Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Autor artykułu: undefined
Tomasz Sochacki
11 stycznia 2017
Źródło: ShutterStock
Coraz więcej banków wymaga dużych wkładów własnych w związku z czym nie wszystkich stać na zakup nowego domu czy mieszkania. Ciekawą alternatywę stanowią licytacje komornicze, na których można zakupić własnościowe mieszkanie lub dom w atrakcyjnych cenach.

Nie oznacza to jednak, że możemy kupić mieszkanie na licytacji komorniczej bez żadnego wkładu własnego. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest bowiem obowiązek dysponowania częścią kwoty przeznaczonej na zakup nieruchomości.

Przystępując do przetargu mamy obowiązek złożenia rękojmi w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, nie później niż w dniu poprzedzający licytację. Po wygranej licytacji rękojmia zostaje zatrzymana, natomiast pozostali członkowie przetargu otrzymuj jej niezwłoczny zwrot. Wynika zatem z tego, że bank nie udzieli nam kredytu na sfinansowanie całej wartości nieruchomości.

Cena wywoławcza, za którą nieruchomość może zostać nabyta w drodze pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

Termin licytacji komorniczej nie może być wcześniejszy niż po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się oszacowania nieruchomości oraz dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sądu, na podstawie którego wszczęta została egzekucja komornicza.

Oszacowania wartości nieruchomości dokonuje biegły powołany przez komornika zajmującego dany lokal w drodze odpowiednich decyzji administracyjnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lokal podlegał już oszacowaniu np. na potrzeby obrotu rynkowego, lecz dokument taki musi spełniać wymagania szacowania nieruchomości na cele egzekucji komorniczych.

Oszacowaniu podlegają oddzielnie różne elementy zajmowanej nieruchomości gdyż komornik nie ma obowiązku wystawiania na licytację całego zajętego majątku jednocześnie.

Komornik posiadający prawomocne prawo przeprowadzenia egzekucji i licytacji nieruchomości przygotowuje publiczne ogłoszenie, w którym podaje najważniejsze kwestie związane z samą nieruchomością oraz miejscem i terminem licytacji.

Obwieszczenie ogłasza się publiczne w budynku sądowym, gminie, na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej i najczęściej w lokalnym dzienniku drukowanym. Na wniosek strony komornik może ogłosić fakt licytacji również w innych miejscach, a koszt tych ogłoszeń obciąża stronę, która podlega procedurze egzekucyjnej.

Ogłoszenia takie powinny zostać opublikowane co najmniej dwa tygodnie przez terminem licytacji komorniczej. W przypadku lokali i nieruchomości położonych w różnych okręgach ogłoszenia należy niezależnie publikować we wszystkich okręgach, a więc w sądach, gminach, prasie itp. odrębnych dla każdego okręgu.

Licytacja komornicza odbywa się pod nadzorem sędziego w sposób ustny. W licytacji nie mogą brać udziału dłużnik, komornik ani ich najbliższa rodzina. Do przeprowadzenia skutecznej licytacji wystarczy co najmniej jedna osoba licytująca. Na licytacji nie trzeba być osobiście, może nas zastępować pełnomocnik, posiadający poświadczone pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury licytacyjnej.

Po zakończonej licytacji sędzia dokonuje tzw. przybicia, czyli potwierdzenia osoby wygrywającej licytację wraz z kwotą końcową jaką ta osoba zadeklarowała się zapłacić za nieruchomość.

Po uprawomocnieniu się przybicia sądowego i dokonaniu przez nabywcę warunków licytacji (czyli m.in. wpłacenia pełnej, wylicytowanej kwoty nieruchomości), sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu prawa własności do nieruchomości na rzecz nowego nabywcy.

Uważajmy jednak na zakup nieruchomości, w której dłużnik mieszka wraz z rodziną. W takim wypadku powinien on co prawda o zakończonej licytacji wyprowadzić się z mieszkania, lecz w praktyce niestety często jest z tym problem. W takiej sytuacji możemy zostać zmuszeni do wystąpienia do sądu o eksmisję lokatorów z nowo nabytej nieruchomości.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.