Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Czy deweloper może narzucić swojego notariusza?

Źródło: Fotolia
Umowa przenosząca własność nieruchomości z dewelopera na kupującego powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Często jednak zdarza się, że deweloperzy starają się narzucać swoich notariuszy, co nie zawsze jest korzystne dla kupującego, szczególnie finansowo.

Zgodnie z ustawą deweloperską wynagrodzenie notariusza w związku z umową przeniesienia własności nie musi być dzielony równomiernie między dewelopera i nabywcę, w związku z czym najczęściej deweloperzy obciążają tymi kosztami w całości kupującego.

Czy możemy wybrać własnego notariusza?

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 grudnia 2011 r. (sygn. akt: VI Aca 630/11) uznał za niedozwoloną klauzulę w umowach narzucającą czas i kancelarię notarialną w której dojdzie do podpisania umowy. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wspomnianego wyroku podkreślił, że \"zdarzyć się może, iż konsument ma zaprzyjaźnionego notariusza, któremu ufa, który dokona czynności notarialnych taniej niż wskazany przez pozwanego lub zupełnie zrezygnuje ze swojego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z uchwałą SN notariusz może zrezygnować z wynagrodzenia za dokonane przez niego czynności notarialne (sygn. akt I KZP 7/09).\"

Postanowienie ograniczające konsumentowi możliwość dokonania wyboru miejsca podpisania umowy notarialnej stanowi niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385 1 § 1 kodeksu cywilnego , gdyż kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Oznacza to, że deweloper nie może narzucić nam konkretnej kancelarii notarialnej, w której mamy podpisać umowę.

Co zrobić, gdy deweloper nie zgadza się na zmianę notariusza?

Pozostaje jednak pytanie co możemy zrobić jeśli mimo naszych próśb deweloper nie zgadza się na innego notariusza niż ten, z którym on współpracuje. Tutaj niestety nie mamy żadnych środków prawnych aby wymóc na deweloperze konieczność podpisania aktu u naszego notariusza. Działa to w obie strony - deweloper nie może tego narzucić nam, ale my również nie możemy mu tego narzucać prawnie.

Pozostaje więc kwestia dogadania się polubownie. Warto w takich sytuacjach zweryfikować dokładnie np. koszty podpisania aktu u notariusza dewelopera, biorą pod uwagę nie tylko różnice z cenie samego aktu ale również koszty dodatkowe jak ewentualna konieczność dojechania do innego miasta, konieczność wzięcia urlopu w pracy itp.

Czasami zdarza się, że deweloper nie chce zgodzić się na innego notariusza ponieważ u tego, z którym współpracuje ma już wszystkie dokumenty, notariusz ten zna dobrze nieruchomości jakich dotyczą akty i jest to dla dewelopera łatwiejsze w organizacji. W ostateczności jednak możemy po prostu nie zgodzić się na warunki stawiane przez dewelopera i nie podpisywać żadnych umów ani aktu notarialnego, jednakże jeśli nieruchomość jest dla nas faktycznie atrakcyjna to warto takie decyzje dobrze rozważyć.

W wielu przypadkach problem narzucania notariusza dotyczy raczej dużych deweloperów, budujących dziesiątki czy nawet setki nieruchomości. Jeśli kupujemy nieruchomość od mniejszego, lokalnego dewelopera to często zmiana notariusza nie stanowi problemu szczególnie, jeśli mamy solidne argumentyto np. faktycznie istotną różnicę w cenie aktu, a takie sytuacje się zdarzają.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.