Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Wniosek o remont drogi gminnej

Autor artykułu: Tomasz Sochacki
Tomasz Sochacki
Źródło: ShutterStock
Do obowiązków zarządcy drogi należy m.in. utrzymywanie dróg publicznych w dobrym stanie technicznym. Dotyczy to wykonywania bieżących napraw miejscowych jak wypełnianie ubytków oraz większych prac remontowych jak przebudowa czy odnowienie całej nawierzchni.

Zadania zarządcy dogi określa kilka dokumentów, w tym Prawo Budowlane oraz Ustawa o drogach publicznych. W dokumentach tych jest mowa m.in. o tym, że zarządca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować stan techniczny sieci drogowej i odpowiednio szybko reagować na wszelkie uszkodzenia planując prace remontowe.

W praktyce jednak wiele mniejszych gmin nie posiada na tyle dużych funduszy, aby od razu móc wyremontować wszystkie drogi i ulice jakimi zarządza. W pierwszej kolejności remontowane są najważniejsze ciągi drogowe w gminie, natomiast w drugiej kolejności przeważnie analizowane są wnioski i prośby mieszkańców, którzy wskazują na konkretne ulice wymagające remontu.

Warto zatem wnioskować do gminy o wykonanie remontów jeśli droga publiczna, przy której mieszkamy odznacza się złym stanem technicznym.

Co to jest zły stan techniczny drogi?

Na początku należy jednak określić, co to właściwie znaczy, że droga charakteryzuje się złym stanem technicznym. Otóż różne dokumenty związane z drogownictwem podają kilka stanów zniszczenia nawierzchni.

Szybkich prac remontowych nie wymagają niewielkie spękania na powierzchni jezdni, koleiny o stosunkowo niedużej głębokości, zniszczone krawężniki itp. Są to uszkodzenia, które owszem powinny zostać ujęte w budżecie remontowym ale na pewno gmina nie podejmie natychmiastowych działań jeśli zniszczenia te nie powodują realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze. Co więcej jeśli przy naprawdę niewielkich zniszczeniach mieszkańcy na siłę będą starali się wymusić na gminie podjęcie działań interwencyjnych, to konsekwencją tego może być zgoła odmienna decyzja zarządcy drogi niż mieszkańcy się spodziewają. Otóż prace remontowe to dopiero ostatnia z możliwości reakcji na zniszczoną jezdnię, którą gmina może podjąć przy posiadaniu odpowiednich funduszy. W innej sytuacji może np. ograniczyć prędkość na drodze, wprowadzić ograniczenia w tonażu pojazdów itp. co może spotkać się w praktyce z jeszcze większym niezadowoleniem mieszkańców.

Jeśli jednak droga faktycznie posiada liczne ubytki, głębokie koleiny, wykruszenia przy krawędziach itp. to jak najbardziej jest to podstawa do wnioskowania o szybki remont takiego odcinka drogi.

Często mieszkańcy załączają do tego typu pism obszerną dokumentację fotograficzną, lecz w praktyce nie jest to potrzebne. I tak każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i inspektor z ramienia gminy uda się na daną drogę w celu jej inwentaryzacji i na tej podstawie oceni rzeczywisty stopień uszkodzenia jezdni, chodników itp.

Kto może wystąpić z wnioskiem o remont drogi?

Z prośbą o remont drogi publicznej może wystąpić praktycznie dowolna osoba, nawet niezamieszkująca przy danej ulicy. Aby jednak wniosek miał jak największą „siłę przebicia” warto, aby podpisywali go mieszkańcy.

Dobrą praktyką jest zwołanie zebrania mieszkańców ulicy i wspólne sporządzenie takiego wniosku z jednoczesnym zebraniem podpisów od co najmniej połowy ludzi. W praktyce tego typu prośby są dużo częściej rozpatrywane pozytywnie niż wnioski podpisywane wyłącznie przez jedną osobę.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć we wniosku osobę główną, odpowiedzialną za złożenie wniosku i reprezentowanie mieszkańców (np. z podaniem numeru telefonu) co znacznie ułatwi kontakt i ewentualne negocjacje między mieszkańcami a inspektorem z ramienia gminy.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Tomasz Sochacki, 28 czerwca 2016)
śledź nas na Facebook
Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.