Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Czy zmiana rodzaju stropu wymaga nowego pozwolenia?

Autor artykułu: undefined
Tomasz Sochacki
Źródło: ShutterStock
Jeśli zdarzy się, że z różnych powodów chcemy zmienić rodzaj stropu w czasie budowy domu, musimy zadbać o odpowiednie formalności. Związane jest to przede wszystkim z tym, że strop jest elementem konstrukcyjnym, który bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo użytkowania domu.

W przypadku zamawiania projektu indywidualnego najczęściej mamy możliwość skonsultowania z architektem różnych rozwiązań stropu dla naszego domu. Pozwala to na wybór najbardziej optymalnej technologii, zarówno pod kątem jakościowym jak i cenowym wraz z uwzględnieniem czasu potrzebnego na budowę stropu.

Mniejsze pole manewru mają osoby zakupujące gotowy projekt, który podlega jedynie adaptacji przez architekta. W większości przypadków w projektach takich nie dokonuje się zmian rozwiązań konstrukcyjnych, czyli również zmian stropów.

Jak w zgodzie z prawem zmienić rodzaj stropu na budowie?

Zmiana rodzaju stropu w większości przypadków nie będzie wymagała zmiany decyzji pozwolenia na budowę. Dotyczy to sytuacji, w których po za konstrukcją stropu, nie ulegnie istotnej zmianie cały układ budynku. W szczególności nie może to doprowadzić do zmiany najważniejszych parametrów określanych w tzw. decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany stropu na grubszy niż pierwotnie zakładał projekt (np. zmiana z płyty monolitycznej na strop gęstożebrowy) wiązać się może ze zmianą wysokości budynku (jeśli założonymi zachowanie zgodnych z projektem wysokości pomieszczeń. Pamiętajmy jednak, że nie wolno nam bez zmiany pozwolenia „podwyższać” budynku (gdyż zmieniamy wtedy warunki zabudowy). Pamiętajmy jednocześnie, aby w pomieszczeniach zachować wysokość pomieszczeń zgodną z projektem.

Jeśli jednak mimo wszystko zdecydowaliśmy się na zmianę rozwiązań projektowych, to musimy udać się do projektanta, który wykonał naszą dokumentację (lub ją „adaptował”). Nie jest konieczne uzyskanie zmiany pozwolenia, co umożliwia ciągłe prowadzenie budowy. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku wystąpienia do urzędu o zmianę pozwolenia na budowę, wszelkie prace muszą zostać wstrzymane, aż do momentu wydania nowej, zmienionej decyzji. W praktyce może to znacząco wydłużyć czas budowy całego domu.

Zmianę stropu należy skonsultować z projektantem gdyż jest to element konstrukcyjny o dużym wpływie na poziom bezpieczeństwa konstrukcji. Projektant opracuje rysunki zamienne, które zostaną dołączone do dziennika budowy oraz później przekazane do nadzoru budowlanego. Na rysunkach tych projektant określi m.in. dokładny rodzaj stropu, rozpiętości belek, grubość nadbetonu, ilość i rozstaw stempli itp.

Zmiany takiej nie może dokonać kierownik budowy, gdyż za rozwiązania konstrukcyjne odpowiedzialność bierze projektant. Kierownik budowy odpowiada jedynie za poprawne wykonanie stropu zgodnie z projektem.

Koszt takiej usługi u projektantów waha się najczęściej od 200-1000zł, w zależności od rodzaju budynku i stopnia skomplikowania projektu zamiennego. Najtańsze są zmiany w obrębie jednego systemu stropów (czyli np. zmiany wśród różnych stropów gęstożebrowych). Droższa natomiast będzie zmiana między stropami gęstożebrowymi a monolitycznymi (które wymagają indywidualnych obliczeń i rysunków rozkładu zbrojenia).W każdym domu występuje strop, najczęściej jako strop gęstożebrowy lub strop monolityczny. Bywa jednak, że konieczna jest zmiana stropu na budowie, czyli zmiana stropu w projekcie jaki opracował architekt. Zmiana stropu w trakcie budowy wymaga spełnienia pewnych formalności. Nie jest konieczne nowe pozwolenie na budowę ani zmiana pozwolenia. W zupełności wystarczy ponowna adaptacja czyli tzw. projekt zamienny stropu.

Czy można dowolnie zmieniać rodzaj stropu?

Po pierwsze musimy zwracać uwagę na opisane powyżej aspekty związane z zapisami decyzji o warunkach zabudowy dla naszego domu.

Kolejnym ograniczeniem w stosowaniu wybranego przez nas stropu, szczególnie w przypadku stropów gęstożebrowych, może być maksymalna rozpiętość stropu. Jest to wartość określana przez każdego producenta, w zależności od rodzaju materiałów i wysokości stropu (pustaki wraz z nadbetonem).

Często występuje opinia, że stropy monolityczne są tańsze niż gęstożebrowe. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że strop monolityczny, czyli w całości wylewany na budowie, wymaga bardzo dużej ilości deskowania i podpór ustawianych co kilkanaście centymetrów. Jeśli zatem deskowanie i stemple są finansowo po naszej stronie a nie wykonawcy, to strop taki może w konsekwencji okazać się dla nas nawet droższym rozwiązaniem.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek na budowie nie doradzamy zatem zmian „na własną rękę”. Lepiej wydać trochę pieniędzy na projekt zamienny i konsultację z projektantem, niż później mieć problemy na budowie i nieprzyjemności z urzędnikami z nadzoru budowlanego.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.