Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Nowe warunki techniczne dla budynków 2017

Autor artykułu: undefined
Tomasz Sochacki
Źródło: ShutterStock
Najważniejsze zmiany jakie przyniesie nowe rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczyć będzie energooszczędności i współczynników przenikania ciepła przez różne rodzaje przegród.

Nowe warunki techniczne wchodzą w życie od pierwszego stycznia 2017r. i stanowią kontynuację zmian, zapowiadanych w nowelizacji rozporządzenia z 2013 roku. Zmniejszanie zapotrzebowania budynków na ciepło rozpoczęło się już w roku 2014 i zgodnie z planami zapisanymi w rozporządzeniu stopniowo przepisy będą ulegały zmianom aż do roku 2021. Rozporządzenie zakłada, że od roku 2021 nowo budowane budynki będą możliwie jak najbardziej samowystarczalne jeśli chodzi o energię i powszechne stanie się wykorzystanie różnego rodzaju alternatywnych, odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad prawa, mówiącą o tym, że prawo nie działa wstecz, nowe warunki techniczne obowiązują wyłącznie inwestorów, którzy składają wniosek o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) w roku 2017.

Jeśli zdążymy, lub już złożyliśmy stosowny wniosek w urzędzie wraz z dokumentacją projektową to budynek będzie musiał spełniać warunki wymagane w roku 2016. Podobnie gdy posiadamy już wydaną decyzję pozwolenia na budowę, to w ciągu pięciu lat musimy rozpocząć proces budowy i nadal obowiązywać nas będą „stare” warunki techniczne, zgodne z projektem i wydanym pozwoleniem.

Wszystkie nowe domy, dla których wniosek zostanie złożony już w roku 2017 muszą spełniać jednak znowelizowane wymagania, odnoszące się głównie do nowych, mniejszych wartości dopuszczalnych współczynników ciepła.

Jeśli planujemy budowę domu, który kwalifikuje się do procedury zgłoszenia, to wystarczy, że do końca roku 2016 zdążymy złożyć wniosek zgłoszenia i jeśli organ administracji nie wyda decyzji sprzeciwu w ciągu 30 dni, możemy przystąpić do prac budowlanych.

Jeśli jesteśmy na etapie projektowania domu i wiemy, że wniosek o pozwolenie zostanie złożony dopiero w roku 2017 to obowiązkowo musimy skonsultować z architektem rozwiązania projektowe i dostosować budynek do znowelizowanych przepisów. W innym wypadku wysoce prawdopodobne jest, że urząd wyda decyzję odmowną lub sprzeciw w przypadku procedury zgłoszenia.

Przede wszystkim zmniejszony został maksymalny poziom wskaźnika EP, czyli rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię. W roku 2016 wynosił on 120(kWh/m2 rocznie), a od roku 2017 będzie wynosił nie więcej niż 95. Wskaźnik ten odnosi się do zapotrzebowania na energię przeznaczoną na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Ponad to zmieniają się wartości poszczególnych maksymalnych współczynników przenikania ciepła dla ścian, stropów, dachów dla wszystkich rodzajów budynków. Na przykład w roku 2016 współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (przy temperaturze w pomieszczeniu ogrzewanym powyżej 16 stopni Celsjusza) wynosił nie więcej nić 0,25 (W/m2K), a od roku 2017 będzie mógł być nie większy niż 0,23.

Ważną zmianą jest również zmniejszenie maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla stolarki okiennej co wiąże się z koniecznością zakupu okien o lepszych parametrach i lepszej energooszczędności. Od stycznia 2017 obowiązywać będzie maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien, drzwi balkonowych, tarasowych itp. o ok. 0,2 (W/m2K) mniejszy niż w roku 2016 dla poszczególnych przypadków (okna dachowe, balkonowe, itp.).

Zmiany rozporządzenia uderzają zatem nie tylko w inwestorów lecz również w producentów wyrobów budowlanych. Warto zatem dobrze sprawdzać parametry kupowanych materiałów i z dużą ostrożnością kupować materiały wyprzedażowe z roku 2015-2016.

Zmiany te nie są nowością i były zapowiadane już w roku 201 więc znowelizowane kryteria raczej nie powinny sprawić problemów producentom lecz mimo wszystko zalecamy ostrożność i dokładne analizowanie wszystkich dokumentów określających parametry materiałów i ich zgodność z odpowiednimi normami i wymaganiami rozporządzenia.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.