Wycinka drzewa nawet na własnej działce wymaga zgody, czyli trzeba mieć zezwolenie na wycinkę drzew jeśli jest ich kilka lub zezwolenie na wycięcie drzewa w przypadku jednej sztuki. Wycinka drzewa na działce czyli usunięcie drzewa związane jest z opłatami. Wycinka drzewa bez zezwolenia naraża nas na karę za usunięcie drzewa bez zezwolenia. 

Usuwanie drzew i krzewów z terenu działki regulują przepisy, w tym Obwieszczenie Ministra Środowiska, które określa koszty usunięcia drzew. Jednakże nie w każdym przypadku będziemy zobowiązani ponosić opłaty związane z wycinką. Wycinka wymaga również odpowiedniego zezwolenia.
Podstawowym dokumentem regulującym kwestię wycinki drzew są przepisy z zakresu ochrony środowiska oraz odpowiednie Obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeśli wycinka drzewa wymaga zezwolenia, to za jego brak możemy zapłacić wysoką karę.

Kto musi ponosić dodatkowe opłaty za wycinkę drzew?

Jeśli na usunięcie drzewa wymagane jest zezwolenie (czyli drzewo jest starsze niż 10 lat) to właściciel nieruchomości, na której drzewo się znajduje, musi uiścić odpowiednią opłatę. Jednakże nie dotyczy to wszystkich osób starających się o zezwolenie na wycinkę.

Przede wszystkim z opłat zwolnione są osoby fizyczne, pod warunkiem jednak, że planowana wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą. Jeśli jednak planujemy wycinkę drzewa (nawet jako osoba fizyczna) aby w to miejsce wybudować budynek dla firmy, to zobowiązani jesteśmy uiścić stosowną opłatę.
Z opłat zwolnione jest również usunięcie drzew i krzewów związane z odnową i pielęgnacją zieleni znajdującej się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Opłata nie jest także wymagana, jeśli wycinka drzewa wynika z zagrożenia jakie stwarza ono dla ludzi lub mienia oraz jeśli zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, kolejowym czy wodnym.

Opłata nie będzie również naliczana za wycinkę drzew lub krzewów, jeśli:

- posadzono je lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
-  usuwane są z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
- obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
- są topolami o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, nienależącymi do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
- ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
- usuwane są z grobli stawów rybnych;
- ich usunięcie jest związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń 

Opłaty za wycinkę w 2014 roku

Obwieszczenie Ministra Środowiska określa stawki na rok 2014 za wycinkę drzew, w zależności od gatunku i rodzaju drzewa. Podane są ceny za 1cm obwodu pnia, mierzonego na wysokości 1,3m od ziemi.

W przypadku drzew stawki te określone są w poniższej tabeli. Dla krzewów jest to opłata 249,79zł za 1m2. Dodatkowo obwieszczenie określa stawki za zniszczenie trawników (57,44zł/m2) oraz kwietników (493,34zł/m2).

Jednakże kto płaci za wycinkę i jaka jest opłata za wycinkę drzewa w roku 2014? Niektóre osoby mają zwolnienie z opłaty za wycinkę, zatem warto dowiedzieć się czy mogę wyciąć drzewo nawet jeśli jest to wycinka drzew obumarłych aby ni została naliczona kara za wycięcie drzewa bez wymaganej zgody.

Czy każda wycinka drzewa wymaga zezwolenia?

Wycinka drzewa nawet na własnej działce wymaga zgody, czyli trzeba mieć zezwolenie na wycinkę drzew jeśli jest ich kilka lub zezwolenie na wycięcie drzewa w przypadku jednej sztuki. Wycinka drzewa na działce czyli usunięcie drzewa związane jest z opłatami. Wycinka drzewa bez zezwolenia naraża nas na karę za usunięcie drzewa bez zezwolenia. Zezwolenie na wycinkę wymagane jest w przypadku usuwania drzew i krzewów starszych niż 10 lat. W innym wypadku zgoda nie jest wymagana. Ważne jest jednak, aby móc udokumentować wiek drzewa i dokładny czas jego ścięcia. Pamiętajmy, że wiek drzewa można określić w sposób bardzo dokładny na podstawie tzw. rocznych przyrostów.

Aby zagwarantować sobie brak problemów w przyszłości, warto posiadać dokumenty świadczące o czasie posadzenia drzewa lub jego zakupie (np. paragon lub faktura od sprzedawcy). Można również uzyskać opinię specjalisty (np. ze stowarzyszenia SITO, organizacji ekologicznych czy uczelni rolniczych i przyrodniczych), w której określony będzie chociażby przybliżony wiek drzewa i jednocześnie znajdą się zapisy, świadczące o powodach wycinki.

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew?

Wniosek o zezwolenie na wycinkę kierujemy do wydziału ochrony środowiska w urzędzie, który administruje danym terenem. Najczęściej jest to urząd gminy, miasta lub dzielnicy. Jeśli drzewo znajduje się na działce (obszarze) objętym ochroną zabytków, to zgodę na wycinkę udziela miejscowy konserwator zabytków.
Wniosek można wypisać na pustej kartce lub pobrać w urzędzie gotowy formularz. Każdy wniosek powinien zawierać następujące informacje:

- dane osobowe, w tym adres posiadaczy nieruchomości, na której zlokalizowane jest drzewo przeznaczone do wycinki (osoby te muszą podpisać się pod wnioskiem),
- tytuł prawny do nieruchomości (np. ksero aktu notarialnego),
- określenie gatunku drzewa lub krzewu, jego wiek (w latach) oraz obwód pnia, mierzony na wysokości 1,3m (jeśli pień na wysokości poniżej 1,3 rozdziela się na dwa lub więcej pni, to musimy pomierzyć każdy pień oddzielnie, co jednocześnie może wpłynąć na istotne zwiększenie opłaty), dla krzewów określany gatunek i wiek oraz powierzchnię,
- określenie przeznaczenia terenu, na którym znajdują się drzewa,
- przyczynę oraz planowany termin usunięcia drzew lub krzewów
- ewentualną opinię lub ekspertyzę specjalisty.

Niektóre urzędy wymagają również przedstawienia mapki określającej lokalizację drzewa lub krzewów, z zaznaczeniem odległości do granic działki oraz budynków. Można to wykonać na tzw. mapie nieaktualizowanej, ewidencyjnej lub czasami na odręcznym szkicu, wykonanym na podstawie pomiarów terenowych. Prac tych nie musi wykonywać geodeta ani inżynier budownictwa, szkic taki lub naniesienie na mapę możemy wykonać samodzielnie.

Jeśli nie jesteśmy właścicielem nieruchomości (tylko np. dzierżawcą) to do wniosku o wycinkę musimy załączyć również zgodę właściciela działki.

Jednakże kto płaci za wycinkę i jaka jest opłata za wycinkę drzewa w roku 2014? Niektóre osoby mają zwolnienie z opłaty za wycinkę, zatem warto dowiedzieć się czy mogę wyciąć drzewo nawet jeśli jest to wycinka drzew obumarłych aby ni została naliczona kara za wycięcie drzewa bez wymaganej zgody.

Kara za wycinkę bez zezwolenia? 

Jeśli dokonamy wycinki drzew, które wymagają zezwolenia na usunięcie, bez uzyskania odpowiedniej zgody administratora terenu, narażamy się na wysokie kary. W takiej sytuacji odpowiednia instytucja, najczęściej wójt, burmistrz lub prezydent miasta, może nałożyć na nas karę pieniężną. Opłata karna stanowi trzykrotność opłaty za wycinkę określonej w obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Kara taka może zostać na nas nałożona również wtedy, gdy stwierdzona zostanie nieprawidłowa pielęgnacja drzew, doprowadzająca do ich zniszczenia. Najczęściej dotyczy to stosowania środków chemicznych szkodliwych dla roślin. Fakt taki może zostać potwierdzony po przeprowadzeniu ekspertyzy.

 Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

porady prawne, porady budowlane, pomoc prawna przy budowie, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Zamiana mieszkania, a podatek PCC

Zamiana jest jedną z form prawnych uzyskania własności nieruchomości. Czy jednak przy zamianie mieszkania należy opłacić podatek PCC?

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Licytacje komornicze to często okazja do zakupu mieszkania czy domu w atrakcyjnej cenie. Jak wygląda kupno takiej nieruchomości?

Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane.

Nowe Prawo budowlane 2017

Z dnie 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające wiele zmian dla inwestorów.

remont domu, przebudowa domu, remont mieszkania, przebudowa mieszkania, budownictwo ekologiczne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Schody w fantazyjnych kolorach

Żółte, czerwone, różowe, turkusowe, białe, a może czarne? Schody nie muszą być nudne!

VEKA sponsorem turnieju tenisowego Sopot Open

Na korty Trójmiasta wraca tenis w zawodowym wydaniu. Sopot Open to międzynarodowy turniej o randze Challenger ATP. Wśród głównych jego sponsorów jest firma VEKA.

Jaki klej do desek na ogrzewaniu podłogowym?

Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego nie tylko w łazienkach i kuchniach, lecz również w salonach, pokojach i sypialniach. 

Efektowny kontrast, czyli biel i czerń we wnętrzach

Bardzo kontrastowe, a jednocześnie doskonale ze sobą współgrające. Mowa o czerni i bieli. Wnętrza zaaranżowane w tych właśnie kolorach są zawsze efektowne, ale i eleganckie.

Wybieramy podłogę do pokoju dziecięcego

Podłoga do pokoju dziecięcego powinna być przede wszystkim trwała, prosta w pielęgnacji i bezpieczna.

projekt domu, budowa domu, przebudowa domu, przebudowa mieszkania, remont domu, remont mieszkania, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

Jaką posadzkę wybrać do garażu, by była odporna na sól i nacisk samochodu?

Posadzka w garażu wymaga nie tylko odpowiedniego pokrycia, które wytrzyma ścieranie i kontakt z substancjami chemicznymi.

Czym zabezpieczyć altanę w ogrodzie?

Jeżeli zależy nam, by altana była zabezpieczona na kilka lat przed warunkami atmosferycznymi wybierzmy impregnat.

Jak odnowić i zabezpieczyć drewniany plac zabaw?

Drewniane huśtawki, piaskownice, drabinki, domki wymagają konserwacji, szczególnie jeśli zima była sroga i śnieżna.

Przygotowanie kosiarki spalinowej do nowego sezonu

Zanim rozpoczniemy pierwsze koszenie w nowym sezonie warto dobrze sprawdzić stan naszej kosiarki i uzupełnić niezbędne płyty.

Mała architektura ogrodowa - meble ogrodowe z tworzywa, drewna czy z betonu?

Meble ogrodowe z drewna, z plastiku w nowoczesnym wydaniu czy z uszlachetnionego betonu? 

BUDOWA  REMONT I WYKOŃCZENIE  NOWOŚCI RYNKU   PORADY PRAWNE  W ZGODZIE Z NATURĄ  WOKÓŁ DOMU  PISMA I WNIOSKI  WSPÓŁPRACA  REGULAMIN  KONTAKT  MAPA STRONY 
CMS Made Simple v.1.12 Pohnpei2013 - 2018Designed by Drogimex Tomasz Sochacki