Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Jakie formalności należy spełnić przed remontem balkonu?

Autor artykułu: Patryk Chodyniecki
Patryk Chodyniecki
Źródło: Pixabay
Jeżeli posiadasz swój balkon, to z pewnością wiesz, że co jakiś czas warto go odświeżyć. Niemniej jednak warto zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co to w praktyce oznacza? O tym piszemy poniżej!

Czy remont balkonu należy zgłaszać?

W przypadku większości czynności remontowych na balkonie, konieczne jest dokonanie zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac do organu administracyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zgłoszenie musi zawierać m.in. 

 • informacje o charakterze prac, 

 • datę rozpoczęcia i zakończenia, 

 • dane właściciela nieruchomości. 

Po upływie 30 dni od złożenia zgłoszenia organ administracyjny wydaje decyzję o zgodności zgłoszenia lub odmowie. Ponadto, przed przystąpieniem do remontu balkonu właściciele muszą uzyskać również zgody zarządu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. 

Jaka jest definicja remontu balkonu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, remontem balkonu należy rozumieć wszelkie prace budowlane pozwalające na przywrócenie jego pierwotnego stanu lub wprowadzające zmiany estetyczne w elewacji budynku. W przypadku mniejszych prac, takich jak: 

 • malowanie ścian, 

 • położenie płytek,

 • ustawienie mebli, 

zgłoszenie nie jest konieczne. Warto jednak w tym wypadku skonsultować się z zarządem spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Z kolei większe prace remontowe, takie jak:

 • zabudowa balkonu, 

 • dodanie nowej ścianki,

 • zmiana powierzchni, 

wymagają zgłoszenia i uzyskania pozwolenia od organu administracyjnego.

Właściciele nieruchomości w blokach powinni pamiętać, że ostatecznie odpowiedzialność za remont balkonu zależy od konkretnych przepisów w danej wspólnocie mieszkaniowej, gdzie mogą być określone dokładne obowiązki właściciela lokalu i wspólnoty. Z tych powodów warto przed przystąpieniem do remontu dokładnie zapoznać się z regulaminem wspólnoty oraz skonsultować swoje plany z zarządem spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jak działa podział odpowiedzialności za remont balkonu?

Odpowiedzialność za remont balkonu jest zwykle podzielona pomiędzy właściciela lokalu, a wspólnotę mieszkaniową. Przepisy prawa nie precyzują dokładnie zakresu odpowiedzialności w przypadku balkonów przynależących do konkretnych lokali. W związku z powyższym istotne jest zapoznanie się z wyrokami sądowymi oraz regulaminami wspólnoty. Obecna judykatura wskazuje, że właściciel lokalu jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie posadzki, ścian wewnętrznych oraz dbanie o aranżację wnętrza balkonu. Za elementy konstrukcji, takie jak: 

 • balustrady, 

 • zadaszenia,

 • elewacje, odpowiedzialna jest wspólnota mieszkaniowa. 

Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno zadbanie o stan techniczny elementów balkonu, jak i jego wygląd zewnętrzny.

Podsumowanie

W przypadku wszelkich remontów balkonów, warto skonsultować się z zarządem spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, aby uzyskać niezbędne zgody i wytyczne. Jeżeli chcesz przeprowadzić remont balkonu, uzyskaj najpierw pozwolenie prawno-budowlane oraz zgody zarządu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele lokali są odpowiedzialni za utrzymanie w dobrym stanie części wykończeniowej balkonu, natomiast elementy konstrukcyjne balkonu są w gestii wspólnoty mieszkaniowej. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomógł rozwiać wszelkie twoje wątpliwości odnośnie problematyki remontu balkonu. W przypadku jakichkolwiek pytań - skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym. 

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Patryk Chodyniecki, 6 grudnia 2023)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.