Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Reakcja na ogień i odporność ogniowa – czym się różnią?

Źródło: Fotolia
Wiele osób utożsamia ze sobą oba pojęcia, czyli reakcję na ogień i odporność ogniową różnego rodzaju wyrobów budowlanych, w tym elementów stosowanych w konstrukcji dachu. Nie są to jednak parametry odnoszące się do tych samych właściwości materiałów budowlanych. Omawiamy najważniejsze różnice między reakcją na ogień na odpornością ogniową.

Z punktu widzenia konstrukcji dachu parametry te są szczególnie istotne. Dotyczy to nie tylko samego drewna, z którego wykonana jest więźba lecz także materiałów pokrycia dachowego oraz różnego rodzaju izolacji. Warto zatem dokładnie wiedzieć czym różnią się oba pojęcia i co oznaczają powszechnie stosowane oznaczenia.

Reakcja na ogień vs odporność ogniowa

Przez reakcję na ogień należy rozumieć sposób zachowania się materiałów pod wpływem działania ognia. Dotyczy to przede wszystkim takich aspektów jak wielkość ognia, który doprowadzi do ich zapalenia, ile ciepła się przy tym wydzieli, czy wydzielą się przy tym szkodliwe substancje lub płonące krople oraz jak dużo dymu może towarzyszyć pożarowi. Parametry te mają wpływ na ryzyko zniszczenia elementów przez pożar oraz ich zachowanie się pod wpływem ognia.

Drugie z pojęć to odporność ogniowa, która oznacza liczę minut, przez którą materiał budowlany zachowa swoje właściwości użytkowe w czasie trwania pożaru – czyli jak długo element będzie się „przeciwstawiał” pożarowi i działaniu ognia.

Podawane są tu często trzy parametry, oznaczane jako „R” czyli nośność elementów w czasie pożaru oraz „E” (szczelność ogniowa) i „I” (izolacyjność ogniowa), które dotyczą zdolności materiału do ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru.

Klasy reakcji na ogień

Podstawowe klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych oznaczane są jako A1, A2, B, C, D oraz E. Istnieje jeszcze klasa F lecz oznacza ona, że danego wyrobu nie można zaklasyfikować do żadnej z innych klas, nawet do klasy E. Nie stanowi więc takiego samego typu klasy jak oznaczenia A1-E.

Klasa A1 i A2 – oznacza materiały, które nie przyczynią się do rozprzestrzeniania się pożaru i nie reaguje na wysoką temperaturę (do 800 stopni Celsjusza). Do tej wartości temperatury wyrób nie powinien się zapalić. W klasie A2 dopuszczalne jest wydzielanie nieznacznej ilości ciepła. Zarówno w klasie A1 jak i A2 wyrób nie powinien wydzielać dymu.

Klasa B i C – oznacza materiały, które nie spowodują wydzielenia tak dużej energii aby nastąpiło zapalenie materiału gdy moc cieplna źródła ognia osiągnie odpowiednio 300kW i 100kW. Moc cieplna na poziomie 100kW odpowiada orientacyjnie ilości ciepła, jakie wydzieli płonący kosz na śmieci wypełniony papierami, makulaturą itp.

Klasa D – oznacza materiał, który może ulec zapaleniu w ciągu 10 minut lecz nie wcześniej niż po dwóch minutach od chwili zadziałania pożaru.

Klasa E – w klasie tej element ulegnie zapaleniu bardzo szybko, w czasie nawet krótszym niż 2 minuty przy działaniu energii cieplnej na poziomie 100kW.

Klasyfikacja ogniowa wg nowej normy PN-EN 13501-1

Niektórzy producenci podają również klasyfikację ogniową wg nowej normy europejskiej, w której najczęściej stosuje się dwa oznaczenia: euroklasa B oraz C.

Euroklasa B odnosi się do materiałów niezapalnych, nierozprzestrzeniających ognia, co dotyczy najczęściej drewna impregnowanego komorowo.

Euroklasa C to drewno trudno zapalne, które słabo rozprzestrzenia ogień i odnosi się do drewna impregnowanego wyłącznie powierzchniowo.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

śledź nas na Facebook

Polecane artykuły

kierownik budowy, budowa domu, kto może być kierownikiem budowy, uprawnienia kierownika budowy, obowiązki kierownika budowy, kierownik na budowie domu
kierownik budowy, budowa domu, kto może być kierownikiem budowy, uprawnienia kierownika budowy, obowiązki kierownika budowy, kierownik na budowie domu

Kto może być kierownikiem na budowie domu?

Kto może być kierownikiem na budowie domu?

Zgłoszenie rozbiórki wymaga jedynie, aby poprawnie został wypełniony wniosek o rozbiórkę wraz ze wszystkimi załącznikami. Rozbiórka na zgłoszenie nie wymaga zatrudnienia architekta z uprawnieniami. Często inwestorzy zastanawiają się jaką drogę wybrać – zgłoszenie czy pozwolenie oraz jak zgłosić rozbiórkę samodzielnie. Otóż budynek gospodarczy a dokładnie rozbiórka budynku gospodarczego wymaga jedynie, w pewnych sytuacjach, odpowiednio wypisanego wniosku. Ważne również jest to gdzie zgłosić rozbiórkę budynku – jest to starostwo lub urząd miasta.
Zgłoszenie rozbiórki wymaga jedynie, aby poprawnie został wypełniony wniosek o rozbiórkę wraz ze wszystkimi załącznikami. Rozbiórka na zgłoszenie nie wymaga zatrudnienia architekta z uprawnieniami. Często inwestorzy zastanawiają się jaką drogę wybrać – zgłoszenie czy pozwolenie oraz jak zgłosić rozbiórkę samodzielnie. Otóż budynek gospodarczy a dokładnie rozbiórka budynku gospodarczego wymaga jedynie, w pewnych sytuacjach, odpowiednio wypisanego wniosku. Ważne również jest to gdzie zgłosić rozbiórkę budynku – jest to starostwo lub urząd miasta.

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynku gospodarczego

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynku gospodarczego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub tylko studium uwarunkowań jest nam potrzebne, jeśli planujemy budowę domu. Studium kierunków i rozwoju lub inaczej studium zagospodarowania ma mniejszą moc niż mpzp. To ile kosztuje informacja z miejscowego planu zależy od ilości stron i wielkości rysunku. Studium a miejscowy plan – co jest obowiązkowe. Czym różni się studium i miejscowy plan zagospodarowania? Pytanie co to miejscowy plan zagospodarowania często pojawia się w wielu rozmowach z architektami. Studium a warunki zabudowy – tak, jeśli nie ma mpzp, konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy, najlepiej zgodna z zapisami studium.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub tylko studium uwarunkowań jest nam potrzebne, jeśli planujemy budowę domu. Studium kierunków i rozwoju lub inaczej studium zagospodarowania ma mniejszą moc niż mpzp. To ile kosztuje informacja z miejscowego planu zależy od ilości stron i wielkości rysunku. Studium a miejscowy plan – co jest obowiązkowe. Czym różni się studium i miejscowy plan zagospodarowania? Pytanie co to miejscowy plan zagospodarowania często pojawia się w wielu rozmowach z architektami. Studium a warunki zabudowy – tak, jeśli nie ma mpzp, konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy, najlepiej zgodna z zapisami studium.

Zapytanie o miejscowy plan zagospodarowania lub studium

Zapytanie o miejscowy plan zagospodarowania lub studium

Działka rolna często jest tania lecz przed budową domu może być potrzebne odrolnienie działki. Budowa domu na działce rolnej nie zawsze jest więc opłacalna. Inaczej wygląda budowa domu przez rolnika. Lecz kto jest rolnikiem w świetle ustawy? Omawiamy co oznacza status rolnika i kiedy potrzebne jest odrolnienie gruntu. Podział działki rolnej i warunki zabudowy dla działki rolnej to dodatkowe koszty i formalności.
Działka rolna często jest tania lecz przed budową domu może być potrzebne odrolnienie działki. Budowa domu na działce rolnej nie zawsze jest więc opłacalna. Inaczej wygląda budowa domu przez rolnika. Lecz kto jest rolnikiem w świetle ustawy? Omawiamy co oznacza status rolnika i kiedy potrzebne jest odrolnienie gruntu. Podział działki rolnej i warunki zabudowy dla działki rolnej to dodatkowe koszty i formalności.

Budowa domu na działce rolnej

Budowa domu na działce rolnej

Budowa zjazdu jest określana przez prawo budowlane jako prace, na które wymagane jest pozwolenie na budowę zjazdu co poprzedza uzgodnienie zjazdu z zarządcą oraz decyzja o warunkach zabudowy lub czasami decyzja o lokalizacji zjazdu, jeśli jest to zjazd z drogi publicznej. Dokumenty te podają parametry zjazdu, w szczególności wymiary zjazdu, czyli szerokość zjazdu oraz dopuszczalne pochylenie zjazdu. Generalnie kształt zjazdu określany jest w decyzji, którą jest pozwolenie na budowę zjazdu. Jeśli jest to zjazd publiczny lub indywidualny to należy również określić minimalną szerokość zjazdu. Natomiast maksymalna szerokość zjazdu uzależniona jest od parametrów jezdni, podobnie jak geometria zjazdu. Obecnie wymagane jest tylko zgłoszenie,jeśli jest to zjazd z drogi gminnej, zjazd z drogi powiatowej lub też zjazd z drogi wojewódzkiej.
Budowa zjazdu jest określana przez prawo budowlane jako prace, na które wymagane jest pozwolenie na budowę zjazdu co poprzedza uzgodnienie zjazdu z zarządcą oraz decyzja o warunkach zabudowy lub czasami decyzja o lokalizacji zjazdu, jeśli jest to zjazd z drogi publicznej. Dokumenty te podają parametry zjazdu, w szczególności wymiary zjazdu, czyli szerokość zjazdu oraz dopuszczalne pochylenie zjazdu. Generalnie kształt zjazdu określany jest w decyzji, którą jest pozwolenie na budowę zjazdu. Jeśli jest to zjazd publiczny lub indywidualny to należy również określić minimalną szerokość zjazdu. Natomiast maksymalna szerokość zjazdu uzależniona jest od parametrów jezdni, podobnie jak geometria zjazdu. Obecnie wymagane jest tylko zgłoszenie,jeśli jest to zjazd z drogi gminnej, zjazd z drogi powiatowej lub też zjazd z drogi wojewódzkiej.

Zjazd zgodny z przepisami o drogach publicznych

Zjazd zgodny z przepisami o drogach publicznych

Czym jest służebność drogi koniecznej i jakie wymaga formalności?
Czym jest służebność drogi koniecznej i jakie wymaga formalności?

Czym jest służebność drogi koniecznej i jakie wymaga formalności?

Czym jest służebność drogi koniecznej i jakie wymaga formalności?

Zjazd z drogi publicznej zgodny z aktualnymi przepisami
Zjazd z drogi publicznej zgodny z aktualnymi przepisami

Zjazd z drogi publicznej zgodny z aktualnymi przepisami

Zjazd z drogi publicznej zgodny z aktualnymi przepisami

Nowe prawo budowlane 2015 znosi pozwolenie na budowę dla domu jednorodzinnego. Wymagane jest jedynie zgłoszenie robót (zgłoszenie budowy dmu). Dom bez pozwolenia wymaga jednak sporych formalności projektowych. Otóż dom na zgłoszenie nadal wymaga aby opracowany został projekt budowlany (projekt domu). Budowa domu, jeśli jest to dom jednorodzinny, nadal wymagać będzie zatem pewnych kosztów prac projektowych. Budowa domu na zgłoszenie nieco przyspieszy cały proces, lecz nie zmniejszy kosztów architekta. Budowa domu bez pozwolenia możliwa będzie przy spełnianiu pewnych wymagań z art. 29 ust. 1a prawa budowlanego.
Nowe prawo budowlane 2015 znosi pozwolenie na budowę dla domu jednorodzinnego. Wymagane jest jedynie zgłoszenie robót (zgłoszenie budowy dmu). Dom bez pozwolenia wymaga jednak sporych formalności projektowych. Otóż dom na zgłoszenie nadal wymaga aby opracowany został projekt budowlany (projekt domu). Budowa domu, jeśli jest to dom jednorodzinny, nadal wymagać będzie zatem pewnych kosztów prac projektowych. Budowa domu na zgłoszenie nieco przyspieszy cały proces, lecz nie zmniejszy kosztów architekta. Budowa domu bez pozwolenia możliwa będzie przy spełnianiu pewnych wymagań z art. 29 ust. 1a prawa budowlanego.

Dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę?

Dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę?

Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.