Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Montaż wodnego ogrzewania podłogowego

Źródło: ShutterStock
Na skuteczne działanie ogrzewania podłogowego składa się kilka czynników, takich jak odpowiedni projekt ze schematem rozłożenia rur, dobór materiałów grzewczych i izolacyjnych oraz prawidłowo wykonana wylewka betonowa nad rurami grzejnymi.

Omawiamy najważniejsze etapy montażu instalacji ogrzewania podłogowego wraz ze wskazaniem najczęściej występujących problemów projektowo – wykonawczych, które z czasem mogą przyczynić się do dużych problemów użytkowych.

 

Ogrzewanie podłogowe - decyzja już na etapie projektu

 

Decyzję o instalacji ogrzewania podłogowego należy podjąć już na etapie projektu domu, a najdalej w czasie wykonywania stanu surowego. Wynika to z faktu, że ogrzewanie podłogowe często wymaga zastosowania lepszych materiałów na ocieplenie posadzek (zarówno tych na gruncie jak i nad stropami) oraz wykonania nieco grubszych wylewek betonowych.

 

Sposoby umiejscowienia rur grzewczych w podłodze

 

Ogrzewanie podłogowe można układać na trzy sposoby. Pierwszy, najbardziej powszechny w Polsce to umiejscowienie przewodów grzewczych w warstwie wylewki betonowej bezpośrednio nad izolacją termiczną i przeciwwilgociową (można również stosować dodatkowe elementy dystansujące przewody od warstwy izolacji). Przeważnie stosuje się montaż rur w odległości od 0 do 10mm od izolacji cieplnej.

Alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenie rur grzejnych w górnej warstwie ocieplenia tuż pod izolacją wilgociową i wylewką betonową. W rozwiązaniu tym należy bardzo dokładnie określić maksymalną temperaturę wody w rurach gdyż izolacja cieplna może prowadzić do zwiększenia wydajności cieplnej takiego grzejnika podłogowego.

Trzecim rozwiązaniem, stosowanym najrzadziej, jest umieszczenie przewodów grzewczych nad ociepleniem w dodatkowej warstwie jastrychu (wylewka wyrównująca), nad którą umieszczana jest izolacja z folii PE (przeważnie dwie warstwy folii) i dopiero na niej wylewana jest ostateczna mieszanka betonowa (wylewka podłogowa).

 

Rozstaw rur ogrzewania podłogowego

 

Analizując sposób ułożenia rur w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym należy brać pod uwagę kilka czynników. Długość rur grzewczych w obwodzie powinna być dobrana tak, aby nie przekraczała ona 90-100m dla przewodów o średnicy Ø16mm. Zbyt długie przewody będą tworzyły duże opory hydrauliczne, co poskutkuje problemami w prawidłowym i równomiernym dogrzaniu całego pomieszczenia.

W przypadku większych pomieszczeń lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie dwóch rozdzielaczy i dwóch krótszych oddzielnych obwodów niż jednego bardzo długiego.

Podczas doboru rozstawu rur w ogrzewaniu podłogowym należy uwzględnić zakładaną temperaturę użytkową w pomieszczeniu (20st.C dla pokoi i przeważnie 24st.C dla łazienek), temperaturę wody zasilającej i temperaturę podłogi.

Najczęściej spotykane są rozstawy 15-25cm. Większe rozstawy, ponad 20-25cm mogą sprawiać problemy ze skutecznym ogrzaniem całej podłogi. Mogą wówczas występować na podłodze miejsca niedogrzane co istotnie obniża komfort użytkowania pomieszczenia.

Z kolei zbyt małe rozstawy, poniżej 15cm będą miejscowo nadmiernie ogrzewać posadzkę, a tym samym z czasem mogą być przyczyną problemów zdrowotnych (puchnięcie nóg, zmęczenie, ospałość).

Nie zaleca się stosować małych rozstawów rur grzewczych w przypadku podłóg drewnianych z paneli podłogowych lub parkietów gdyż będzie to prowadzić do ich nadmiernego i zbyt szybkiego wysuszania. Optymalny rozstaw w większości przypadków to 18-22cm.

 

Sposób układania rur w ogrzewaniu podłogowym

 

Przewody grzewcze podłogówki można układać na kilka sposobów. Z uwagi na najwyższą efektywność ogrzewania zaleca się układanie rur grzewczych w spirale tak, aby w kolejnych rzędach znajdowały się naprzemiennie odcinki rur z wodą zasilającą i powracającą.Ważny jest odpowiedni rozstaw rur w ogrzewaniu podłogowym oraz grubość wylewki z ogrzewaniem podłogowym. To ile betonu nad podłogówką zależy od kilku czynników. Układanie rurek ogrzewania podłogowego można wykonywać na kilka sposobów.

Alternatywnie można stosować metodę układania rur meandrowo, co jest prostsze w wykonaniu. Wadą takiego układu rur jest wolniejsze nagrzewanie podłogi oddalonej od rozdzielacza, a przy zbyt długich przewodach podłoga na końcu pomieszczenia może być praktycznie nie ogrzewana. Rozwiązanie to można jednak z powodzeniem stosować w mniejszych pomieszczeniach o długości do 4-5m.

Planując rozmieszczenie rur grzewczych należy brać również pod uwagę planowane umeblowanie pomieszczenia i wyposażenie sanitarne. Nie ma sensu montować podłogówki pod brodzikiem prysznicowym, wanną czy miską ustępową. Nie zaleca się również instalacji ogrzewania podłogowego w miejscu planowanego ustawienia dużych i ciężkich mebli – szafy wnękowe i tradycyjne, duże komody itp.

Meble, szczególnie jeśli położone są bezpośrednio na podłodze bez dodatkowych nóżek, zaburzą prawidłową cyrkulację powietrza ogrzanego przez instalację wodną. Przy meblach drewnianych prowadzić to będzie do niekorzystnego znaczącego nagrzewania dolnej części mebli.

W kuchniach nie zaleca się instalacji ogrzewania podłogowego pod szafkami przyściennymi oraz pod wyspami.

Rozmieszczenie wszystkich rur grzewczych warto rozrysować wspólnie z instalatorem na rzutach pomieszczeń z uwzględnieniem planowanego umeblowania, co przyczyni się nie tylko do zapewnienia większej efektywności ogrzewania lecz również pozwoli zmniejszyć koszty instalacji (mniejsza długość rur).

 

Montaż rur ogrzewania podłogowego

 

Rury ogrzewania podłogowego można układać na tradycyjnej izolacji cieplnej lub specjalnych płytach termicznych, dedykowanych właśnie pod przewody grzejne (wodne). Mają one specjalne wypustki ułatwiające montaż rur grzewczych i zapobiegające ich przesuwaniu się po posadzce w czasie układania.Dobre ogrzewanie podłogowe (instalacja podłogowa) daje wiele korzyści użytkowych. Ogrzewanie podłogowe montaż nie jest trudny. Omawiamy jak układać podłogówkę w domu i mieszkaniu. Doradzimy jak układać ogrzewanie podłogowe samodzielnie. Montaż ogrzewania podłogowego wymaga dobrego projektu.

Na początku należy zainstalować rozdzielacze, do których podłączone będą obiegi przewodów wodnych. Rozdzielacze powinny znajdować się na wysokości ok. 40-50cm ponad poziomem posadzki betonowej (należy tutaj uwzględnić zakładaną grubość wylewki podłogowej).

Rury najpierw mocuje się do rozdzielacza, a następnie stopniowo rozwija z rolki i układa na podłodze (warstwie ocieplenia i izolacji wilgociowej lub specjalnych płytach termicznych) zgodnie z projektem i schematem ich montażu. Ważne jest dopilnowanie zaprojektowanych rozstawów między przewodami grzewczymi. Nie należy zmieniać rozstawu między rurami o więcej niż 2-4cm.

Rury mocuje się do podłogi specjalnymi uchwytami, które powinny być zakupione razem z przewodami grzewczymi i do nich dopasowane.

Należy dokładnie sprawdzić jaki może być minimalny promień na wygięciu zakupionych przewodów grzejnych aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia przy układaniu. Przeważnie promień minimalny wynosi 8-12cm i należy to również uwzględnić już na etapie rysowania schematu rozłożenia rur na podłodze.

W strefach brzegowych przy ścianach, drzwiach i szczególnie pod oknami (miejsca największych strat ciepła) zaleca się zagęszczenie przewodów grzewczych do 10-15cm. Pozwoli to skutecznie ogrzać podłogę w tych miejscach, szczególnie przy dużej różnicy temperatury wewnętrznej i na zewnątrz domu.Ważny jest odpowiedni rozstaw rur w ogrzewaniu podłogowym oraz grubość wylewki z ogrzewaniem podłogowym. To ile betonu nad podłogówką zależy od kilku czynników. Układanie rurek ogrzewania podłogowego można wykonywać na kilka sposobów.

Po wykonaniu całego obiegu rurę należy doprowadzić do rozdzielacza. Rurę na końcu należy uciąć i zainstalować w rozdzielaczu poprzez specjalną końcówkę przyłączeniową.

Co prawda możliwe jest stosowanie łączników w układaniu rur grzewczych lecz zaleca się wykonywanie każdego obwodu ogrzewania podłogowego z jednego odcinka rury. Pozwoli to efektywniej ogrzewać całe pomieszczenie oraz uniknąć ryzykownej sytuacji nieszczelnego połączenia dwóch odcinków rur.

Należy mieć to na uwadze podczas szacowania długości rur przy ich zakupie – należy zliczyć oddzielnie wszystkie obwody i zakupić odpowiednio długie odcinki rur.

 

Kontrola szczelności przed wykonaniem wylewki betonowej

 

Po ułożeniu wszystkich obwodów rur grzewczych należy dokładnie sprawdzić szczelność całego układu.

W tym celu przewody ogrzewania podłogowego wypełnia się wodą i odpowietrza całą instalację z jednoczesnym wytworzeniem w niej ciśnienia 0,6MPa. Stan taki należy utrzymywać co najmniej 24 godziny.

Dopiero po pozytywnie przeprowadzonej próbie szczelności można przystąpić do wykonywania wylewek betonowych, w których zatopione zostaną przewody grzewcze. W czasie betonowania posadzki w rurach powinno być utrzymywane ciśnienie na poziomie 0,2-0,3MPa aż do czasu całkowitego związania mieszanki betonowej.

 

Jaka grubość wylewki betonowej pod ogrzewanie podłogowe?

 

Standardowa grubość wylewek betonowych przy ogrzewaniu podłogowym wynosi 5-7cm. Większość producentów instalacji wodnych zaleca wylewki o grubości 6,5cm.

Można co prawda wykonać wylewki grubsze, nawet do 10cm, lecz wiąże się to z dwoma aspektami. Po pierwsze wzrasta koszt wykonania podłogi ze względu na znaczący wzrost ilości betonu. Po drugie, wraz ze wzrostem grubości wylewki zwiększa się tzw. bezwładność ogrzewania podłogowego – wolniej się nagrzewa i wolniej schładza.

Z tych względów decyzję o ogrzewaniu podłogowym warto podejmować już na etapie projektu domu i skonsultować to z instalatorem. Zastosowanie zbyt grubej wylewki może rodzić pewne problemy z efektywnym i ekonomicznym sterowaniem ogrzewaniem podłogowym, szczególnie w okresach silnych mrozów (duże różnice temperatur).

Istnieją również specjalne technologie suchej podłogi, w których wylewki betonowe mają grubość ok. 2,5-3,5cm. Decydując się na takie rozwiązanie należy już na początku odpowiednio dobrać średnicę rur grzewczych, ich rozstaw, ciśnienie, temperaturę zasilania oraz parametry wytrzymałościowe samej mieszanki betonowej.

Dobrze zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe pozwoli szybko i efektywnie ogrzewać pomieszczenia. Nie wolno jednak samodzielnie, bez wykonania obliczeń lub konsultacji z instalatorem, zmieniać istotnych parametrów całej instalacji ogrzewania podłogowego, gdyż może to przyczynić się do dużych problemów użytkowych.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

śledź nas na Facebook
Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.