Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Zachowek - komu się należy i w jakiej wielkości?

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Pixabay
W Polsce prawo spadkowe jest obszerne i skomplikowane. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest instytucja zachowku, która ma na celu ochronę interesów najbliższej rodziny spadkodawcy. Dowiedz się kiedy przysługuje, komu się należy i w jakiej wysokości.

Czym jest zachowek?

Zachowek to pojęcie dobrze znane w polskim prawie spadkowym. Jest to instytucja, która ma na celu zabezpieczenie interesów najbliższej rodziny spadkodawcy. Chociaż spadkodawca ma zasadniczo prawo do swobodnego rozporządzania swoim majątkiem, to jednak istnieją pewne sytuacje, w których musi uwzględnić roszczenia swoich najbliższych.

Komu przysługuje zachowek

Zachowek przysługuje określonym osobom, które zostały pominięte w testamencie lub w inny sposób nie otrzymały należnego udziału w spadku. Osoby, które mają prawo do zachowku to:

1. Zstępni

Zstępnymi są dzieci, wnuki i prawnuki spadkodawcy. W sytuacji, gdy spadkodawca nie uwzględnił jednego ze zstępnych w testamencie lub w inny sposób pominął go, to ten zstępny ma prawo do zachowku.

2. Małżonek

Małżonek spadkodawcy również ma prawo do zachowku. Jednakże istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione. Na przykład, jeśli spadkodawca wystąpił o rozwód lub separację z winy małżonka, a to żądanie było uzasadnione, małżonek może zostać pozbawiony prawa do zachowku.

3. Rodzice

Jeśli spadkodawca nie zostawił potomstwa, a jego rodzice są wciąż przy życiu, to również mają prawo do zachowku.

Warto zaznaczyć, że zachowek nie przysługuje innym krewnym, takim jak rodzeństwo, dziadkowie czy kuzyni. Jednakże, jeśli spadkodawca pozostawił małżonka i zstępnych, którzy mają prawo do dziedziczenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ale zostali pominięci w testamencie, to zarówno małżonek, jak i zstępni mają prawo do zachowku.

W jakiej wysokości przysługuje zachowek?

Zachowek przysługuje w zasadniczo w wysokości połowy tego, co uprawniona osoba dziedziczyłaby, gdyby testament nie został sporządzony. Innymi słowy, jest to połowa wartości spadku, jaki osoba uprawniona otrzymałaby w przypadku dziedziczenia ustawowego. Warto jednak zaznaczyć, że osoby małoletnie oraz niezdolne do pracy otrzymują 2/3 tego, co odziedziczyłyby ustawowo.

Na przykład, jeśli spadkodawca miał dwójkę dzieci, syna i córkę, i w testamencie wskazał syna jako swojego głównego spadkobiercę, to córka będzie uprawniona do zachowku w wysokości połowy tego, co by jej przysługiwało na podstawie dziedziczenia ustawowego.

Zachowek to istotna instytucja w polskim prawie spadkowym, mająca na celu ochronę interesów najbliższej rodziny spadkodawcy. Przysługuje on określonym osobom, takim jak zstępni, małżonek i rodzice, w sytuacjach, gdy zostali pominięci w testamencie lub w inny sposób nie otrzymali należnego udziału w spadku. Jeśli masz pytania dotyczące zachowku lub innych kwestii prawnych związanych ze spadkiem, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki w tej materii. Warto również pamiętać, że każda sytuacja może być inna, dlatego zawsze warto szukać indywidualnych rozwiązań dostosowanych do konkretnej sytuacji prawnej.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 29 listopada 2023)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.