Zaloguj

Reakcja na ogień i odporność ogniowa – czym się różnią?

Data utworzenia: 6.02.2019

budowa

ściany i stropy

Źrodło: Fotolia

Wiele osób utożsamia ze sobą oba pojęcia, czyli reakcję na ogień i odporność ogniową różnego rodzaju wyrobów budowlanych, w tym elementów stosowanych w konstrukcji dachu. Nie są to jednak parametry odnoszące się do tych samych właściwości materiałów budowlanych. Omawiamy najważniejsze różnice między reakcją na ogień na odpornością ogniową.

Z punktu widzenia konstrukcji dachu parametry te są szczególnie istotne. Dotyczy to nie tylko samego drewna, z którego wykonana jest więźba lecz także materiałów pokrycia dachowego oraz różnego rodzaju izolacji. Warto zatem dokładnie wiedzieć czym różnią się oba pojęcia i co oznaczają powszechnie stosowane oznaczenia.

Reakcja na ogień vs odporność ogniowa

Przez reakcję na ogień należy rozumieć sposób zachowania się materiałów pod wpływem działania ognia. Dotyczy to przede wszystkim takich aspektów jak wielkość ognia, który doprowadzi do ich zapalenia, ile ciepła się przy tym wydzieli, czy wydzielą się przy tym szkodliwe substancje lub płonące krople oraz jak dużo dymu może towarzyszyć pożarowi. Parametry te mają wpływ na ryzyko zniszczenia elementów przez pożar oraz ich zachowanie się pod wpływem ognia.

Drugie z pojęć to odporność ogniowa, która oznacza liczę minut, przez którą materiał budowlany zachowa swoje właściwości użytkowe w czasie trwania pożaru – czyli jak długo element będzie się „przeciwstawiał” pożarowi i działaniu ognia.

Podawane są tu często trzy parametry, oznaczane jako „R” czyli nośność elementów w czasie pożaru oraz „E” (szczelność ogniowa) i „I” (izolacyjność ogniowa), które dotyczą zdolności materiału do ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru.

Klasy reakcji na ogień

Podstawowe klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych oznaczane są jako A1, A2, B, C, D oraz E. Istnieje jeszcze klasa F lecz oznacza ona, że danego wyrobu nie można zaklasyfikować do żadnej z innych klas, nawet do klasy E. Nie stanowi więc takiego samego typu klasy jak oznaczenia A1-E.

Klasa A1 i A2 – oznacza materiały, które nie przyczynią się do rozprzestrzeniania się pożaru i nie reaguje na wysoką temperaturę (do 800 stopni Celsjusza). Do tej wartości temperatury wyrób nie powinien się zapalić. W klasie A2 dopuszczalne jest wydzielanie nieznacznej ilości ciepła. Zarówno w klasie A1 jak i A2 wyrób nie powinien wydzielać dymu.

Klasa B i C – oznacza materiały, które nie spowodują wydzielenia tak dużej energii aby nastąpiło zapalenie materiału gdy moc cieplna źródła ognia osiągnie odpowiednio 300kW i 100kW. Moc cieplna na poziomie 100kW odpowiada orientacyjnie ilości ciepła, jakie wydzieli płonący kosz na śmieci wypełniony papierami, makulaturą itp.

Klasa D – oznacza materiał, który może ulec zapaleniu w ciągu 10 minut lecz nie wcześniej niż po dwóch minutach od chwili zadziałania pożaru.

Klasa E – w klasie tej element ulegnie zapaleniu bardzo szybko, w czasie nawet krótszym niż 2 minuty przy działaniu energii cieplnej na poziomie 100kW.

Klasyfikacja ogniowa wg nowej normy PN-EN 13501-1

Niektórzy producenci podają również klasyfikację ogniową wg nowej normy europejskiej, w której najczęściej stosuje się dwa oznaczenia: euroklasa B oraz C.

Euroklasa B odnosi się do materiałów niezapalnych, nierozprzestrzeniających ognia, co dotyczy najczęściej drewna impregnowanego komorowo.

Euroklasa C to drewno trudno zapalne, które słabo rozprzestrzenia ogień i odnosi się do drewna impregnowanego wyłącznie powierzchniowo.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Rankingi wybieranych marek

Najnowsze galerie

Średnie rynkowe ceny materiałów