PISMA I WNIOSKI

 • Wniosek o remont drogi gminnej

  Data publikacji: 28.06.2016

  Do obowiązków zarządcy drogi należy m.in. utrzymywanie dróg publicznych w dobrym stanie technicznym. Dotyczy to wykonywania bieżących napraw miejscowych jak wypełnianie ubytków oraz większych prac rem...

 • Pismo o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej

  Data publikacji: 12.05.2015

  Nazwę ulicy dla drogi prywatnej nadaje gmina lub urząd miasta na wniosek właściciela działki. Samorząd nie jest uprawiony do samodzielnego wystąpienia z wnioskiem o nadanie nazwy dla drogi, która nie ...

 • Wniosek o nadanie numeru dla nowego domu

  Data publikacji: 12.05.2015

  Numer nieruchomości nadaje gmina lub urząd miasta, na wniosek właściciela nieruchomości. Procedura administracyjna przyznania numeracji domów przy danej ulicy jest zwolniona z opłat. Konieczne jest je...

 • Pismo do gminy z prośbą o utwardzenie drogi gruntowej

  Data publikacji: 12.05.2015

  Wiele dróg osiedlowych, szczególnie na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych, stanowią drogi ziemne. Po dłuższej eksploatacji szybko się niszczą i przejazd po nich jest często bardzo utrudniony. ...

 • Zapytanie o miejscowy plan zagospodarowania lub studium

  Data publikacji: 12.05.2015

  Na etapie zakupu działki budowlanej lub planowania budowy domu warto dobrze zapoznać się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagosp...

 • Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynku gospodarczego

  Data publikacji: 12.05.2015

  Rozbiórka budynku gospodarczego nie zawsze wymaga pozwolenia na rozbiórkę. W pewnych przypadkach, przy spełnieniu warunków zgodnych z ustawą Prawo budowlane, taka rozbiórka musi zostać poprzedzona jed...