Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Zbiornik na olej opałowy i gaz płynny - minimalne odległości od granic działki

Autor artykułu: Patryk Chodyniecki
Patryk Chodyniecki
Źródło: GAZGROD
Zastanawiasz się, jakie są minimalne odległości, które należy zachować przy umieszczaniu zbiornika na olej opałowy i gaz płynny na działce? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Poniższy poradnik pomoże Ci podjąć właściwą decyzję, która będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa!

Co mówią przepisy?

  Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, umieszczenie zbiornika na olej opałowy i gaz płynny na działce musi spełniać skonkretyzowane odległości od granic działki i budynków. 

Dla zbiorników na gaz płynny o pojemności do 3 m3, minimalna odległość od granicy działki i budynków wynosi 1,5 m, ale można ją zmniejszyć do 1 m - jeśli zostanie wykonana ściana przeciwpożarowa. Dla zbiorników na olej opałowy, minimalna odległość od budynków mieszkalnych wynosi 10 m, ale może być zmniejszona do 3 m - jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki. 

  W przypadku zbiorników podziemnych, odległości od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wynoszą odpowiednio 3 m i 10 m. Ponadto, zbiorniki na olej opałowy nie mogą być umieszczone w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych, ani w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek kanalizacyjnych. Należy zawsze skonsultować się z projektem, aby upewnić się, że wszystkie przepisy zostaną spełnione.

Jak zmniejszyć minimalne odległości na zbiorniki?

Istnieje możliwość zmniejszenia minimalnych odległości dla zbiorników na olej opałowy, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki. Główne wymagania dotyczące tych warunków to:

  1. Projekt i wykonanie ściany przeciwpożarowej o odpowiednich parametrach.

  2. Wykonanie badania geotechnicznego terenu w celu oceny stabilności gruntu.

  3. Zapewnienie odpowiedniego drenażu, aby uniknąć gromadzenia się wody wokół zbiornika.

Po spełnieniu tych warunków istnieje możliwość zmniejszenia minimalnej odległości dla zbiornika na olej opałowy z 10 m do 3 m. 

Uwaga

Korzystając z możliwości zmniejszenia minimalnych odległości, należy pamiętać, że nadal istnieje konieczność przestrzegania wszystkich innych przepisów dotyczących technicznego wykonania zbiornika na olej opałowy. Ważne jest, aby skonsultować się z projektantem, który dokładnie oceni warunki terenowe i budowlane, co pozwoli upewnić się, że zmniejszenie minimalnych odległości jest odpowiednie dla danej lokalizacji.

Dodatkowe ograniczenia dla zbiorników na olej opałowy

Przy umieszczaniu zbiornika na olej opałowy trzeba pamiętać o dodatkowych ograniczeniach dotyczących zagłębień terenu, podmokłych miejsc, rowów i studzienek kanalizacyjnych. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zbiornik nie może być umieszczony w jakimkolwiek zagłębieniu terenu, gdyż może to prowadzić do problemów z odpływem wody i potencjalnie powodować zalewanie zbiornika. 

W przypadku podmokłych miejsc, konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia zbiornika i ewentualnego wycieku oleju opałowego.

Kolejnym ograniczeniem jest odległość od rowów i studzienek kanalizacyjnych. 

Zgodnie z przepisami, zbiornik na olej opałowy musi być umieszczony w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od dowolnego rowu lub studzienki kanalizacyjnej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że rowy lub studzienki mogą ulec zanieczyszczeniu w przypadku wycieku oleju opałowego.

Podsumowanie

Umieszczenie zbiornika na olej opałowy i gaz płynny na działce wymaga przestrzegania określonych minimalnych odległości od granic działki i budynków. Bezpieczeństwo i komfort są tutaj najważniejsze, dlatego zawsze warto skonsultować się z projektem i przestrzegać przepisów techniczno-budowlanych. Jeśli planujesz umieszczenie zbiornika podziemnego na olej opałowy, pamiętaj o odpowiednich minimalnych odległościach od budynków mieszkalnych i miejsc użyteczności publicznej. 

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Patryk Chodyniecki, 22 listopada 2023)

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.