Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Czy mogę odstąpić od zakupu nieruchomości gdy zostanie stwierdzona samowola budowlana?

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Pixabay
Kupno nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji w życiu wielu osób. Jest to inwestycja na lata, często wymagająca wielu wyrzeczeń i oszczędności. Niestety, nie zawsze przebiega ona bezproblemowo. Jednym z poważniejszych zagrożeń jest samowola budowlana, która może stać się przyczyną wielu komplikacji prawnych.

Czym jest samowola budowlana?

Samowola budowlana to działania budowlane podjęte bez odpowiednich pozwoleń lub wbrew ich warunkom. Może to dotyczyć zarówno budowy nowego obiektu, jak i przeróbek w już istniejącym budynku. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z nielegalnymi przeróbkami w ścianach nośnych, zmianami w konstrukcji budynku czy rozbudową bez odpowiednich pozwoleń.

Jakie są konsekwencje samowoli budowlanej?

Konsekwencje samowoli budowlanej mogą być bardzo poważne. W pierwszej kolejności, organy nadzoru budowlanego mogą nakazać przywrócenie stanu poprzedniego, co w praktyce oznacza rozbiórkę nielegalnie postawionego obiektu czy przeróbek. Ponadto, na właściciela nieruchomości mogą zostać nałożone kary pieniężne. W skrajnych przypadkach, jeśli samowola budowlana zagraża bezpieczeństwu, budynek może zostać nawet wyłączony z użytkowania.

Samowola budowlana a zakup nieruchomości

Problem pojawia się, gdy nieruchomość z samowolą budowlaną zostaje sprzedana nowemu właścicielowi. W wielu przypadkach nowy nabywca nie jest świadom istniejącej samowoli. Niestety, odpowiedzialność za nią przechodzi na niego w chwili zakupu nieruchomości. Oznacza to, że to nowy właściciel będzie musiał ponieść wszelkie konsekwencje prawne związane z nielegalnymi przeróbkami czy budową.

Jak chronić się przed zakupem nieruchomości z samowolą budowlaną?

Aby uniknąć problemów związanych z samowolą budowlaną, przed zakupem nieruchomości warto dokładnie ją sprawdzić. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wszelkie pozwolenia na budowę czy przeróbki. Warto również skonsultować się z ekspertem budowlanym, który dokładnie oceni stan techniczny nieruchomości. Jeśli sprzedawca odmawia udostępnienia dokumentów czy nie chce na nie pozwolić, powinno to wzbudzić nasze podejrzenia.

Odstąpienie od umowy zakupu nieruchomości

Jeśli po zakupie nieruchomości okaże się, że posiada ona samowolę budowlaną, nabywca ma prawo odstąpić od umowy. Warunkiem jest jednak udowodnienie, że sprzedawca wiedział o samowoli i nie poinformował o niej kupującego. W takim przypadku nabywca ma prawo do zwrotu całej kwoty zakupu oraz ewentualnego odszkodowania za poniesione 

Odkrycie samowoli budowlanej po zakupie nieruchomości to sytuacja, która może wywołać wiele stresu i niepewności. Jednakże prawo polskie przewiduje możliwość odstąpienia od umowy zakupu w takich okolicznościach. Jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie odstąpić od umowy?

Konsultacja z prawnikiem

Pierwszym krokiem powinna być konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości. Pomoże on ocenić sytuację, doradzić, jakie kroki podjąć dalej i jakie dokumenty będą potrzebne.

Zebranie dokumentacji

Aby odstąpić od umowy, konieczne będzie zebranie odpowiedniej dokumentacji. Do najważniejszych dokumentów należą:

  • Umowa zakupu nieruchomości.

  • Dowody potwierdzające istnienie samowoli budowlanej (np. opinie biegłych, zdjęcia, dokumenty z organów nadzoru budowlanego).

  • Ewentualna korespondencja ze sprzedawcą dotycząca samowoli budowlanej.

Wezwanie do naprawienia szkody

Przed formalnym odstąpieniem od umowy warto wezwać sprzedawcę do naprawienia szkody. Oznacza to, że dajemy mu szansę na usunięcie samowoli budowlanej, zwrot części ceny zakupu lub inny sposób zadośćuczynienia. Wezwanie powinno być wysłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Odstąpienie od umowy

Jeśli sprzedawca nie odpowie na wezwanie lub odmówi naprawienia szkody, można przystąpić do formalnego odstąpienia od umowy. W tym celu należy sporządzić pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dostarczyć je sprzedawcy, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Postępowanie sądowe

Jeśli sprzedawca nie zgodzi się na odstąpienie od umowy lub nie zwróci pieniędzy, konieczne może być wszczęcie postępowania sądowego. W takim przypadku pomoc prawnika będzie niezbędna.

Odstąpienie od umowy zakupu nieruchomości z powodu samowoli budowlanej to skomplikowany proces, który wymaga zebrania odpowiedniej dokumentacji i podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Jednakże, dzięki odpowiedniej wiedzy i wsparciu prawnika, można skutecznie dochodzić swoich praw i uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z zakupem nieruchomości z samowolą budowlaną.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 21 grudnia 2023)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.