Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Autor artykułu: undefined
Tomasz Sochacki
10 listopada 2014
Źródło: ShutterStock
W każdym domu zachodzi konieczność zagospodarowania odprowadzanych ścieków. Nie w każdym miejscu istnieje miejska kanalizacja sanitarna i zmuszeni jesteśmy na własną rękę do budowy szamba lub bardziej efektywnej i tańszej w użytkowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wyróżniamy kilka technologii budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w zależności m.in. od panujących w danym miejscu warunków gruntowych i wodnych, zakładanej ilości ścieków do odprowadzenia z budynku oraz dostępnej powierzchni działki.

Podstawowy podział oczyszczalni przydomowych to:

- oczyszczalnia z filtrem rozsączającym,

- oczyszczalnia z filtrem piaskowym,

- oczyszczalnia z filtrem gruntowo-roślinnym,

- oczyszczalnia ze złożem biologicznym,

- oczyszczalnia z komorą osadu czynnego.

Przy wyborze typu oczyszczalni musimy kierować się nie tylko względami finansowymi, lecz także np. wymiarami naszej działki, aby wybrać technologię, która zapewni zachowanie minimalnych odległości poszczególnych elementów oczyszczalny od sąsiednich działek.

Pamiętajmy, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków zawsze będzie droższa od szamba, jednakże zwraca się ona przeważnie po kilku latach (zwykle 2-5 lat). Wynika to z faktu, że w przypadku szamba konieczne jest częste wywożenie nieczystości, co rodzi duże roczne koszty użytkowania takiego zbiornika. W przypadku oczyszczalni koszty te są znacznie mniejsze.

Pierwszy etap podczyszczania ścieków - separacja

Ogólnie mówiąc zjawiska i procesy jakie zachodzą w każdej oczyszczalni można podzielić na tzw. procesy tlenowe i beztlenowe.

Pierwsza faza podczyszczenia ścieków polega na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń, najczęściej dzięki wykorzystaniu zjawiska opadania i wypływania lżejszych elementów na powierzchnię. Dodatkowo zachodzą procesy związane z fermentacją osadu przy wykorzystaniu bakterii i innych mikroorganizmów beztlenowych. Opisane zjawiska zachodzą w każdej oczyszczalni wyposażonej w tzw. osadnik gnilny.

Z osadnika wstępnie oczyszczone ścieki przechodzą do dalszych odbiorników, w formie tzw. szarej wody (potoczna nazwa podczyszczonych ścieków z osadnika gnilnego).

Ponieważ większość ścieków domowych zawiera różnego rodzaju tłuszcze, niezbędne jest ich oddzielenie (odseparowanie) aby nie wprowadzać tego typu substancji w podłoże gruntowe, co w konsekwencji powodowałoby zanieczyszczenie gleby. W tym celu montowane są specjalne separatory tłuszczów, które jednocześnie znacząco podnoszą sprawność całej oczyszczalni.

Stosowanie dobrej jakości separatorów jest szczególnie istotne, jeśli osadnik znajduje się w dużej odległości od budynku. W takiej sytuacji istnieje ryzyko znacznego wychłodzenia ścieków zanim dotrą do osadnika, co wiąże się z ryzykiem osadzania się tłuszczów na powierzchni wewnętrznej rur kanalizacyjnych.Przydomowa oczyszczalnia ścieków to alternatywna dla szamba forma zagospodarowania nieczystości domowych. Istnieją różne rodzaje oczyszczalni ścieków warto więc wiedzieć jak działa oczyszczalnia i co lepsze, przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo. W jej skład wchodzi osadnik gnilny oraz specjalny separator tłuszczu w przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeden z etapów to oczyszczanie biologiczne oraz wstępne podczyszczenie ścieków. Ale gdzie odprowadzić ścieki z przydomowej oczyszczalni zgodnie z prawem?

Oczyszczenie biologiczne i odprowadzenie do odbiornika

Drugi etap oczyszczania to tzw. oczyszczanie tlenowe, w którym główną rolę odgrywają różnego rodzaju mikroorganizmy tlenowe. Są to tzw. procesy oczyszczania biologiczno-chemicznego. W niektórych przydomowych oczyszczalniach stosuje się również napowietrzanie, zwiększające efektywność oczyszczania biologicznego.

W pełni oczyszczone wody odprowadzane są do odbiornika, którym może być grunt, woda stojąca lub płynąca. Wybór rodzaju odbiornika uzależniony jest od warunków terenowych oraz gruntów zalegających w podłożu.

Należy jednak pamiętać, że jeśli chcemy odprowadzić wody, nawet oczyszczone, do rzeki, rowu czy cieku wodnego, musimy uzyskać tzw. decyzję wodno-prawną na wprowadzenie dodatkowych wód. W przypadku dobrego oczyszczenia ścieków, w tym wykonania odpowiedniej separacji tłuszczów oraz przy dobrych parametrach rowu czy cieku powinniśmy bez większych problemów dostać zgodę na odprowadzenie ścieków do takiego odbiornika. W przypadku wprowadzania ich w grunt konieczne jest wykonanie odpowiednio dużego drenażu rozsączającego (np. w formie specjalnych skrzynek lub paneli rozsączających) albo budowa studni chłonnej, umożliwiającej wprowadzenie wody w głąb podłoża.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.