1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonała rejestracji w portalu, posiadająca dostęp do limitowanych treści i funkcjonalności strony wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
 2. Gość - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która nie dokonała rejestracji w portalu i nie posiada dostępu do limitowanych treści strony.
 3. Zarejestrowane konto użytkownika – istniejący w bazie portalu zapis, potwierdzający fakt uzyskania statusu Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo do modyfikowania danych podanych podczas rejestracji a także do likwidacji konta. Likwidacja zarejestrowanego konta odbywa się na wniosek (w formie e-mail) Użytkownika, przesłany do Administratora portalu.
 4. Właściciel portalu - właścicielem i jednocześnie zarządcą portalu zbudujmydom.pl jest firma DROGIMEX, z siedzibą przy ul. Chłapowskiego 10/16, 63-100 Śrem (adres korespondencyjny: ul. Poznańska 110h, 62-023 Kamionki), NIP: 785-173- 69-92, REGON: 302690873.
 5. Administrator portalu – administratorem portalu jest Tomasz Sochacki (właściciel firmy zarządzającej portalem). Kontakt do administratora portalu: tomasz.sochacki@drogimex.pl.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu zbudujmydom.pl, a w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników i Gości oraz usługi oferowane im przez portal.
 2. Portal składa się z części ogólnodostępnej, widocznej dla Gości, oraz części limitowanej, widocznej wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników portalu.
 1. Rejestracja w portalu jest bezpłatna i dobrowolna.
 2. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie portalu zbudujmydom.pl. Formularz dzieli się na pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) i nieobowiązkowe.
 3. Za prawdziwość danych zawartych w formularzu odpowiada Użytkownik.
 4. Rejestracja w portalu jest bezpłatna i dobrowolna.
 5. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał treść niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji, poprzez wyjście ze strony w czasie wypełniania formularza.
 7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może logować się w portalu z wykorzystaniem podanego w formularzu adresu email i wybranego przez siebie hasła dostępu.
 8. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do modyfikowania swoich danych, podanych w formularzu rejestracyjnym. Usunięcie konta możliwe jest po wcześniejszym wysłaniu prośby o likwidację konta do administratora portalu.
 9. Zabrania się rejestracji więcej niż jednego Użytkownika dla danego adresu e-mail.
 10. Użytkownik oświadcza, że nie będzie udostępniał dostępu do konta osobom trzecim, oraz że nie będzie korzystał z kont innych Użytkowników.
 11. Rejestracja w portalu wymaga zgody na kierowanie na adres e-mail informacji handlowych, promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych itp. przez administratora portalu i firmę zarządzającą portalem.