logo
logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Umowa na dostawę i montaż okien - jakie kwestie są istotne?

Data utworzenia: 14 września 2023
Słowa kluczowe: umowa na dostawę okien,umowa z wykonawcą,umowa na montaż okien
Porady prawne
Źródło: Pixabay
Podczas zakupu okien i drzwi zazwyczaj zawieramy umowę z dostawcą, regulującą warunki dostawy i montażu. Jednakże, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas podpisywania takiej umowy i dlaczego jest to tak istotne.

Znaczenie umowy na dostawę i montaż okien

Zawarcie umowy ma ogromne znaczenie, ponieważ stajemy się stroną umowy, co za tym idzie, ponosimy związane z nią prawa i obowiązki. Na początku wszystko jest jasne i przebiega zgodnie z intencjami obu stron. Problemy pojawiają się jednak w sytuacji konfliktu. Wówczas każda ze stron może inaczej interpretować klauzule umowne, dążąc do swoich korzyści. Jeśli rozwiązanie konfliktu polubownie nie będzie możliwe, konieczne staje się skorzystanie z drogi sądowej, gdzie rodzaj umowy będzie kluczowy w rozstrzygnięciu sporu.

Wybór rodzaju umowy

Jeśli chodzi o wybór rodzaju umowy, to często pojawiają się spory związane z umowami montażu. Dlatego ważne jest, aby określić, czy mamy do czynienia z umową o dzieło, czy umową o roboty budowlane, co jest kluczowe dla praw i obowiązków stron.

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa o roboty budowlane są umowami nazwanymi, co oznacza, że są regulowane szczególnymi przepisami prawa. W przypadku umowy o dzieło, przepisy Kodeksu cywilnego (art. 627-646) określają prawa i obowiązki stron, gdzie wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowę o roboty budowlane regulują natomiast przepisy art. 647-658 k.c., gdzie wykonawca zobowiązuje się do budowy obiektu zgodnie z projektem i zasadami technicznymi, a inwestor do dokonania niezbędnych czynności przygotowawczych i zapłaty wynagrodzenia.

Warto zwrócić uwagę na stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które wskazuje, że montaż okien nie jest uważany za roboty budowlane, jeśli nie wiąże się z modyfikacją otworów okiennych w budynku. Dlatego umowy między sprzedawcami a nabywcami okien, dotyczące dostawy i montażu, są umowami o dzieło. Jest to istotne, ponieważ określa prawa i obowiązki stron umowy.

Prawa zamawiającego:

 • Żądanie zmiany wynagrodzenia, jeśli cena lub stawki ulegną zmianie w trakcie montażu na skutek zarządzenia organu państwowego.

 • Odstąpienie od umowy o dzieło w przypadku znacznego wzrostu kosztorysowego wynagrodzenia.

 • Niepodwyższanie wynagrodzenia, jeśli umówiono wynagrodzenie ryczałtowe.

 • Oczekiwanie użycia dostarczonych materiałów w odpowiedni sposób oraz złożenie rachunku i zwrot niezużytych materiałów.

 • Oczekiwanie na niezwłoczne powiadomienie przez wykonawcę o problemach z dostarczonym materiałem lub innych okolicznościach, które mogą utrudnić montaż.

 • Odstąpienie od umowy przed ukończeniem montażu w przypadku opóźnień ze strony wykonawcy.

 • Wyzwanie wykonawcy do zmiany sposobu montażu z określeniem terminu, a po jego upływie odstąpienie od umowy lub powierzenie montażu innej osobie.

 • Żądanie zwrotu dostarczonych materiałów i wydania dzieła w przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia montażu innej osobie.

 • Odstąpienie od umowy w przypadku nieukończenia montażu, pod warunkiem zapłaty umówionego wynagrodzenia (po odliczeniu oszczędności wynikających z niewykonania montażu).

Prawa wykonawcy:

 • Żądanie od zamawiającego wskazania terenu budowy lub miejsca montażu.

 • Odmowa montażu, jeśli zamawiający nie dostarczył materiałów, które miał dostarczyć.

 • Wymaganie zwrotu dostarczonych materiałów, które nie nadają się do montażu.

 • Wymaganie zapłaty wynagrodzenia, jeśli zamawiający nie oddał materiałów do montażu, mimo że umowa została zrealizowana z jego winy.

 • Wstrzymanie się z wydaniem dzieła, jeśli zamawiający odstąpił od umowy, ale nie uiścił jeszcze zapłaty.

 

Podsumowując, przy zawieraniu umowy na dostawę i montaż okien warto:

 • Dokładnie czytać i analizować umowę.

 • Upewnić się, czy umowa ma charakter umowy o dzieło, czy o roboty budowlane, co wpływa na prawa i obowiązki stron.

 • Zwracać uwagę na klauzule dotyczące zmiany wynagrodzenia i procedury odstąpienia od umowy.

 • Ustalać realistyczne terminy montażu.

 • Wprowadzać zapisy dotyczące jakości materiałów, sposobu montażu oraz ewentualnych sankcji za niewykonanie umowy.

 • W miarę możliwości korzystać z pomocy prawnika przy analizie umowy.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska)
śledź nas na Facebook
Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.