Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

O co ten hałas? Czyli jak wykonać przegrodę zapewniającą komfort akustyczny

Źródło: H+H
Stopień ochrony przed hałasem zależy zarówno od wyboru samego materiału budowlanego, jak również od przestrzegania określonych zasad podczas wykonywania przegrody. O dobrych praktykach w tym zakresie opowiada, Robert Janiak, Product Manager firmy H+H.

Izolacyjność akustyczna przegrody

Jedną z najprostszych, najskuteczniejszych i najtańszych metod radzenia sobie z problemem hałasu jest wykonanie przegród budowlanych z materiału zapewniającego odpowiedni poziom izolacyjności akustycznej. Pojęcie to oznacza zdolność do zapobiegania przenoszeniu się dźwięków zarówno zewnętrznych, takich jak hałas uliczny, jak i wewnętrznych, powstających np. w sąsiednich lokalach mieszkalnych. Najważniejszym czynnikiem wskazującym, jak dany materiał radzi sobie z zatrzymywaniem hałasu, jest jego gęstość objętościowa. Elementy murowe o wysokiej masie stanowią skuteczną barierę dla przenoszenia dźwięków i zapewniają lepsze wyciszenie. Do najskuteczniejszych pod tym względem materiałów zaliczymy wapienno-piaskowe bloczki silikatowe. Ich duży ciężar oznacza, co prawda, nieco większy wysiłek np. przy ich przenoszeniu przy wbudowywaniu, ale w efekcie pozwala na stworzenie przegrody, którą znacznie trudniej wprawić w rezonans, a więc lepiej chroniącą przed przenoszeniem niepożądanych dźwięków - mówi Robert Janiak, ekspert H+H Polska.

Poziom właściwości akustycznych danego materiału wyrażany jest w dB wskaźnikiem Rw opisującym ważoną izolacyjność akustyczną wyznaczoną w warunkach laboratoryjnych na podstawie charakterystyki w funkcji częstotliwości w przedziale od 100 do 3150 Hz. Wskaźnik ten jest korygowany o widmowy wskaźnik adaptacyjny, który może mieć różne wartości. Jego rodzaj jest dobierany w zależności od dominującego źródła hałasu, które oddziałuje na przegrodę np. hałas wewnętrzny bytowy pochodzący z mieszkań czy też zewnętrzny związany np. z komunikacją drogową.

Do tych wskaźników odnoszą się polskie normy, które wskazują, że w budownictwie wielorodzinnym przegrody wewnętrzne muszą zapewnić ochronę przed hałasem na poziomie: przykładowo 38 dB (RA,1,R) dla ściany oddzielającej pokój od pomieszczenia sanitarnego lub nawet 58 dB (R’A,1), gdy mamy do czynienia ze ścianą między mieszkaniem, a lokalem usługowym, wyjaśnia Robert Janiak.

Wysoka gęstość silikatowych elementów H+H sprawia, że jest to jeden z najlepszych materiałów izolujących akustycznie dostępnych na rynku. Nawet przegrody działowe wzniesione z elementów podstawowych o niewielkiej grubości zapewniają poziom ochrony RA,1,R na poziomie 40-45 dB, czyli znacznie powyżej wymagań dla ścian między pokojami (35 dB) czy między pokojem a pomieszczeniem sanitarnym (38 dB).

W przypadku przegród wewnętrznych międzymieszkaniowych (dla których wymaganie normowe wynosi R’A,1 ≥ 50 dB) elementy H+H Silikat A25 PLUS grubości 250 mm zapewniają wraz z tynkiem oddzielenie RA,1,R = 58 dB, pomimo tego, że wartość tego wskaźnika izolacyjności akustycznej należy jeszcze skorygować o tzw. poprawkę Ka, z uwagi na przenoszenie boczne. Przegroda taka posiada izolacyjność akustyczną zdecydowanie lepszą od tej określonej przepisami. To istotne biorąc pod uwagę, że izolacyjność akustyczna opiera się o skalę logarytmiczną, a wzrost izolacyjności o 10 dB odbierany jest jako dwukrotnie niższy poziom hałasu – podpowiada ekspert H+H.

Ściana, która chroni przed hałasem

O komforcie akustycznym decyduje nie tylko wybór właściwego materiału budowlanego, ale również precyzja wykonania samej przegrody - z im większą dokładnością będzie wybudowana, tym lepszą ochronę będzie stanowić.

Jeśli zależy nam na podwyższonym poziomie ochrony, powinniśmy pamiętać o dokładnym wypełnieniu wszystkich spoin pionowych, nawet jeśli mamy do czynienia z przegrodą, która tego nie wymaga. Z tego powodu specjalnie przeznaczone, do ochrony akustycznej, bloczki posiadają gładką powierzchnią czołową. Pomocne będzie też wybranie producenta oferującego wysoką precyzję wymiarową elementów murowych. Te produkowane w H+H odznaczają się bardzo dużą dokładnością, dzięki czemu murować można na cienkie spoiny, co również z punktu widzenia akustycznego stanowi znaczące zabezpieczenie ścian (poszczególne elementy murowe ściślej do siebie przylegają).

Pamiętajmy też, że wszelkie nadmierne bruzdowania czy otwory instalacyjne osłabiają ochronę przegrody. Przebieg wszystkich instalacji powinien być więc dokładnie przemyślany i zaplanowany z odpowiednim przesunięciem na poszczególnych płaszczyznach ściany - przykładowo otwory pod gniazdka elektryczne występujące po obu stronach ściany musimy rozsunąć o przynajmniej 50 cm - tłumaczy Robert Janiak.

Zasadą, której należy przestrzegać, jest też odpowiednie przewiązywanie w narożach. Jeżeli jedna ze ścian ma wyższy poziom ochrony akustycznej, należy zapewnić, by nie dochodziła ona czołowo do pozostałych przegród, ale najlepiej, aby ściana rozdzielająca przecinała pozostałe ściany.

Źródło: Materiały informacyjne firmy H+H

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.