Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Formalności i wymagania przy budowie szamba

Źródło: ShutterStock
Jeśli budynku nie można podłączyć do kanalizacji miejskiej to na inwestorze spoczywa obowiązek budowy zbiornika bezodpływowego, popularnie określanego jako szambo. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej są to małe szamba o pojemności nie przekraczającej 10m3.

Jeśli w drodze przy której znajduje się nasza posesja zlokalizowana jest miejsca sieć kanalizacji sanitarnej to w zasadzie nie ma najczęściej podstaw, aby odmówić prośby o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nowobudowanych domów. Nie oznacza to jednak, że koszt przyłącza pokrywa gestor i zarządca sieci.

Wybudowanie (i zaprojektowanie) przyłącza kanalizacyjnego obciążają finansowo inwestora, czyli właściciela działki do której jest ono budowane. Jeśli jednak budujemy nowy dom i w drodze znajduje się kanalizacja to nie dostaniemy zgody na wykonanie zbiornika bezodpływowego. Zgoda taka czyli odstąpienie od obowiązku przyłączenia do miejskiej kanalizacji możliwa jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy budowa przyłącza byłaby nieopłacalna ekonomicznie lub technicznie, np. gdy konieczna byłaby budowa długiego odcinka sieci, dodatkowych przepompowni itp. W takim wypadku inwestorzy decydują się na najczęściej na budowę własnego szamba przydomowego.

 

 

Wymagania dla szamba przydomowego określają warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w paragrafie 35. Każdy zbiornik bezodpływowy musi posiadać szczelne dno i ścianki boczne oraz szczelne pokrycie górne z otwieranym otworem rewizyjnym. Szambo musi również posiadać dodatkowe odpowietrzenie, które należy wystawić co najmniej 50cm ponad poziom terenu.

Rozporządzenie określa minimalne odległości pokryw i wylotów (a nie całego zbiornika) od granicy działki sąsiedniej na minimum 2m (dotyczy to również odległości od granicy pasa drogowego) oraz 5m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (nie dotyczy to zatem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej). Powyższe odległości dotyczą zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej i odnoszą się do zbiorników o pojemności nie większej niż 50m3 (warto jednak zauważyć, że procedurą zgłoszenia objęte są wyłącznie zbiorniki do 10m3).

 

 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zmniejszenie odległości pokrywy i wylotów zbiornika od granicy działki sąsiedniej, np. w przypadku lokalizacji dwóch zbiorników przy granicy, czyli gdy nasz zbiornik sąsiadowałby z podobnym (niekoniecznie identycznym) urządzeniem na działce sąsiedniej.

Zmniejszenie odległości w innych przypadkach wymaga przeprowadzenie odpowiedniej analizy na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, lecz w tym wypadku organ administracji ma prawo nakazać wykonanie szamba w procedurze pozwolenia na budowę. Oznacz to, że będziemy musieli posiadać stosowny projekt budowlany, mapę geodezyjną, badania gruntowe itp. co znacząco podnosi koszty wykonania zbiornika. Warto zatem, jeśli to możliwe, stosować się do minimalnej odległości od granicy wynoszącej 2m.

 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem budowlanym (grudzień 2016) budowa przydomowego szamba o pojemności nie większej niż 10m3 wymaga zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Określa to art. 30 ust. 1 pkt 1 w połączeniu z art. 29 ust. 1 pkt. 3a, które odnoszą się do tzw. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Zbiorniki o pojemności powyżej 10m3 wymagają procedury pozwolenia na budowę. Zgłoszeniem można objąć zbiorniki do 10m3 jeśli spełniają one nie tylko maksymalną pojemność lecz również wymagania co do lokalizacji pokryw i wylotów zbiornika na terenie działki.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.