Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Sprzedaż domu - czy potrzebuję posiadać jego dokumentację techniczną?

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Pixabay
Sprzedaż nieruchomości, a zwłaszcza domu, to złożony proces wymagający uwagi na wiele szczegółów. Jednym z tych istotnych aspektów jest dokumentacja techniczna nieruchomości. Ale co dokładnie oznacza posiadanie odpowiednich dokumentów technicznych i czy są one niezbędne podczas procesu sprzedaży? Sprawdź, jakie dokumenty techniczne są potrzebne przed sprzedażą nieruchomości.

Dokumentacja techniczna - co to jest?

Dokumentacja techniczna to zbiór dokumentów zawierających informacje na temat nieruchomości, jej budowy oraz wszelkich zmian czy napraw, jakie były na niej przeprowadzane. Obejmuje ona zwykle następujące elementy:

 • Projekt budowlany: To dokumentacja, która zawiera informacje na temat projektu budowlanego, w tym plany budynku, specyfikacje techniczne, rysunki konstrukcyjne, oraz wszelkie zmiany w projekcie.

 • Pozwolenia i decyzje: Obejmuje pozwolenie na budowę oraz wszelkie decyzje administracyjne związane z nieruchomością, takie jak decyzje o warunkach zabudowy czy pozwolenia na użytkowanie budynku.

 • Dokumentacja powykonawcza: To dokumenty potwierdzające, że budowa została zrealizowana zgodnie z projektem, włączając w to protokoły odbioru technicznego, faktury za prace budowlane i inne dokumenty potwierdzające wykonanie prac.

 • Dokumentacja eksploatacyjna: Obejmuje instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń oraz instalacji znajdujących się w budynku, takie jak ogrzewanie, elektryka czy wentylacja.

Niezbędna dokumentacja techniczna przy sprzedaży

Podczas sprzedaży nieruchomości, posiadanie odpowiedniej dokumentacji technicznej może być kluczowe. Oto, jakie dokumenty techniczne są najczęściej wymagane lub przydatne:

 • Akt własności: To dokument potwierdzający, że sprzedający jest właścicielem nieruchomości.

 • Dowód tożsamości: Kupujący często wymagają dowodu tożsamości od sprzedającego, aby potwierdzić jego tożsamość.

 • Umowa przedwstępna: Jeśli występuje, umowa przedwstępna powinna zawierać kluczowe warunki transakcji.

 • Dokumentacja techniczna: W zależności od lokalnych przepisów, dokumentacja techniczna może być wymagana. Obejmuje ona projekt budowlany, pozwolenia, dokumentację powykonawczą i instrukcje obsługi urządzeń.

 • Księga wieczysta: Księga wieczysta jest dokumentem potwierdzającym stan prawny nieruchomości.

 • Zezwolenia na budowę: Jeśli były wydane, zezwolenia na budowę potwierdzają legalność prac budowlanych.

Jak zdobyć brakujące dokumenty?

Jeśli niektóre dokumenty techniczne są brakujące lub niekompletne, można podjąć następujące kroki:

 • Skontaktować się z urzędem gminy: Urząd gminy może przechowywać niektóre dokumenty, takie jak pozwolenia na budowę czy decyzje administracyjne.

 • Skonsultować się z architektem lub inżynierem: Profesjonaliści ci mogą pomóc w odzyskaniu dokumentów lub sporządzeniu brakujących.

 • Zapytać poprzednich właścicieli: Poprzedni właściciele mogą posiadać kopie dokumentów, które są niezbędne.

Dlaczego dokumentacja techniczna jest ważna?

Dokumentacja techniczna pełni wiele funkcji. Po pierwsze, potwierdza ona zgodność budynku z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Ponadto stanowi ona gwarancję dla potencjalnych nabywców, że budynek jest w dobrym stanie technicznym. W przypadku ewentualnych sporów czy roszczeń dokumentacja może służyć jako dowód w sądzie. Dokumentacja ta jest niezbędna podczas różnych formalności, takich jak uzyskanie pozwolenia na użytkowanie czy sprzedaż nieruchomości.

Obowiązek przechowywania dokumentacji

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przechowywania dokumentacji technicznej przez cały okres eksploatacji budynku. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także sposób na zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami czy sporami. Dokumentacja może być również pomocna w przypadku planowanych remontów czy modyfikacji, gdyż zawiera informacje o strukturze budynku, użytych materiałach czy instalacjach.

Sprzedaż domu a dokumentacja techniczna

Podczas sprzedaży domu, dokumentacja techniczna staje się jednym z kluczowych elementów transakcji. Potencjalni nabywcy z pewnością będą chcieli się z nią zapoznać, aby mieć pewność co do stanu technicznego nieruchomości. Brak pełnej dokumentacji może być powodem do renegocjacji ceny, opóźnień w procesie sprzedaży, a nawet rezygnacji z zakupu.

Jak wyegzekwować dokumentację od dotychczasowego właściciela?

Jeśli sprzedający nie jest w stanie dostarczyć pełnej dokumentacji, kupujący ma prawo żądać jej przed finalizacją transakcji. W praktyce oznacza to, że umowa sprzedaży może zawierać klauzulę dotyczącą przekazania dokumentacji w określonym terminie. W skrajnych przypadkach brak dokumentacji może być podstawą do odstąpienia od umowy.

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji technicznej jest ważne podczas procesu sprzedaży nieruchomości. Dokumenty te potwierdzają stan techniczny budynku, jego legalność oraz zgodność z projektem. Jeśli jakieś dokumenty są brakujące, warto podjąć kroki mające na celu ich odzyskanie lub uzupełnienie, aby uniknąć komplikacji podczas transakcji. Dlatego przed sprzedażą nieruchomości warto zadbać o kompletną dokumentację techniczną.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 20 grudnia 2023)

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.