Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Jak zrobić beton B10 i B15?

Źródło: ShutterStock
Dobry beton powinien być trwały, nie kruszyć się i nie pękać. Aby tak było musimy dobrze dobrać proporcje poszczególnych składników produkowanej mieszanki, czyli ile cementu na m3 betonu, wody piasku oraz żwiru. Przedstawiamy zalecane proporcje w przeliczeniu na jeden zarób betoniarki (np. beton b15).

Na każdej budowie konieczne jest przygotowanie lub zakup gotowego betonu. Przeważnie potrzebujemy beton B10 i beton B15. Beton B10 czasami określany jest potocznie jako chudy beton, lecz zgodnie z normą chudym betonem nazywamy mieszankę, która po związaniu osiąga wytrzymałość 6-9MPa. Najważniejszą kwestią podczas produkcji mieszanki są włąściwe proporcje betonu - nie można dać ani za dużo, ani za mało poszczególnych składników.

Potrzebny nam będzie również beton B-20 do niektórych elementów konstrukcyjnych. W praktyce jednak, w zwykłej betoniarce trudno jest uzyskać dobrej jakości jednorodny beton o wytrzymałości ponad 12-15MPa. Z tego względu zalecamy, aby betony mocniejsze niż C12/15 (B15) zamawiać z wytwórni, z dowozem tzw. „gruszką”.

Obecnie funkcjonuje nowy rodzaj określania rodzaju betonu, i tak np. beton B10 oznaczany jest jako C8/10 a beton B15 jako C12/15.

Podstawowe składniki mieszanki betonowej

Cement

W przypadku typowych betonów na użytek domowy stosuje się cement portlandzki CEM I 32,5. Dostępne są również cementy z dodatkami (CEM II) oraz specjalne cementy hutnicze (CEM III). Nie ma jednak sensu stosowania droższych cementów do betonu przygotowywanego samodzielnie na budowie. Ważniejsze niż mocny cement są same propocje betonu, czyli ilości poszczególnych składników.

Ważne jest jednak, aby cement nie był zwietrzały, czyli nie może zawierać zbyt wiele twardych grudek. Jeśli zastosujemy zwietrzały cement, to znacząco obniżymy wytrzymałość produkowanej mieszanki. To ile cementu na m3 betonu powinniśmy zastosować zależy m.in. od rodzaju oczekiwanej wytrzymałości mieszanki.

Kruszywa - piasek i żwir

Do betonu najlepiej jest stosować dwa rodzaje kruszywa, czyli piasek o uziarnieniu (tzw. frakcji) 0-2mm oraz żwir 2-16mm. Do betonu B10 (chudy beton) i słabszych można stosować pospółkę lub wyłącznie piasek, jednakże to ostatnie rozwiązanie nie jest zalecane, gdyż bardzo łatwo zachwiać proporcje w betoniarce a tym samym istotnie obniżyć jakość betonu. Jeśli natomiast stosujemy mieszaninę piasku i żwiru, to ewentualne niewielkie odchylenia od ustalonych proporcji nie wpłyną tak istotnie na wytrzymałość betonu. Zarówno piasek jak i żwir bez problemu można zakupić z dowozem na większości lokalnych kopalni i składowisk.

Woda

Generalnie stosuje się zasadę, że najlepsza do betonu jest woda pitna. Czasami jednak, gdy mamy dostęp np. do stawu czy jeziora i zgodę aby pobierać z tych miejsc wodę, możemy ją również użyć do produkcji betonu. Ważne jest jednak, aby woda nie posiadała charakterystycznego gnilnego zapachu oraz zbyt dużej liczby zanieczyszczeń, gdyż może to wpłynąć na końcową jakość betonu.

beton proporcje zaprawa murarska proporcje
Źródło: Leroy Merlin

Proporcje na beton w przeliczeniu na 1m3 betonu

W poniższej tabeli przedstawiono zalecane proporcje betonu w przeliczeniu na 1m3 gotowej mieszanki betonowej. Ilości te można stosować jako wartości wyjściowe do obliczania proporcji dla konkretnej betoniarki czy rozrabiania ręcznego.

beton proporcje
Źródło: zbudujmydom.pl

Proporcje na beton na jeden zarób betoniarki

Poniżej przedstawiamy zalecane przez nas proporcje betonu dla mieszanki betonu C8/10 (B10, tzw. chudy beton) oraz C12/15 (B15). Zazwyczaj poradniki podają ile cementu na m3 betonu należy zastosować oraz ile wody jednakże nie zawsze jest to praktyczne, ponieważ wymaga ciągłego przeliczania proporcji składników. Aby uprościć dozowanie na budowie, gdzie przeważnie nie dysponujemy wagą, przeliczyliśmy składniki na worki (cement) oraz wiadra (założono stosowanie wiader 10 litrowych).

Podczas obliczeń zastosowano następujące parametry materiałów: gęstość nasypowa piasku 1,6kg/m3, żwiru 1,8kg/m3, cementu 1,3kg/m3, cement w workach 25kg oraz wypełnienie betoniarki (tzw. pojemność użytkowa lub robocza) na poziomie ok. 60%. Pojemność użytkowa podawana jest często w specyfikacji betoniarki, i jeśli urządzenie na to pozwala, możemy dodać większą ilość składników. Pamiętajmy jednak, że nadmierne wypełnianie betoniarki silnie obciąża mechanizm, dlatego lepiej zachować w tutaj zdrowy rozsądek i doświadczalnie poszukać optimum dla naszego sprzętu i potrzeb.

W przypadku dozowania kruszyw łopatą, zaleca się przeliczenie doświadczalnie ile łopat potrzebujemy do wypełnienia jednego wiadra piasku oraz żwiru. Pozwoli nam to szybko przeliczyć podaną w artykule liczę wiader na łopaty.

proporcje na beton zaprawa murarska proporcje
Źródło: zbudujmydom.pl
beton proporcje
Źródło: zbudujmydom.pl

Dozowanie składników w betoniarce

Należy pamiętać, że przygotowanie mieszanki betonowej w betoniarce oraz ręcznie w wiadrze czy specjalnej kuwecie nieco różni się od siebie.

Przy mieszaniu składników w betoniarce najpierw należy wlać trochę wody i wsypać cement. Dopiero do tak wykonanego zaczynu cementowego dosypujemy stopniowo kruszywa i dolewamy wodę. Zaleca się dodawanie kruszyw naprzemiennie, tzw. jedno wiadro piasku, jedno żwiru i tak aż do osiągnięcia odpowiednich proporcji. W ten sposób uzyskamy jednorodną mieszankę. Wodę również najlepiej dodawać stopniowo, aby ułatwić mieszanie poszczególnych składników.

Przy mieszaniu ręcznym w wiadrze można najpierw wymieszać suche składniki (cement, piasek, żwir) i dopiero do nich dodawać stopniowo wody, cały czas mieszając. W betoniarce jeśli postąpimy w ten sam sposób, to ziarna cementu przykleją się do wilgotnych ścianek betoniarki.

Nie należy dodawać zbyt dużej ilości wody do przygotowania mieszanki, gdyż spowoduje to osłabienie jej wytrzymałości. Pamiętajmy o ważne zasadzie podczas produkcji betonu:

Mało wody do produkcji mieszanki – dużo wody do pielęgnacji

Przestrzeganie tej zasady zapewni dużą wytrzymałość betonu, a odpowiednia pielęgnacja zapobiegnie powstawaniu spękań. Bardzo ważne jest aby zachować odpowiednie propocje betonu czyli ilości poszczególnych składników.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Jaki beton do domowego użytku? Poznaj recepturę betonu B20 i B25

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Freepik
Beton B20 jest jednym z powszechnie stosowanych rodzajów betonu w budownictwie. Wyróżnia się dobrymi właściwościami mechanicznymi i łatwą obróbką. Znajduje szerokie zastosowanie w budowie domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz w różnych elementach konstrukcyjnych tj. fundamenty, stropy, ściany nośne lub schody. Jest to popularny wybór ze względu na swoją wytrzymałość i stabilność, która sprawia, że nadaje się do wielu zastosowań w budownictwie.

Czym jest beton B20?

Beton B20 to rodzaj betonu o określonej wytrzymałości, która wynosi 20 MPa (megapaskalów). Jest to parametr charakteryzujący wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach utwardzenia. Oznacza to, że beton B20 cechuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, co sprawia, że nadaje się do wielu zastosowań w budownictwie.

Składniki betonu B20

Główne składniki betonu B20 to cement, kruszywo (np. żwir lub kruszywo łamane) oraz piasek. Dodatkowo, może być stosowany domieszka plastycznego, która poprawia pracowitość betonu i jego właściwości reologiczne, oraz woda jako składnik umożliwiający utworzenie konsystencji betonu.

Właściwości betonu B20

Beton B20 cechuje się dobrą obrabialnością i plastycznością, co ułatwia jego układanie i formowanie w różne kształty i elementy konstrukcyjne. Ponadto, ma odpowiednią wytrzymałość, aby sprostać wymaganiom konstrukcyjnym w wielu aplikacjach budowlanych.

Zastosowanie betonu B20

Beton B20 znajduje szerokie zastosowanie w budowie domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz w różnych elementach konstrukcyjnych, takich jak fundamenty, stropy, ściany nośne czy schody. Jest to popularny wybór ze względu na swoją wytrzymałość i stabilność.

Jakie proporcje składników są odpowiednie do zrobienia betonu B20?

Proporcje składników w betonie B20 są kluczowe dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości i właściwości materiału. Odpowiednie zbalansowanie cementu, kruszywa, piasku i wody pozwala na uzyskanie betonu o pożądanych parametrach technicznych, które są niezbędne w konstrukcjach budowlanych.

beton b20 proporcje ile piasku do betonu
Źródło: Freepik
 • Cement: cement jest podstawowym składnikiem betonu, który zapewnia jego wiązanie i wytrzymałość. W przypadku betonu B20 zalecana ilość cementu wynosi zazwyczaj około 300-350 kg/m3. Większa ilość cementu może zwiększyć wytrzymałość betonu, ale może także spowodować większe skurczowe naprężenia w wyniku procesu utwardzania.

 • Kruszywo: kruszywo, takie jak żwir lub kruszywo łamane, stanowi szkielet betonu, który zapewnia mu wytrzymałość mechaniczną. Zazwyczaj stosuje się kruszywo o frakcji 4-16 mm, w ilości około 900-1000 kg/m3. Odpowiednio dobrana frakcja kruszywa i jego proporcje mają istotny wpływ na wytrzymałość i odporność betonu na ściskanie.

 • Piasek: piasek jest kolejnym składnikiem betonu, który w połączeniu z cementem i kruszywem tworzy tzw. matrycę betonową. Proporcje piasku w betonie B20 zazwyczaj wynoszą około 600-700 kg/m3. Piasek pełni rolę wypełniacza, zapewnia płynność mieszanki i ułatwiaja proces układania.

 • Woda: woda jest niezbędnym składnikiem do reakcji chemicznej cementu z kruszywem i piaskiem. Optymalne proporcje wody w betonie B20 to zazwyczaj około 160-180 l/m3. Nadmiar wody może prowadzić do osłabienia wytrzymałości betonu i zwiększenia jego skurczu podczas utwardzania.

Przygotowanie betonu B20 krok po kroku

 1. Przygotowanie miejsca robót: przed rozpoczęciem mieszania betonu należy przygotować miejsce, na którym będą prowadzone prace. Powierzchnia powinna być równa, czysta i wolna od zbędnych elementów, które mogą zanieczyszczać mieszankę betonową.

 2. Przygotowanie narzędzi i sprzętu: należy przygotować odpowiednie narzędzia i sprzęt do mieszania betonu, takie jak betoniarka, wiadro, łopata, miarka oraz ochraniacze osobiste (np. rękawice i okulary ochronne).

 3. Mieszanie składników: W betoniarce należy umieścić odpowiednie proporcje składników betonu B20: cement, kruszywo, piasek i wodę. Następnie należy rozpocząć mieszanie, dbając o równomierne rozprowadzenie składników i uzyskanie jednolitej mieszanki.

 4. Kontrola konsystencji: podczas mieszania należy monitorować konsystencję betonu, aby zapewnić odpowiednią płynność i plastyczność mieszanki. W razie potrzeby można dostosować ilość wody lub domieszek, aby uzyskać pożądane właściwości betonu.

 5. Wylewanie betonu: po uzyskaniu odpowiedniej mieszanki betonu należy przystąpić do jego wylewania w miejscu docelowym. Beton należy równomiernie rozprowadzić i zagęścić przy użyciu odpowiednich narzędzi, takich jak łopata lub ubijak.

 6. Wyrównywanie powierzchni: Po wylaniu betonu należy wyrównać jego powierzchnię, aby uzyskać pożądany kształt i poziom. Można to zrobić przy użyciu deski wygładzającej lub płyty wibracyjnej.

 7. Proces utwardzania: Po wylaniu betonu należy zapewnić odpowiednie warunki do jego utwardzenia. W zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju cementu, proces utwardzania może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

beton b20 proporcje ile cementu na m3 betonu
Źródło: Freepik

Ile cementu na m3 betonu B20?

To jaka ilość cementu jest potrzebna do przygotowania 1m3 betonu B20 może być obliczona na podstawie proporcji składników oraz wymaganej wytrzymałości betonu. Zazwyczaj stosuje się pewne standardowe proporcje cementu do pozostałych składników w betonie B20, aby osiągnąć pożądane parametry techniczne. Przykładowo, jeśli przyjmiemy standardowe proporcje, można obliczyć ilość cementu na 1m3 betonu B20 w następujący sposób:

 1. Załóżmy, że stosujemy proporcje cementu, kruszywa, piasku i wody w stosunku odpowiednio 1:2:3:0.5.

 2. Jeśli waga 1m3 betonu B20 wynosi na przykład 2400 kg, to ilość cementu można obliczyć jako iloczyn wagi betonu i udziału cementu w mieszaninie. W przypadku stosowanych proporcji, ilość cementu wynosiłaby w przybliżeniu 480 kg/m3.

 3. W praktyce stosuje się różne proporcje składników w zależności od konkretnych wymagań konstrukcyjnych i lokalnych norm. Dlatego ważne jest, aby przed przygotowaniem betonu dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta cementu oraz normami budowlanymi obowiązującymi w danym regionie.

 4. Niezależnie od obliczonej ilości cementu, istotne jest regularne kontrolowanie jakości składników oraz procesu mieszania betonu, aby zapewnić uzyskanie mieszanki o pożądanych parametrach technicznych i wytrzymałości.

Jaki cement będzie odpowiedni do zrobienia betonu?

Wybór odpowiedniego rodzaju cementu ma istotny wpływ na właściwości betonu B20 oraz jego wytrzymałość i trwałość. Istnieje kilka rodzajów cementu, z których można wybierać w zależności od konkretnych wymagań konstrukcyjnych i warunków otoczenia. Przedstawię Ci kilka popularnych rodzajów cementu oraz ich cechy:

 1. Cement portlandzki: jest to najczęściej stosowany rodzaj cementu w budownictwie. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz dobrą odpornością na działanie wody. Nadaje się do większości zastosowań budowlanych, w tym do przygotowania betonu B20.

 2. Cement portlandzki z dodatkami: jest to rodzaj cementu portlandzkiego, który zawiera dodatki, takie jak popiół lotny lub krzemionkowy, które poprawiają jego właściwości. Może być stosowany do produkcji betonu o podwyższonej wytrzymałości i odporności na warunki środowiskowe.

 3. Cement szybkowiążący: ten rodzaj cementu charakteryzuje się szybkim czasem wiązania i utwardzania, co sprawia, że jest idealny do zastosowań, gdzie wymagana jest szybka gotowość do obciążenia. Może być stosowany w sytuacjach awaryjnych lub tam, gdzie wymagane jest szybkie przywrócenie użytkowania konstrukcji.

 4. Cement odporny na siarczany: jest to cement, który został zaprojektowany do zastosowań w obszarach, gdzie występują duże ilości siarczanów, które mogą prowadzić do korozji betonu. Cement ten charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie siarczanów i inne substancje chemiczne.

 5. Cement samozagęszczalny: T rodzaj cementu, który pozwala na automatyczne zagęszczenie mieszanki betonowej bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Jest to przydatne rozwiązanie w przypadku trudno dostępnych miejsc lub konstrukcji o skomplikowanych kształtach.

beton b20 proporcje ile cementu na m3 betonu
Źródło: Freepik

Beton B25 - postaw na wytrzymałość!

Beton klasy B25 to popularny wybór w wielu projektach budowlanych, gdy potrzebujemy materiału o dobrej wytrzymałości, ale jednocześnie niezbyt drogiego. Jego przeciętna wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosi 25 MPa, co sprawia, że jest doskonały do konstrukcji takich jak fundamenty, słupy, stropy czy belki.

Do wykonania betonu B25 potrzebujesz:

 • Cement: Około 300-350 kg (typowo używa się cementu klasy 42,5)

 • Woda: Około 175-200 litrów, co daje współczynnik w/c (woda/cement) w granicach 0,55 do 0,6

 • Kruszywo drobne (piasek): Około 750-800 kg

 • Kruszywo grube (żwir lub otoczaki): Około 1100-1200 kg

Do mieszanki warto dodać również odpowiednie domieszki poprawiające właściwości betonu, takie jak zwiększenie jego odporności na mróz lub przyspieszenie czasu wiązania. Jest to szczególnie ważne w zmiennych warunkach pogodowych lub specyficznych wymaganiach technicznych.

Beton B20 i B25 do domowego użytku

Beton B20 i B25  jest powszechnie stosowanym materiałem budowlanym o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie, nadającym się do różnorodnych zastosowań w budownictwie. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na jakość betonu B20  i B25 są odpowiednie proporcje składników, właściwa konsystencja, prawidłowe utwardzanie oraz kontrola jakości i monitorowanie procesu. Warto również zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego rodzaju cementu oraz zabezpieczenie konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi i korozją. Regularna konserwacja i utrzymanie konstrukcji są kluczowe dla zapewnienia ich długotrwałej trwałości i bezpieczeństwa użytkowania. Dbałość o te aspekty pozwala na skuteczne wykorzystanie potencjału betonu B20  oraz B25 i wykonanie trwałych i stabilnych konstrukcji budowlanych.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 3 czerwca 2024)

Polecane artykuły

Podłoga w domu wymaga dobrego przygotowania podkładu, co zapewnia wylewka, najczęściej występująca jako wylewka betonowa lub szlichta betonowa (jastrych). Stosowana może być również wylewka anhydrytowa lub specjalna wylewka samopoziomująca. Pytanie więc jak zrobić wylewkę aby zapewnić wyrównanie podłogi czyli wykonać dobry podkład betonowy pod deski czy płytki. Wylewka cementowa jest często stosowana w nowym budownictwie, jednak wykonanie wylewki wymaga doświadczenia. Wiele osób zastanawia się jaką wybrać wylewkę i jak wyrównać podłogę, jednakże niezależnie od tego wylewka podłogowa musi być wykonana dobrze. Są różne rodzaje wylewek podłogowych. Przy remontach stawiamy również pytanie jak wykonać wylewkę samopoziomującą, zapewniającą płaską i równą powierzchnię.
Podłoga w domu wymaga dobrego przygotowania podkładu, co zapewnia wylewka, najczęściej występująca jako wylewka betonowa lub szlichta betonowa (jastrych). Stosowana może być również wylewka anhydrytowa lub specjalna wylewka samopoziomująca. Pytanie więc jak zrobić wylewkę aby zapewnić wyrównanie podłogi czyli wykonać dobry podkład betonowy pod deski czy płytki. Wylewka cementowa jest często stosowana w nowym budownictwie, jednak wykonanie wylewki wymaga doświadczenia. Wiele osób zastanawia się jaką wybrać wylewkę i jak wyrównać podłogę, jednakże niezależnie od tego wylewka podłogowa musi być wykonana dobrze. Są różne rodzaje wylewek podłogowych. Przy remontach stawiamy również pytanie jak wykonać wylewkę samopoziomującą, zapewniającą płaską i równą powierzchnię.

Jak zrobić wylewkę betonową?

Jak zrobić wylewkę betonową?

tynkowanie ścian - jak zrobić dobrze
tynkowanie ścian - jak zrobić dobrze

Częste błędy podczas prac tynkarskich - na co zwracać szczególną uwagę?

Częste błędy podczas prac tynkarskich - na co zwracać szczególną uwagę?

ściany działowe z czego zrobić
ściany działowe z czego zrobić

Z czego zrobić ścianki działowe - porównanie parametrów użytkowych

Z czego zrobić ścianki działowe - porównanie parametrów użytkowych

O co ten hałas? Czyli jak wykonać przegrodę zapewniającą komfort akustyczny
O co ten hałas? Czyli jak wykonać przegrodę zapewniającą komfort akustyczny

O co ten hałas? Czyli jak wykonać przegrodę zapewniającą komfort akustyczny

O co ten hałas? Czyli jak wykonać przegrodę zapewniającą komfort akustyczny

Bloczki betonowe czyli tzw. beton komórkowy to często stosowany materiał do ścian jedno i dwuwarstwowych. Murowanie ścian z bloczków nie jest skomplikowane. Murowanie z bloczków betonowych warto jednak zlecić doświadczonej ekipie. Omawiamy częste błędy przy murowaniu ścian z betonu komórkowego. Ważne są również dobre jakościowo nadproża w ścianach z bloczków oraz to jaka zaprawa do bloczków betonowych zostanie użyta.
Bloczki betonowe czyli tzw. beton komórkowy to często stosowany materiał do ścian jedno i dwuwarstwowych. Murowanie ścian z bloczków nie jest skomplikowane. Murowanie z bloczków betonowych warto jednak zlecić doświadczonej ekipie. Omawiamy częste błędy przy murowaniu ścian z betonu komórkowego. Ważne są również dobre jakościowo nadproża w ścianach z bloczków oraz to jaka zaprawa do bloczków betonowych zostanie użyta.

Częste błędy przy murowaniu ścian z bloczków betonowych

Częste błędy przy murowaniu ścian z bloczków betonowych

Pamiętajmy, że fundamenty to podstawa dobrego domu, a zatem na ocieplenie fundamentów i ocieplenie ścian fundamentowych wybierajmy tylko dobry styropian, który sprawi, że nasze izolacja cieplna (inaczej izolacja termiczna) będzie skuteczna i efektywna. Izolacja fundamentów to nich innego jak ochrona fundamentów przed uszkodzeniem, do czego najlepiej nadaje się styropian do izolacji fundamentów. Mogą to być odpowiednie płyty xps, czyli płyty styrodurowe (popularnie określane jako styrodur). Styropian do izolacji ścian fundamentowych musi mieć dobre parametry dlatego zastanówmy się czym ocieplić fundamenty na długie lata. Musimy wiedzieć także jak ocieplić fundamenty styropianem aby izolacja była wykonana dobrze.
Pamiętajmy, że fundamenty to podstawa dobrego domu, a zatem na ocieplenie fundamentów i ocieplenie ścian fundamentowych wybierajmy tylko dobry styropian, który sprawi, że nasze izolacja cieplna (inaczej izolacja termiczna) będzie skuteczna i efektywna. Izolacja fundamentów to nich innego jak ochrona fundamentów przed uszkodzeniem, do czego najlepiej nadaje się styropian do izolacji fundamentów. Mogą to być odpowiednie płyty xps, czyli płyty styrodurowe (popularnie określane jako styrodur). Styropian do izolacji ścian fundamentowych musi mieć dobre parametry dlatego zastanówmy się czym ocieplić fundamenty na długie lata. Musimy wiedzieć także jak ocieplić fundamenty styropianem aby izolacja była wykonana dobrze.

Ocieplenie fundamentów styropianem

Ocieplenie fundamentów styropianem

Ściany wewnętrzne lub inaczej ściany działowe w domu wymagają wyboru odpowiednich materiałów. Murowanie ścian może być realizowane poprzez bloczki betonowe lub materiały ceramiczne jak cegła pełna czy cegła dziurawka oraz klinkier. Pustaki ceramiczne są mniej wytrzymałe niż cegła klinkierowa ale ciekawą alternatywą są także bloczki silikatowe i bloczki keramzytowe, czyli z lekkiego betonu.
Ściany wewnętrzne lub inaczej ściany działowe w domu wymagają wyboru odpowiednich materiałów. Murowanie ścian może być realizowane poprzez bloczki betonowe lub materiały ceramiczne jak cegła pełna czy cegła dziurawka oraz klinkier. Pustaki ceramiczne są mniej wytrzymałe niż cegła klinkierowa ale ciekawą alternatywą są także bloczki silikatowe i bloczki keramzytowe, czyli z lekkiego betonu.

Z czego wykonać wewnętrzne ściany działowe?

Z czego wykonać wewnętrzne ściany działowe?

Aby fundamenty były trwałe musimy sprawić, że nasza izolacja przeciwwilgociowa, czyli popularnie izolacja przeciwwodna była solidnie wykonana. Do tego celu można stosować folie, które dobrze sprawują się jako izolacja fundamentów, szczególnie hydroizolacja fundamentów. Pytanie co lepsze, papa na lepiku czy folia izolacyjna. Izolacja pozioma to nic innego jak ochrona fundamentów przed wodą, dlatego tak ważne jest aby wiedzieć jak izolować fundamenty. Folia fundamentowa to nowość na polskim rynku, jednakże izolacja folią daje wiele zalet. Dostępne są różne rodzaje folii izolacyjnych, zatem jaką wybrać folię do izolacji fundamentów? Zalety folii izolacyjnych zależą od wielu czynników, do których głównie zalicza się parametry folii do izolacji fundamentów. Jaka folia na fundamenty jest najlepsza, to pytanie uzależnione od rodzaju konstrukcji naszego domu.
Aby fundamenty były trwałe musimy sprawić, że nasza izolacja przeciwwilgociowa, czyli popularnie izolacja przeciwwodna była solidnie wykonana. Do tego celu można stosować folie, które dobrze sprawują się jako izolacja fundamentów, szczególnie hydroizolacja fundamentów. Pytanie co lepsze, papa na lepiku czy folia izolacyjna. Izolacja pozioma to nic innego jak ochrona fundamentów przed wodą, dlatego tak ważne jest aby wiedzieć jak izolować fundamenty. Folia fundamentowa to nowość na polskim rynku, jednakże izolacja folią daje wiele zalet. Dostępne są różne rodzaje folii izolacyjnych, zatem jaką wybrać folię do izolacji fundamentów? Zalety folii izolacyjnych zależą od wielu czynników, do których głównie zalicza się parametry folii do izolacji fundamentów. Jaka folia na fundamenty jest najlepsza, to pytanie uzależnione od rodzaju konstrukcji naszego domu.

Folie do izolacji fundamentów

Folie do izolacji fundamentów

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.