Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Montaż stropu Teriva w domu jednorodzinnym

Źródło: ShutterStock
Stropy gęstożebrowe Teriva są często wybierane w konstrukcji domów jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej. Jest to system oparty na prefabrykowanych belkach nośnych i lekkich pustakach żużlowych lub keramzytowych.

Wykonanie stropu Teriva nie wymaga dużych nakładów czasu i kosztów w stosunku do niektórych innych technologii stropowych. Dużą zaletą stropu gęstożebrowego Teriva jest mała liczba wymaganych podpór montażowych oraz duże wymiary pustaków, co znacznie przyspiesza prace budowlane.

Strop Teriva bez problemu wykona 2-3 osobowa ekipa, a do jego ułożenia nie potrzeba ciężkiego sprzętu, dźwigów itp.

 

Elementy stropu Teriva

 

Strop Teriva składa się z prefabrykowanych belek nośnych (betonowa „stopka” z stalową kratownicą zatopioną w betonie), pustaków z lekkiego betonu i dodatkowego zbrojenia w formie żeber rozdzielczych. Belki nośne i wieńce po ułożeniu pustaków zalewa się betonem, przez co tworzy się jednolita struktura stropu o określonej nośności.

Najpopularniejsze są pustaki stropowe Teriva o wymiarach 52x21cm, układane na belkach rozmieszczonych w rozstawie osiowym 60cm. Wysokość konstrukcyjna tak wykonanego stropu wynosi 24cm.

Prefabrykowane belki stropowe Teriva sprzedawane są o długościach od 1,8m do 6,0m ze stopniowaniem co 10cm i o długościach od 6,0m do 7,2m ze stopniowaniem co 20cm.

Elementy dodatkowe, które ułatwiają wykonanie stropu Teriva, to m.in. specjalne pustaki deklowane (z zamkniętą powierzchnią przednią, chroniącą przed wpływaniem betonu) oraz wieńcowe pustaki szalunkowe typu „L” (pozwalają na łatwe wykonanie wieńca opuszczonego poniżej stopki belki nośnej).

 

Podpory montażowe pod belki stropowe Teriva

 

Liczbę podpór pod każdą belką nośną ustala się w zależności od długości stropu. Dla stropów krótkich, o długości belek do 3,8m wystarczy jedna podpora środkowa. Przy belkach od 4,2m do 6,0m należy ustawić dwie podpory w rozstawach nie większych niż 1,9m, natomiast przy stropach długich, od 6,0 do 7,2m należy zastosować podparcie trzypunktowe, rozmieszczając podpory maksymalnie co 1,8-1,9m.

W poprzek do układanych belek stropowych warto zastosować dodatkowy krawędziak drewniany o przekroju 10x10cm na całej szerokości stropu. Rozwiązanie takie umożliwia ustawianie podpór montażowych pod krawędziakiem, co trzecią belką stropową.

Przy belkach o długości do 5,0m podpory ustawia się w poziomie, uwzględniając jednocześnie ewentualne dodatkowe deskowanie na żebra rozdzielcze. Przy większych rozpiętościach stropu podpory należy ustawić tak, aby w środku rozpiętości belki stropowej uzyskać wygięcie „w górę” ok. 15-20mm.

Możliwe jest w miarę potrzeb docinanie pustaków Teriva oraz cięcie belek Teriva. Betonowanie stropu oraz betonowanie wieńca wykonujemy jednocześnie. Omawiamy strop Teriva jak wykonać samodzielnie. Podpory montażowe, czyli podpory pod strop Teriva należy rozmieszczać maksymalnie co 1,9m. Podpory stropu Teriva należy wypoziomować, jeśli belki mają długość do 5,0m.

 

Rozmieszczenie belek stropowych Teriva

 

Belki prefabrykowane ustawia się na wypoziomowanych podporach lub pośrednich krawędziakach drewnianych (10x10cm).

Długość oparcia belek stropowych na nośnej części muru zewnętrznego powinna wynosić nie mniej niż 8cm. Jednocześnie należy pamiętać, że belki stropowe mogą być opierane bezpośrednio na murze tylko wtedy, gdy grubość ściany jest nie mniejsza niż 19-20cm.

Jeśli planujemy oparcie belek stropowych na murach, zalecamy pod belką nanieść ok. 2cm zaprawy cementowej.

Ponieważ stropy Teriva produkowane są w określonych długościach belek nośnych, warto strop taki przewidzieć już na etapie projektu. O ile możliwe jest ewentualne niewielkie docięcie belek prefabrykowanych (np. ze względu na dopasowanie oparcia na murach), o tyle nie należy łączyć dwóch krótkich belek, w celu stworzenia stropu o większej rozpiętości. Warto zakupić belki o dokładnie określonej długości (stopniowanie co 10 lub 20cm), co pozwoli skrócić czas budowy i jednocześnie unikniemy konieczności ich docinania.

Obowiązkowe są również dodatkowe żebra rozdzielcze Teriva. Wieniec Teriva powinien mieć szerokość min. 12cm. Zbrojenie wieńca to najczęściej cztery pręty fi 12mm. Minimalne oparcie belki na murze wynosi 8cm. Oparcie belki na ścianie jest możliwe jeśli jej szerokość wynosi nie mniej niż 19cm. To jaki beton na strop Teriva wybrać zależy od projektu, ale nie słabszy niż B15-B20.

 

Dodatkowe żebra rozdzielcze

 

Żebra rozdzielcze zaleca się stosować niezależnie od rozpiętości stropu Teriva. Przy stropach do 3,8m wystarczy jedno żebro rozdzielcze wykonane w środkowej części stropu.

Przy rozpiętości od 3,8 do 6,0 – dwa żebra, a przy belkach długości 6,0-7,2m zalecane są trzy dodatkowe żebra rozdzielcze, ustawiane w rozstawie ok. 1,8-1,9m.

Żebra te wykonuje się z dwóch lub trzech prętów o średnicy 10-12mm, ze strzemionami fi4,5mm co 30-40cm. Najpopularniejszym rozwiązaniem są dwa pręty, jeden w górnej i jeden w dolnej części stropu, połączone odpowiednio wygiętymi strzemionami.

Szerokość żeber rozdzielczych powinna wynosić od 7 do 10cm a ich wysokość ok. 10-12cm. Żebra rozdzielcze należy oprzeć na murze na długości nie mniejszej niż 5-6cm.

Deskowanie pod żebra rozdzielcze należy zaplanować przy rozstawianiu podpór montażowych, aby możliwe było odpowiednie wypoziomowanie całego stropu.

Strop Teriva to jeden z najbardziej popularnych systemów stropowych w budownictwie jednorodzinnym. Samodzielny montaż stropu Teriva (jest to strop gęstożebrowy) nie jest bardzo trudne. To jak wykonać strop, czyli właściwy montaż stropu zależy m.in. od jego rozpiętości. Wykonanie stropu Teriva to głównie belki stropowe Teriva oraz specjalne lekkie pustaki Teriva. Możliwe jest w miarę potrzeb docinanie pustaków Teriva oraz cięcie belek Teriva.

 

Wzmocnienie stropu Teriva pod ściankami działowymi

 

Dodatkowe wzmocnienie wymagane jest w przypadku ścianek działowych biegnących równolegle do belek stropowych jeśli wykonane są z cięższych materiałów, np. z cegły pełnej, klinkierowej itp.

Pod takimi ściankami działowymi należy wykonać tzw. żebra stropowe, będące odrębną belką żelbetową lub dwiema belkami ułożonymi równolegle obok siebie.

Przy ściankach z lekkich materiałów, np. z betonu komórkowego, silikatów itp. dodatkowe żebra nie są potrzebne.

 

Układanie pustaków stropowych Teriva

 

Pustaki zaczynamy układać już przy montażu belek stropowych. Należy ustawić po jednym pustaku na obu końcach każdej z belek.

Przy pustakach stykających się z wieńcem należy pamiętać, aby zastosować tzw. pustaki deklowane, z fabrycznie zamkniętą powierzchnią czołową. Alternatywnie można ustawić zwykłe pustaki, które odpowiednio zabezpieczymy przed wpływaniem betonu, np. poprzez częściowe „zaklejenie” otworów zaprawą cementową.

Kolejne pustaki układamy szczelnie jeden przy drugim. Należy pilnować, aby nie występowały zbyt duże szczeliny między pustakami, przez które mógłby wpływać beton, istotnie zwiększający ciężar całego stropu (który przeliczany jest z uwzględnieniem pustych przestrzeni znajdujących się w pustakach po zabetonowaniu stropu).

W razie potrzeby pustaki Teriva można docinać. Nie należy jednak docinać pustaków więcej niż na 5-10cm. W razie potrzeby lepiej dociąć dwa lub trzy pustaki niż ustawiać jeden pustak o zbyt małej długości.

Betonowanie stropu oraz betonowanie wieńca wykonujemy jednocześnie. Omawiamy strop Teriva jak wykonać samodzielnie. Podpory montażowe, czyli podpory pod strop Teriva należy rozmieszczać maksymalnie co 1,9m. Podpory stropu Teriva należy wypoziomować, jeśli belki mają długość do 5,0m. Obowiązkowe są również dodatkowe żebra rozdzielcze Teriva.

 

Żelbetowe wieńce stropowe

 

Wieńce stropowe należy wykonywać na obrzeżach stropu. Szerokość wieńca powinna wynosić nie mniej niż 12cm i jednocześnie nie mniej niż szerokość podpory wewnętrznej.

Wieńce najczęściej wykonuje się z czterech prętów o średnicy 12mm, połączonych strzemionami fi4,5mm w rozstawie co 25cm.

Dobrym rozwiązaniem są wieńce opuszczone na ok. 4-5cm poniżej spodu belki nośnej. Takie rozwiązanie konstrukcji wieńca ułatwiają specjalne pustaki szalunkowe w formie odpowiednio wyprofilowanym kształcie „L”.

W ścianach zewnętrznych wieńce zaleca się dodatkowo ocieplić np. wkładkami styropianowymi lub z wełny mineralnej.

W ścianie nośnej wewnętrznej wieńce mogą być wykonane z trzech prętów o średnicy 12cm, połączonych strzemionami w rozstawie 25cm.

Wieniec Teriva powinien mieć szerokość min. 12cm. Zbrojenie wieńca to najczęściej cztery pręty fi 12mm. Minimalne oparcie belki na murze wynosi 8cm. Oparcie belki na ścianie jest możliwe jeśli jej szerokość wynosi nie mniej niż 19cm. To jaki beton na strop Teriva wybrać zależy od projektu, ale nie słabszy niż B15-B20.

 

Betonowanie stropu Teriva

 

Do betonowania stropu Teriva najczęściej stosuje się beton klasy C12/15 – C16/20 (dawniej B15 – B20). Nie zaleca się, bez konsultacji z projektantem, zmniejszania klasy betonu jeśli projekt przewiduje betony wytrzymalsze niż C16/20, gdyż może to wynikać np. z obliczeniowego ciężaru ścian działowych czy innych elementów wyższych kondygnacji.

Betonowanie stropu rozpoczyna się po ułożeniu wszystkich belek stropowych, pustaków, zbrojenia rozdzielczego oraz po wykonaniu zbrojenia wieńców stropowych.

Należy pamiętać, że wieńce betonuje się razem z betonowaniem stropu. W przeciwnym wypadku nie uzyskamy odpowiednio dobrego związania betonu stropowego z betonem na wieńce żelbetowe.

Przed betonowaniem należy dokładnie oczyścić powierzchnie pustaków i pozostałe elementy stropu. Szczególnie istotne jest usunięcie zbyt dużego zapylenia, które znacznie osłabia przyczepność betonu do konstrukcji stropu. Zalecane jest również polanie pustaków i belek stropowych oraz wieńców wodą.

Przy betonowaniu poruszamy się prostopadle do ułożonych belek nośnych. Ważne jest, aby beton dokładnie wypełnił wszystkie przestrzenie w belkach i wieńcach.Betonowanie stropu Teriva z nadbetonem grubości 3cm.

Grubość nadbetonu, czyli mieszanki betonowej ułożonej ponad górną powierzchnią pustaków, powinna wynosić 3cm. Należy pilnować, aby nie była ona mniejsza niż 2,5cm i jednocześnie nie większa niż 3,5-4,0cm. Elementem nośnym stropu Teriva są prefabrykowane belki stropowe, a nie dodatkowa warstwa nadbetonu, w związku z czym jej zwiększenie nie sprawi, że stop będzie w stanie przenieść większe obciążenie, a jednocześnie może zbyt mocno obciążać same belki stropowe.

 

Zaleca się w miarę możliwości betonowanie od razu całej powierzchni stropu. Pozwoli to na bardzo dobre zespolenie wszystkich elementów konstrukcji stropu. Rozwiązanie takie ułatwia zamówienie odpowiednio obliczonej ilości betonu z pompą. Należy również pamiętać o obowiązkowym wibrowaniu betonu w stropie. Zalecamy stosowanie specjalnych wibratorów pogrążalnych.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.