PORADY PRAWNE

 • Zamiana mieszkania, a podatek PCC

  Data publikacji: 18.01.2017

  Po za tradycyjną umową kupna-sprzedaży, alternatywną formą pozyskania własności nieruchomości, np. mieszkania, jest zamiana. Może ona zostać przeprowadzone między osobami obcymi lub w obrębie członków...

 • Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

  Data publikacji: 17.01.2017

  Zasiedzeniem nazywany formę uzyskania prawa własności nieruchomości po upływie określonego przepisami czasu. Zasiedzenie może dotyczyć wyłącznie prawa własności lub prawa do wieczystego użytkowania ni...

 • Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

  Data publikacji: 12.01.2017

  Coraz więcej banków wymaga dużych wkładów własnych w związku z czym nie wszystkich stać na zakup nowego domu czy mieszkania. Ciekawą alternatywę stanowią licytacje komornicze, na których można zakupić...

 • Świadectwa energetyczne na nowych zasadach

  Data publikacji: 9.01.2017

  W marcu 2015 roku weszła z życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględniająca również nowe Prawo budowlane. W ustawie rozszerzono listę osób dopuszczonych do wykonywani...

 • Nowe Prawo budowlane 2017

  Data publikacji: 5.01.2017

  Z dniem 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać znowelizowane Prawo Budowlane na mocy uchwały z 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorców. Ustawa wprowadza wiel...

 • Nowe warunki techniczne dla budynków 2017

  Data publikacji: 4.01.2017

  Najważniejsze zmiany jakie przyniesie nowe rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczyć będzie energooszczędności i współczynników przenikania ci...

 • Co zrobić gdy sąsiad zaleje nam działkę?

  Data publikacji: 29.12.2016

  W terenach o dużym pochyleniu zdarzają się podtopienia przez wody spływające z terenów działek sąsiednich. Omawiamy najważniejsze aspekty ustawy o prawie wodnym i doradzamy jak ubiegać się o odszkodow...

 • Czym różnią się spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa?

  Data publikacji: 20.12.2016

  Wiele osób utożsamia ze sobą pojęcie wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej. W praktyce jednak są dwa różne rodzaje działalności i występuje między nimi kilka istotnych różnicy. W artykule omawiamy naj...

 • Czy warto podpisywać umowy na roboty budowlane?

  Data publikacji: 18.12.2016

  Wiele osób nie chce dziś podpisywać umów na roboty budowlane aby zaoszczędzić w ten sposób pieniądze, gdyż w przypadku umów wielu wykonawców dolicza dodatkowe podatki. Należy jednak dobrze zastanowić ...

 • Kto może być kierownikiem na budowie domu?

  Data publikacji: 16.12.2016

  Obecnie w większości przypadków budowa domu jednorodzinnego nie wymaga już pozwolenia na budowę lecz zgłoszenia zamiaru budowy. W praktyce jednak i tak musimy sporządzić pełny projekt oraz zatrudnić u...