Zaloguj

Minimalna odległość tarasu od granicy działki

Data utworzenia: 16.12.2015

porady prawne

Najczęściej tarasy na działkach prywatnych można lokalizować dowolnie. Dotyczy to zarówno ich geometrii jak i powierzchni. W pewnych przypadkach nie można będzie jednak wykonać tarasu tuż przy granicy działki sąsiedniej. Omawiamy najczęściej spotykane przypadki lokalizacji tarasów.

Pod pojęciem tarasu najczęściej należy rozumieć po prostu utwardzoną część gruntu nie będącą samodzielną konstrukcją nośną i obiektem budowlanym. W związku z tym nie ma generalnie przepisów, które w jasny sposób zakazywałyby lokalizacji tarasu tuż przy granicy działki sąsiedniej.

W większości przypadków możliwe będzie zatem dowolne umieszczenie tarasu na działce, również dochodząc nim aż do granicy sąsiada.

Kiedy taras można wybudować do granicy działki?

Taras, podobnie jak inne powierzchnie utwardzone musi być wykonany w taki sposób, aby woda opadowa nie spływała na tereny działek sąsiednich. Oznacza to, że nie możemy wybudować tarasu do samej granicy jeśli będzie on pochylony na całej powierzchni właśnie w stronę działki sąsiedniej.

W takim przypadku mamy dwa rozwiązania. Albo wykonamy przeciw spadek na powierzchni tarasu i tym samym uniemożliwimy spływ wody na działkę sąsiada, albo pozostawimy pas zieleni, w którą woda będzie mogła wsiąkać po spłynięciu z tarasu.

Jeśli doprowadzamy taras do ogrodzenia murowanego nie wolno wykonywać go w taki sposób, aby powodował długotrwałe zaleganie wody przy ogrodzeniu co może prowadzić do zawilgocenia jego fundamentów i tym samym uszkodzenia z czasem całego ogrodzenia.

Jeśli zachowamy wszystkie zasady prawidłowego spływu wód opadowych to taras możemy budować aż do granicy bez konieczności posiadania zgody sąsiada.

Taras nie zawsze można wykonać aż do granicy działki

W pewnych przypadkach nie będzie jednak możliwe wykonanie tarasu aż do granicy działki sąsiedniej. Dotyczy to tarasów, które znajdują się na podwyższeniu, a pod nimi zlokalizowane są jakieś pomieszczenia. W takiej sytuacji obowiązują nas warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Określają one w szczególności minimalną odległość takiego obiektu od granicy na 3 lub 4m w zależności od tego, czy pomieszczenie posiada okna i drzwi czy tylko jednolite ściany. Odległości te dotyczą także minimalnego odsunięcia obiektu budowlanego od granicy działki drogi publicznej.

Jeśli posiadamy zgodę właściciela działki sąsiedniej to obiekt taki (taras z pomieszczeniami pod nim) można ustawić w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy. W takiej sytuacji konieczne jest jednak uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej na budowę tarasu wraz z pomieszczeniami pod tarasem (zgłoszenie lub pozwolenie).

W warunkach technicznych istnieje zapis, że przepisowe odległości od granicy działki mogą zostać zmniejszone o jeden metr (czyli odpowiednio na 3 lub 2 m). Nie dotyczy to jednak tarasów, a jedynie balkonów i loggi.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Rankingi wybieranych marek

Najnowsze galerie

Średnie rynkowe ceny materiałów