Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Formalności przy zakończeniu budowy domu

Autor artykułu: Patryk Chodyniecki
Patryk Chodyniecki
Źródło: Pixabay
Zbliżasz się ku końcowi budowy swojego wymarzonego domu? Pamiętaj, że przed tym, jak będziesz mógł w pełni cieszyć się nowym miejscem, musisz załatwić pewne formalności. O co zadbać w punktu widzenia dokumentacji? Dlaczego jest to tak istotne? Czytaj dalej, jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania!

Jakie dokumenty na zakończenie budowy domu?

Przy zakończeniu budowy domu należy dopełnić pewnych formalności, aby móc go legalnie użytkować. Pierwszym krokiem jest zgromadzenie wymaganych dokumentów, takich jak: 

  • oryginalny dziennik budowy z wpisem zamykającym budowę, 

  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym i przepisami, 

  • informacja o pomiaru powierzchni budynku,

  • wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

Protokoły konieczne do zakończenia budowy domu

Oprócz powyższych dokumentów należy także dołączyć protokoły odbioru przyłączy i instalacji oraz protokoły odbioru pionów wentylacyjnych, kominów spalinowych, a w przypadku instalacji gazowej – protokół o jej odbiorze. W domie, który nie jest skanalizowany należy dołączyć atest higieniczny szamba, a jeśli korzystamy z własnego ujęcia wody pitnej, także wynik laboratoryjnego badania wody. W przypadku legalizacji samowoli budowlanej lub gdy część budynku ma być oddana do użytku w dalszym terminie, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W tym przypadku należy do wniosku dołączyć oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej. 

Kontrola Inspektora Nadzoru Budowlanego po zakończeniu budowy domu

Po zgłoszeniu zakończenia budowy lub uzyskaniu pozwolenia na jego użytkowanie, musi odbyć się kontrola inspektora nadzoru budowlanego. Jeśli wszystko jest zgodne z projektem, można oficjalnie zakończyć budowę domu. Nielegalne mieszkanie w budynku bez formalnego odbioru może skutkować wysokimi karami finansowymi. Dodatkowo warto zaznaczyć, że przed zasiedleniem domu należy uporządkować teren budowy.

Oświadczenie kierownika budowy

Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym i przepisami jest kluczowym dokumentem, który należy dołączyć przy zakończeniu budowy. To właśnie wspomniane oficjalne oświadczenie potwierdza, że wykonana praca jest zgodna z planem i spełnia wszystkie prawne aspekty. Dlatego ważne jest, aby kierownik budowy skrupulatnie przygotował to oświadczenie, uwzględniając wszelkie szczegóły i dokumenty potwierdzające zgodność z projektem. 

Co powinno zawierać oświadczenie kierownika budowy domu?

W oświadczeniu kierownika budowy powinny znaleźć się następujące informacje:

  • Imię, nazwisko i dane kontaktowe kierownika budowy.

  • Dokładny opis wykonanych prac oraz użytych materiałów.

  • Informacje o zgodności wykonania z projektem budowlanym i przepisami.

  • Dokumenty potwierdzające zgodność, takie jak protokoły odbioru wykonanych prac.

  • Podpis kierownika budowy oraz data wystawienia oświadczenia.

Ważne jest, aby kierownik budowy dokładnie sprawdził wszystkie dokumenty i przeprowadził weryfikację zgodności wykonanych prac z projektem. Oświadczenie kierownika budowy jest niezbędne, aby móc legalnie użytkować dom po zakończeniu budowy. 

Informacja o pomiarach powierzchni budynku i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Do wiadomości na temat zakończenia budowy domu należy także dołączyć informację o pomiary powierzchni budynku oraz wykonaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Pomiary powierzchni budynku są ważne, ponieważ pozwalają określić dokładne wymiary i powierzchnię poszczególnych pomieszczeń. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza natomiast stanowi dokumentację geodezyjną, która potwierdza zgodność wykonania budynku z projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego.

Atest higieniczny szamba

Jeśli Twój dom jest nieskanalizowany, do dokumentacji zakończenia budowy należy dołączyć atest higieniczny szamba. Atest ten potwierdza, że szambo zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami i normami higienicznymi. W przypadku korzystania z własnego ujęcia wody pitnej, konieczne jest także przeprowadzenie badania tej wody i dołączenie wyników do dokumentacji.

Jak uzyskać atest higieniczny szamba? 

Jeżeli chcesz uzyskać atest higieniczny szamba, powinieneś skontaktować się z odpowiednim laboratorium, które przeprowadzi właściwe badania i oceni jakość szamba. Wynikami tych badań będą informacje o stanie sanitarnym szamba oraz ewentualnych zanieczyszczeniach, które mogą wpływać na jakość i bezpieczeństwo środowiska. Powinieneś również sprawdzić, czy instalacja szamba spełnia wymagania dotyczące pojemności i konstrukcji, aby zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie.

Podsumowanie

Przy zakończeniu budowy domu ważne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak oryginalny dziennik budowy z wpisem zamykającym budowę, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym i przepisami, informacja o pomiary powierzchni budynku oraz wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże Ci spełnić wszelkie wymogi biurokratyczne i już niebawem będziesz cieszyć się z twojego nowego domu!

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Patryk Chodyniecki, 13 grudnia 2023)

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.