Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Jak wybrać dobre profile okienne PCV?

Źródło: ShutterStock
Okna PCV są najczęściej wybieraną technologią w budownictwie mieszkaniowym, przeważnie ze względu na stosunkowo niską cenę, w porównaniu do stolarki drewnianej. Na rynku jest wielu producentów oferujących bardzo szeroki wybór rodzaju, parametrów i kolorystyki okien PCV.

Wiele osób potocznie okna PCV nazywa „oknami plastikowymi”, co nie do końca jest prawdą i może budzić pewne wątpliwości co do ich jakości. Otóż okna PCV produkowane są ze specjalnego, wysokoudarowego tworzywa, które dodatkowo wzmacnia się stabilizatorami wapniowo-cynkowymi (dawniej stosowano w roli stabilizatorów związki ołowiu).

Wybierając okna należy zwrócić uwagę na wiele parametrów i szczegółów wykończeniowych, gdyż nie tylko współczynnik przenikania ciepła decyduje o jakości okna. Doradzamy co warto przeanalizować w ofertach producentów aby wybrać okna o możliwie najwyższej jakości w ustalonym budżecie.

 

Budowa okna PCV

 

Profile okienne podzielone są cienkimi ściankami na komory. Przeważnie producenci oferują okna trzy-, cztero-, pięcio- lub sześciokomorowe. Większa liczba komór bezpośrednio przekłada się na szerokość profili, które wynoszą średnio 60-80mm.

Najpopularniejsze są systemy pięcio- i sześciokomorowe, które zapewniają dobre parametry izolacyjne (im więcej komór tym lepsza izolacyjność termiczna okna).

W środkowej komorze znajduje się kształtownik, odpowiadający za stabilność i wytrzymałość okna. Wykonany może być ze stali ocynkowanej lub z włókna poliestrowo-szklanego wypełnionego pianką poliuretanową. W przypadku stali ważne aby była ona zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Większość okien w domach jednorodzinnych stanowią okna z pakietem trzyszybowym, co gwarantuje bardzo dobre współczynniki przenikania ciepła i izolacyjność akustyczną.

Po za powyższymi parametrami, okna PCV różnią się m.in. rodzajem wykończenia krawędzi, kolorystyką, grubością ścianek dzielących komory, rodzajem kształtowników wzmacniających, kształtem całego profilu (prosty, łukowy, trójkątny) itp.

Doradzamy również jakie uszczelki w oknach zastosować i jak dobrać grubość profilu okiennego. Ważny jest również współczynnik przenikania ciepła dla całego okna. Izolacyjność termiczna okien (okna izolacyjność cieplna) związana jest nie tylko z izolacyjnością pakietu szybowego. Okna izolacyjność akustyczna ważna jest szczególnie w zabudowie miejskiej.

 

Współczynnik przenikania ciepła okna PCV

 

Współczynnik ten w głównej mierze decyduje o właściwościach izolacyjnych okna. Należy jednak zawsze analizować współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, a nie wyłącznie dla jego poszczególnych elementów.

Najważniejszy jest współczynnik dla pakietu szybowego oraz profili. W przypadku szyb warto wybrać okna, w których ramki dystansowe (obwodowe) wykonane są z tworzywa sztucznego, zapewniającego większą izolacyjność niż aluminium.

W profilach o współczynniku przenikania ciepła decyduje ilość komór oraz rodzaj kształtownika wzmacniającego. Jeśli zdecydowaliśmy się na okna z kształtownikiem ze stali ocynkowanej to warto wybrać okna z możliwie jak największą liczbą komór – najlepiej pięcio- lub sześciokomorowe.

Alternatywnie można wybrać kształtowniki z włókien poliestrowo-szklanych z wypełnieniem pianką poliuretanową. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć ilość komór z zachowaniem bardzo dobrych warunków termicznych. Przy oknach z profilami stalowymi problemem jest tzw. zimna komora wzmocnienia, która istotnie obniża współczynnik przenikania ciepła dla całego okna.

Możliwe jest pozbycie się newralgicznej zimnej komory wzmocnienia poprzez zastosowanie okien ośmiokomorowych. Tak duża liczba komór nie wymaga już stosowania dodatkowych wzmocnień, lecz wiąże się z dość wysoką ceną, która wynika głównie z małej produkcji tego typu konstrukcji.

Dla porównania można przyjąć, że okna z profilami trzykomorowymi i pakietem dwuszybowym będą miały współczynnik U na poziomie 1,5-2,0W/(m2K), natomiast zastosowanie profili pięciokomorowych pozwoli zmniejszyć wartość współczynnika do ok. 1,2W/(m2K).

Jeśli chcemy osiągnąć możliwie najlepsze parametry termiczne warto zdecydować się na okna pięciokomorowe z pakietem trzyszybowym z ciepłą ramką i dodatkowymi wzmocnieniami termoizolacyjnymi, które pozwalają osiągnąć współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,8W/(m2K).

Okna pcv (inaczej okna pcw) to najczęściej wybierane okna w budownictwie mieszkaniowym. Dobre profile okienne zapewnią trwałość i dobre parametry okien. Jak wybrać okna? Lepsze są okna dwuszybowe czy może okna trzyszybowe? Co wybrać – okna pięciokomorowe czy okna sześciokomorowe.

 

Wytrzymałość profili okiennych PCV

 

Na wytrzymałość profili okiennych główny wpływ ma ich klasa. Klasy okien określa się jako A, B i C. Najlepsze parametry wytrzymałościowe mają okna z profilami klasy A, która określa m.in. minimalną grubość zewnętrznej ścianki okna nie mniejszą niż 3mm.

Przy typowych oknach o wymiarach do 150cm w zupełności wystarczą zwykłe profile klasy A. Problem zaczyna się przy oknach o większych wymiarach. W takim wypadku należy dążyć do profili o możliwie jak najgrubszych ściankach zewnętrznych i szerokich ramach, zapewniających stabilność i odporność na odkształcenia.

Kształtowniki odpowiadają za sztywność całego okna, lecz w niektórych rodzajach okien PCV producenci oferują profile bez kształtowników. Dotyczy to przeważnie okien okrągłych o niewielkich rozmiarach.

Bardzo duży wpływ na wytrzymałość okna na odkształcenia ma również prawidłowy i solidny montaż ościeżnicy. Największe naprężenia od wiatru przekazywane są na ściany budynku właśnie poprzez odpowiednie mocowania ościeżnicy.

 

Izolacyjność akustyczna okien PCV

 

Izolacyjność akustyczna okien powinna mieć znaczenie dla osób budującym dom w obszarach silnie zurbanizowanych, w pobliżu linii kolejowych, tramwajowych, ruchliwych ulic itp.

Na akustykę okna największy wpływ ma odpowiednio dobrany pakiet szybowy. Podstawowym punktem wyjścia w takim wypadku jest zakup okna z pakietem trzyszybowym.

Warto również zadbać o dodatkowe elementy wpływające na akustykę okna, jak rodzaj gazu wypełniającego przestrzenie między szybami (np. gaz ciężki SF6) czy specjalne podklejenia szyb folią.

Na izolacyjność akustyczną ma również wpływ kształt okna, a dokładniej mówiąc proporcje jego wymiarów. Okno kwadratowe charakteryzują się gorszą izolacyjnością akustyczną niż okna prostokątne.

Okna tradycyjne z pakietem dwuszybowym charakteryzują się często izolacyjnością akustyczną ok. 25-35dB. Zastosowanie ciężkiego gazu wypełniającego i pakietu trzyszybowego pozwala zwiększyć tę wartość do 40-50dB, co przełoży się na znacznie wyższy komfort mieszkania w zabudowie miejskiej.

 

Uszczelki w oknach PCV

 

W oknach PCV stosuje się dwa rodzaje uszczelek – z tworzywa EPDM lub TPE. EPDM to nic innego jak kauczuk syntetyczny, natomiast TPE to elastomer termoplastyczny. Większość osób nie zwraca uwagi na ten parametr okien, lecz rodzaj uszczelki może mieć wpływ na trwałość i jakość izolacji cieplnej w długim okresie czasu.

Uszczelni TPE mają znacznie niższy współczynnik przenikania ciepła i jednocześnie są mniej wrażliwe na niską temperaturę w okresie zimowym, w porównaniu do uszczelek EPDM. Zapewnia im to dużą elastyczność w zimie, szczególnie w czasie mrozów, przez co nie dochodzi do ich kruszenia się i odkształcania, co ma czasem miejsce w przypadku uszczelek z kauczuku syntetycznego.

Niektórzy producenci stosują również oznaczenie uszczelek PCE. Jest to jednak pewne wprowadzanie klientów w błąd, gdyż PCE oznacza technologię wtłaczania uszczelki TPE w profil okienny od razu po jego uformowaniu.

 

Jak okna PCV wpływają na wentylację w pomieszczeniach?

 

Nowoczesne okna charakteryzują się bardzo dużą szczelnością. Mierzy się ją współczynnikiem infiltracji, który dla wielu okien wynosi 0,1-0,3, a w oknach starszego typu ok. 0,5. w praktyce oznacza to, że przez 1 metr ramy okiennej może przedostać się do środka pomieszczenia 0,5m3 powietrza w ciągu jednej godziny.

Duża szczelność okien jest pożądana w przypadku pomieszczeń z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją. Technologie te nie są jednak jeszcze często stosowane w domach jednorodzinnych, w związku z tym należy wybrać okna, umożliwiające zachowanie właściwych warunków wentylacji.

Przez szczelne okna nie dostanie się do wnętrza nawet lekki podmuch świeżego powietrza, co negatywnie wpływa na mikroklimat, szczególnie w okresie zimowym. W lecie bez problemu możemy w razie czego otworzyć okna, lecz w zimie jest to rozwiązanie bardzo niekomfortowe.

Rozwiązaniem tego problemu w nowoczesnych oknach jest montaż specjalnego nawiewnika, umieszczanego np. w ościeżnicy okiennej. Niestety nawiewnik negatywnie wpływa na izolacyjność cieplną całego okna i może stanowić problematyczny mostek cieplny w okresie zimowym.

Alternatywnie można zakupić okno ze specjalnie uformowanymi uszczelkami, które posiadają fabrycznie nacinane otwory, karby itp. przez które możliwy jest przepływ niewielkiej ilości powietrza.

W warunkach domowych można również zamontować okna pozwalające na płynną regulację stopnia uchylenia, przez co bardzo dokładnie możemy kontrolować ilość powietrza wpływającego do wnętrza pomieszczenia. Odpowiednie ustawienie klamki umożliwi zamknięcie okna bez mocnego dociśnięcia uszczelek. Rozszczelnione okno nie stanowi jednak niestety bariery antywłamaniowej, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie wentylacji mechanicznej.

 

Kolorystyka okien PCV

 

Obecnie producenci okien PCV oferują bardzo szeroką gamę kolorystyczną profili, co daje możliwość doboru koloru praktycznie do każdej elewacji.

Należy jednak z ostrożnością podchodzić do profili o ciemnych kolorach, gdyż może wiązać się to z krótszym okresem gwarancji. Wynika to z faktu, że okna o ciemnych profilach są bardziej narażone na działanie promieni słonecznych, a tym samym na odkształcenia termiczne ram okiennych. U niektórych producentów okna białe mogą mieć nawet dwukrotnie dłuższą gwarancję niż profile ciemne.

Dobierając kolor okien warto również mieć na uwadze ich ewentualne uszkodzenia i zarysowania. Okien PCV, w przeciwieństwie do stolarki drewnianej, nie da się naprawić i przy większych uszkodzeniach konieczna może być wymiana całego okna. Na ciemnych oknach znacznie wyraźniej widać nawet niewielkie zarysowania. Białe okna pozwalają ukryć wiele uszkodzeń, które widoczne są dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się ramie okiennej.Omawiamy jaki profil okna wybrać. Doradzamy również jakie uszczelki w oknach zastosować i jak dobrać grubość profilu okiennego. Ważny jest również współczynnik przenikania ciepła dla całego okna. Izolacyjność termiczna okien (okna izolacyjność cieplna) związana jest nie tylko z izolacyjnością pakietu szybowego. Okna izolacyjność akustyczna ważna jest szczególnie w zabudowie miejskiej.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.