Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Jak zrobić podjazd z kostki brukowej na betonie?

Źródło: ShutterStock
Aby wykonać podjazd z kostki brukowej na betonie nie musimy zatrudniać fachowców. Prace te możemy wykonać samodzielnie, lecz musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Omawiamy jak układać kostkę aby podjazd był odpowiednio wytrzymały i trwały.

Wybierając rodzaj konstrukcji podjazdu musimy dokładnie przewidzieć jakiego typu ruch będzie się po nim odbywał. Jeśli będą to wyłącznie pojazdy osobowe to możemy kostkę układać na podbudowie z kruszywa o grubości całkowitej ok 25-30cm. Dolną warstwę kruszywa można również zastąpić gruzem betonowym o grubości ok 15-20cm, na której ułożymy ok 15 cm kruszywa.

J

ednakże praktycznie zawsze zdarzają się przypadku, że z naszego podjazdu korzystają również pojazdy ciężarowe, chociażby podczas przeprowadzek, dostaw mebli, sprzętu itp. Aby mieć pewność, że podjazd wytrzyma taki ruch zaleca się wykonanie pod kostką warstwy (tzw. podbudowy) z betonu B-10 lub B-15 (C8/10 lub C12/15 wg nowych oznaczeń).

 

Układanie krawężników lub układanie oporników nie jest konieczne lecz konstrukcja podjazdu będzie wtedy mocniejsza. Będzie to dobry podjazd dla samochodów osobowych i jednocześnie podjazd dla samochodów ciężarowych.

Wyznaczenie powierzchni podjazdu i zebranie humusu

 

W celu wyznaczenia miejsca układania nawierzchni zaleca się wzdłuż linii krawężników rozciągnięcie linek lub drutu stalowego. Linki powinny znajdować się ok 20-30cm ponad poziomem terenu. Linki zaleca się rozciągnąć tak, aby wyznaczały szerokość podjazdu między krawężnikami (czyli w tzw. świetle krawężników). Ułatwi to ich późniejsze układanie.

Kolejnym etapem jest wybranie istniejącej ziemi urodzajnej, tzw. humusu. Całkowita grubość naszego podjazdu wynosi ok 42-45cm. Warto jednak wykonać podjazd w taki sposób, aby kostka brukowa była nieco wyżej niż poziom otaczającego ją trawnika. Zapobiegnie to przenoszeniu błota na podjazd i jego zbrudzenia. Rozwiązanie to możliwi również spływ wody deszczowej z kostki brukowej na niżej leżący trawnik. Wyniesienie to powinno wynosić ok 3-5cm. Ziemię wybieramy zatem na ok 40cm.

Pamiętajmy jednak, aby wybrać ziemię na szerokości większej niż wyznaczona linkami o ok 30cm z każdej strony, co umożliwi ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie krawężników lub oporników.Dla każdego podjazd do garażu jest ważny więc warto wiedzieć jak zrobić podjazd do garażu. Bardzo ważne jest jednak z czego zrobić podjazd czyli pytanie jaka kostka na podjazd oraz jednocześnie jaki beton na podjazd.

 

Wykonanie podsypki z piasku lub kruszywa

 

Jeśli w podłożu znajdują się grunty nieprzepuszczalne i tzw. wysadzinowe czyli np. gliny, to zaleca się, jak wspomniano powyżej wybranie takiej ziemi na grubości ok 40cm. Jeśli jednak w miejscu podjazdu znajdują się dobrej jakości piasku (żółty, przepuszczalny piasek), to wybranie ziemi można ograniczyć do ok 25cm. W takiej sytuacji istniejący piasek z podłoża należy wyprofilować szeroką łatą na całej szerokości podjazdu aby wykonać równą powierzchnię pod beton. Zaleca się od razu wykonanie lekkiego spadku ok 0,5-1% tak, aby woda opadowa nie spływała w stronę garażu. Pamiętajmy jednak, że nie wolno nam kierować wody deszczowej na działkę drogową, gdyż narusza to przepisy prawa budowlanego, które mówią o tym, że wody opadowe z terenu działki muszą być zagospodarowane w obrębie tej działki, bez naruszania terenów sąsiednich. Podjazd można zatem tak wyprofilować, aby woda spływała na przyległe trawniki.

Jeśli wybraliśmy glebę na grubości 40cm to zaleca się nawiezienie nowego gruntu (najlepiej piasek) i wykonanie tzw. podsypki o grubości ok 15cm. Pamiętajmy, że podczas zagęszczania piasek ulega „zbiciu”, dlatego aby osiągnąć 15cm powinniśmy nawieźć piasku o grubości ok 17-18cm.

Podsypkę należy zagęszczać zagęszczarką płytową (można je wypożyczyć) lub drewnianym palem o dość dużym przekroju. Tzw. ubijanie „butem” nie da dobrego efektu i może doprowadzić do nierównomiernego osiadania betonu i kostki pod wpływem ruchu samochodów.

 

Ułożenie krawężników lub obrzeży (oporników)

 

Na podsypce piaskowej zaleca się przy krawędziach podjazdu ułożenie krawężników lub oporników betonowych lub kamiennych. Dla typowego podjazdu w zupełności wystarczą tzw. obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm lub 8x25x100cm (szerokość x wysokość x długość). Obrzeża takie można docinać typową szlifierką kątową z odpowiednio dużą tarczą.

Obrzeża zaleca się układać na tzw. podsypce cementowo-piaskowej lub na chudym betonie o grubości ok. 5-10cm.W takim przypadku zaleca się wykorzystanie obrzeży o wysokości 25cm.

Jeśli chcemy wykorzystać obrzeża o wysokości 30cm to musimy je ustawić odpowiednio niżej, aby górna powierzchnia opornika znajdowała się na równym poziomie z kostką brukową. Pamiętajmy zawsze o fundamencie pod opornik o grubości ok. 5-10cm.

Ważną sprawą jest również odpowiednie zabezpieczenie obrzeża od zewnętrznej strony (od strony trawnika). Należy wykonać tzw. opór betonowy, poprzez obsypanie obrzeża chudym betonem. Zapewni to stabilność położenia opornika podczas zagęszczania betonu i kostki oraz podczas ruchu pojazdów.

Cały czas kontrolujmy czy oporniki układane są w równej linii względem wyznaczonych linek lub drutów oraz czy znajdują się na właściwym poziomie. Sprawdzajmy jednocześnie czy podczas ich układania zachowujemy zakładane pochylenia podłużne krawędzi podjazdu.Typowy podjazd z kostki brukowej wymaga aby wykonana była podbudowa betonowa i ułożona odpowiednia kostka brukowa. Jednak jak układać kostkę brukową i jak zrobić podjazd z kostki aby był trwały?

 

Wykonanie podbudowy betonowej

 

Beton do podbudowy podjazdu powinien być mieszanką B-10 lub B-15. Tego typu beton można bez większego problemu wykonać samodzielnie w betoniarce zachowując odpowiednie proporcje, dobrane do pojemności betoniarki.

Beton rozkładamy najczęściej taczkami i wyrównujemy łatą, z zachowaniem odpowiednich spadków. Pamiętajmy, aby mieszankę rozkładać w taki sposób, aby nie dowozić nowych porcji betonu po już wykonanej warstwie.

Docelowa grubość betonu powinna wynosić ok 15cm. Jeśli zakładamy dość duży ruch samochodów ciężarowych to dla bezpieczeństwa zaleca się zwiększenie grubości betonu do 20cm.

Po wykonaniu tzw. podbudowy betonowej należy pamiętać o jej odpowiedniej pielęgnacji. Przez ok 5-7 dni zaleca się utrzymywanie powierzchni betonu w stanie lekko wilgotnym, co zmniejszy ryzyko występowania spękań. W tym celu dobrze jest obsypać warstwę betonu piaskiem w warstwie grubości ok 3-5cm i polewać wodą. Częstotliwość zwilżania wodą zależy od temperatury otoczenia, im cieplej tym częściej powinniśmy polewać piasek i beton. W okresie jesiennym możemy zrezygnować z warstwy piasku i stosować jedynie samo polewanie wodą.Kostka na betonie to najlepsze rozwiązanie, ale ważne jest również jaka podsypka pod kostkę brukową. Układanie krawężników lub układanie oporników nie jest konieczne lecz konstrukcja podjazdu będzie wtedy mocniejsza.

 

Układanie i zagęszczanie kostki brukowej

 

Kostkę brukową można układać na tzw. podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. W przypadku chodników w zupełności wystarczy piasek, natomiast na podjazdach dla samochodów zaleca się wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości ok 3-5cm. Jest to mieszanina cementu i piasku w stosunku 1:4 (na 25kg cementu przypada 100kg piasku, czyli na 1 worek cementu przypada ok 6 wiader piasku). Taką suchą mieszankę rozrabia się z wodą do osiągnięcia konsystencji gęstoplastycznej (nie może to być rzadka i lejąca się mieszanka!).

Dla podjazdów zaleca się stosowanie kostki brukowej o grubości 8cm, gdyż jest on bardziej wytrzymała nić kostki 6cm, które stosuje się raczej wyłącznie na chodnikach. Typową kostkę brukową bez problemu będziemy docinać piłą lub szlifierką kątową.

Najpierw rozkładamy warstwę podsypki cementowo-piaskowej, a następnie przystępujemy do rozmieszczania kostek brukowych. Na tym etapie nie musimy ubijać kostek, zrobimy to później, po ułożeniu większej powierzchni podjazdu. W ciepłe dni zaleca się aby podsypka wyprzedzała układanie kostki o ok 3-4m (dla osób mało doświadczonych można dla bezpieczeństwa zmniejszyć tę odległość do ok. 2m). Moment rozpoczęcia zagęszczania musimy dobrać w zależności od temperatury otoczenia tak, aby wibrowanie wykonać zanim podsypka cementowo-piaskowa zacznie wiązać i wysychać.Kostkę układajmy tak, aby unikać poruszania się po wyprofilowanej powierzchni podsypki cementowo-piaskowej. Aby zachować w miarę jednorodny wygląd na całej powierzchni stosujmy zasadę, że cały czas bierzemy kostki jednocześnie z tzech różnych palet. W praktyce kostki na poszczególnych paletach mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie, a takie rozwiązanie zniweluje ten problem.Będzie to dobry podjazd dla samochodów osobowych i jednocześnie podjazd dla samochodów ciężarowych. Dla każdego podjazd do garażu jest ważny więc warto wiedzieć jak zrobić podjazd do garażu.

Do zagęszczania kostki najlepiej użyć zagęszczarki płytowej. Należy obowiązkowo zamontować specjalną podkładkę gumową, aby nie uszkodzić kostek!

Po wstępnym zawibrowaniu kostek zaleca się ich zaspoinowanie. Można to zrobić poprzez wypełnienie szczelin między kostkami piaskiem lub zaprawą cementową. W przypadku piasku pomocna będzie tzw. miotła budowlana, którą „wciśniemy” piasek między szczeliny, a nadmiar po prostu zamieciemy z powierzchni podjazdu. Jeśli zdecydujemy się wypełniać szczeliny zaprawą cementową (w tym wypadku może ona być nieco rzadsza niż do podsypki) to dobrze jest wypełniać wyłącznie same szczeliny. Jeśli ktoś nie posiada doświadczenia brukarskiego to łatwo może zabrudzić kostki, co później będzie bardzo trudne lub nawet niemożliwe do oczyszczenia. Nadmiar zaprawy z powierzchni kostki można zbierać np. pacami gumowymi.

Po zaspoinowaniu wykonujemy docelowe wibrowanie, aż do momentu, gdy kostki przestaną „pracować” i utworzą równą powierzchnię podjazdu. Na koniec sprawdźmy jeszcze raz spoinowanie szczelin uzupełniając ewentualne ubytki.Wibrowanie kostki. Bardzo ważne jest jednak z czego zrobić podjazd czyli pytanie jaka kostka na podjazd oraz jednocześnie jaki beton na podjazd.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

śledź nas na Facebook
Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.