Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Jak odnowić pozwolenie na budowę?

Autor artykułu: Patryk Chodyniecki
Patryk Chodyniecki
Źródło: Pixabay
Po wygaśnięciu pozwolenia na budowę, inwestor musi podjąć odpowiednie kroki, aby je odnowić, a następnie - wznowić prace budowlane. Odnowienie pozwolenia na budowę w Polsce wiąże się z pewnymi formalnościami i dokumentami, których należy dopełnić. Ważne jest również przestrzeganie przepisów oraz terminów rozpoczęcia i kontynuacji budowy.

W niniejszym artykule przedstawimy kroki, które należy podjąć w celu odnowienia pozwolenia na budowę. Dowiesz się, jakie dokumenty są wymagane i jakie konsekwencje mogą wyniknąć z prowadzenia robót budowlanych po wygaśnięciu pozwolenia. Zapraszamy!

Wniosek o wznowienie robót budowlanych

Po wygaśnięciu pozwolenia na budowę, inwestor musi złożyć wniosek o wznowienie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dokumentami. Proces ten wymaga starannej i kompleksowej procedury, aby uzyskać nową legalną decyzję dotyczącą budowy. Jeżeli chcesz złożyć wniosek o wznowienie robót budowlanych, to powinieneś przygotować dokumentację, która obejmuje nowy projekt domu oraz inne wymagane formalności. Warto skonsultować się z lokalnymi władzami budowlanymi, aby upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompleksowe i zgodne z przepisami. Wniosek powinien być złożony do odpowiedniego urzędu - najczęściej jest to Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta. Całość dalszego procesu odbywa się zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Terminy i konsekwencje

Inwestorzy często zmagają się z problemem wygasłego pozwolenia na budowę, co może wynikać z opóźnień w rozpoczęciu prac budowlanych lub przerw w budowie. Zgodnie z obowiązującym prawem, prace budowlane powinny rozpocząć się w ciągu trzech lat od uzyskania pozwolenia, a przerwy w budowie nie mogą przekraczać tego okresu. Jeżeli inwestor nie przestrzega wyznaczonych terminów, konieczne staje się odnowienie pozwolenia. Proces ten obejmuje ponowne złożenie projektu budowlanego i wszystkich wymaganych dokumentów. 

Co w przypadku zmian w projekcie?

W przypadku wprowadzenia zmian do projektu w trakcie budowy, inwestor musi przedstawić projekt zamienny i uzyskać nowe pozwolenie. Każda zmiana - zarówno istotna, jak i drobna, musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i warunkami zabudowy.

Postępowanie administracyjne

W tym miejscu należy zaznaczyć, że właściwy Starosta prowadzi postępowanie administracyjne w celu stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę. W przypadku, gdy inwestor chce wznowić prace budowlane po upływie ważności pozwolenia, konieczne jest złożenie wniosku o wznowienie robót budowlanych. 

W celu złożenia wniosku o wznowienie robót budowlanych po wygaśnięciu pozwolenia, inwestor powinien skierować się do właściwego starostwa powiatowego. Konieczne jest przedstawienie dokumentów takich jak: 

  • dokumentacja projektowa, 

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, 

  • aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,

  • oświadczenia projektantów. 

Wszystkie dokumenty muszą być zgodne z aktualnymi przepisami i warunkami zabudowy.

Nowelizacja przepisów

Odnowienie pozwolenia po nowelizacji przepisów z 2015 roku wymaga uchylenia dotychczasowego pozwolenia przez odpowiedni organ administracyjny. Następnie inwestor musi przedłożyć nowy projekt, dostosowany do obowiązujących przepisów. Niezastosowanie się do tych wymagań może skutkować stwierdzeniem zaniechania robót budowlanych lub nakazem rozbiórki obiektu.

Czym jest samowola budowlana?

Prowadzenie robót budowlanych po wygaśnięciu pozwolenia jest traktowane jako samowola budowlana, która może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. W przypadku jej stwierdzenia - inwestor może zostać ukarany grzywną lub zobowiązany do rozbiórki prowadzonych prac. W największym skrócie jest ona naruszeniem przepisów, w następstwie czego może dojść do procesów sądowych oraz utraty wiarygodności inwestora. Co gorsza - oprócz samych procesów bardzo często dochodzi również do kar finansowych. Wynika to  faktu, że w momencie dokonania samowoli  inwestor będzie musiał ponieść koszty związane zarówno z ewentualną grzywną, jak i z rozbiórką i ewentualnym ponownym rozpoczęciem robót. Z tego powodu nie warto działać bez wymaganego uprawnienia. 

Podsumowanie

Odnowienie pozwolenia na budowę może być procesem skomplikowanym, ale z odpowiednią wiedzą i działaniami uda Ci się je osiągnąć. Pamiętaj, że po wygaśnięciu pozwolenia na budowę musisz złożyć wniosek o wznowienie robót budowlanych wraz z nowym projektem domu i wymaganymi dokumentami. W przypadku utraty prawa do dysponowania nieruchomości przez poprzedniego właściciela, możliwe jest stwierdzenie wygaśnięcia decyzji. Samo postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia pozwolenia na budowę prowadzi starosta. Warto pamiętać, że prowadzenie robót budowlanych po wygaśnięciu pozwolenia jest traktowane jako samowola budowlana, co niesie ze sobą poważne konsekwencje.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Patryk Chodyniecki, 13 grudnia 2023)

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.