Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Czym jest służebność drogi koniecznej i jakie wymaga formalności?

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Pixabay
Służebność drogi koniecznej, to pojęcie, które może być niezwykle istotne dla właścicieli nieruchomości, zwłaszcza tych, których posiadłość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarskich. Warto zrozumieć, czym dokładnie jest służebność drogi koniecznej i jakie formalności towarzyszą jej ustanawianiu.

Służebność drogi koniecznej - podstawy

Służebność drogi koniecznej to prawo przechodu, przejazdu lub przegonu przez nieruchomość służebną. Jest to istotne rozwiązanie, które pozwala na dostęp do nieruchomości, która nie ma innego dostępu do drogi publicznej. Zasada ta jest uregulowana w polskim prawie, a konkretnie w art. 145 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Warto zaznaczyć, że istnieje wiele podobnych rozwiązań w różnych systemach prawnych na świecie.

Formalności związane z ustanowieniem służebności drogi koniecznej

Umowa zawarta w formie aktu notarialnego

Najprostszym i najszybszym sposobem na ustanowienie służebności drogi koniecznej jest zawarcie umowy między właścicielami nieruchomości. Taka umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego i wymaga zgody właściciela gruntu, który ma być obciążony służebnością. Koszty takiej umowy notarialnej ustalane są indywidualnie przez notariusza. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia i zgodzą się na zawarcie umowy, to cała procedura może być stosunkowo szybka i niekomplikowana.

Postępowanie sądowe

Jeśli nie ma porozumienia co do zawarcia umowy o służebności drogi koniecznej, przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową w celu rozstrzygnięcia sprawy. W takim przypadku sąd będzie musiał rozważyć argumenty obu stron i wydać odpowiednie orzeczenie. Ta droga jest bardziej czasochłonna i może wiązać się z dodatkowymi kosztami, ale może być konieczna, jeśli strony nie mogą osiągnąć porozumienia.

Zasiedzenie

Ostatnią możliwością jest nabycie służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie. Zgodnie z art. 292 Kodeksu Cywilnego, do zasiedzenia drogi dojazdowej wymagane jest korzystanie z niej przez określony czas w dobrej wierze. Jeśli nieruchomość była używana nieprzerwanie przez 20 lat w dobrej wierze lub przez 30 lat w złej wierze, może dojść do nabycia służebności drogi koniecznej w ten sposób. Warto jednak zaznaczyć, że jest to proces długotrwały i wymaga udokumentowania korzystania z drogi przez określony czas.

Warunki konieczne do ustanowienia służebności drogi koniecznej

Aby ustanowić służebność drogi koniecznej, muszą być spełnione pewne warunki. Są to:

  • Brak prawnie zagwarantowanego trwałego dostępu do drogi publicznej.

  • Wytyczenie drogi koniecznej w sposób umożliwiający uprawnionemu odpowiednie korzystanie z niej, jednocześnie ograniczając szkody, które mogą powstać przez jej obecność na działce obciążonej.

  • Uwzględnienie interesu społeczno-gospodarczego.

Droga konieczna powinna być wytyczona w taki sposób, aby minimalizować uciążliwość dla właściciela gruntu służebnego, który musi zaakceptować fakt, że inna osoba będzie korzystać z jego nieruchomości. Z kolei właściciel gruntu władającego służebnością powinien korzystać z tego prawa w sposób rozważny, tak aby nie naruszać zbytnio praw właściciela gruntu.

Zgoda właściciela gruntu, który ma być obciążony służebnością, może być udzielona pod warunkiem otrzymania wynagrodzenia. Wynagrodzenie może mieć różną formę, być to kwota jednorazowa lub ratalna, a także świadczenia w naturze, np. produkty rolnicze. Sposób naliczenia wynagrodzenia nie jest uregulowany w sposób szczegółowy przez ustawodawcę, dlatego zostawia się go często do ustalenia między stronami. Właściciel nieruchomości służebnej może również zrzec się prawa do wynagrodzenia na zasadach darowizny.

Wygaśnięcie służebności drogi koniecznej

Warto wiedzieć, że służebność drogi koniecznej wygasa po 10 latach jej niewykonywania (art. 293 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jest to istotne z punktu widzenia właściciela gruntu władającego służebnością, który musi pamiętać o regularnym korzystaniu z prawa służebności, aby nie stracić go z mocy prawa.

Droga konieczna a obowiązek podatkowy

Związek pomiędzy służebnością drogi koniecznej a obowiązkiem podatkowym jest ważny, zwłaszcza w kontekście podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od spadków i darowizn. Podatek może pojawić się w chwili ustanowienia służebności, czyli w momencie zawarcia umowy lub wydania orzeczenia sądowego. Osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest ta, która będzie korzystała ze służebności.

Podsumowując, służebność drogi koniecznej to istotne rozwiązanie prawne, które pozwala na zapewnienie dostępu do nieruchomości bez odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Procedura jej ustanowienia może być różnorodna, ale zawsze warto zadbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz uzyskanie zgody i porozumienia między stronami. Pamiętajmy także o obowiązkach podatkowych związanych z tą formą prawa. Dzięki temu właściciele nieruchomości mogą uniknąć niepotrzebnych sporów i kłopotów związanych z dostępem do swoich posiadłości.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 26 listopada 2023)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.