowe deski i lakierujemy je samodzielnie.

Schody na antresolę – ciekawe pomysły

Wybór kształtu schodów zależy od ich lokalizacji, przestrzeni, którą dysponujemy oraz miejsca, do którego prowadzą.

Pomysły na aranżację strefy kąpielowej w łazience

Plastikowa osłona wanny to aranżacyjne passé. Szklana kabina prysznica? Wygląda efektownie, choć nie jest jedynym rozwiązaniem.

Czy możliwe jest układanie płytek bezspoinowo?

Wielu producentów zarówno fug jak i płytek reklamują swoje wyroby jako materiały, umożliwiające układanie podłogi w systemie bezspoinowym. 

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Mała architektura ogrodowa - meble ogrodowe z tworzywa, drewna czy z betonu?

Meble ogrodowe z drewna, z plastiku w nowoczesnym wydaniu czy z uszlachetnionego betonu? 

Podjazd do domu z płyt brukowych

Płyty brukowe czy kostka? Oba rodzaje nawierzchni dobrze zdają egzamin na podjeździe do domu.

Dobry instalator to podstawa

Dobrą praktyką jest korzystanie z usług tylko autoryzowanych instalatorów automatyki do bram.

Schody w ogrodzie – jakie wybrać?

Schody ogrodowe na ogół prowadzą bezpośrednio do domu lub na ganek czy taras.

Zalety i wady kamiennej kostki brukowej

Kostka kamienna stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych bruków betonowych. Poznajmy zalety i wady bruku kamiennego.

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki