Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Ile kosztuje i do czego potrzebny jest geodeta na budowie?

Źródło: ShutterStock
Nie da się wykonać projektu domu i jego budowy bez współpracy z geodetą. Jest on potrzebny już w czasie prac architektonicznych nad projektem budowlanym oraz później, w czasie realizacji budowy domu. Omawiamy również orientacyjne koszty typowych prac geodezyjnych.

Zalecamy wybieranie miejscowego geodety, pracującego w danym powiecie lub kilku powiatach. Pozwoli to na możliwie duże skrócenie oczekiwania na realizowane przez niego mapy, gdyż zna on urzędników zajmujących się weryfikacją i podbijaniem map oraz zasady pracy w danym rejonie.

Geodeta będzie nam potrzebny co najmniej na trzech etapach, czyli przy opracowywaniu projektu budowlanego domu oraz przed rozpoczęciem prac budowlanych, a także po zakończeniu budowy.

 

Geodeta przed budową - mapa do celów projektowych

 

Zgodnie z nowym prawem budowlanym, obowiązującym od 28 czerwca 2015r., budowa domu wymaga zgłoszenia w odpowiednim Starostwie lub Urzędzie Miasta. Nie zwalnia to jednak inwestora z obowiązku dołączenia do wniosku o zgłoszenie czterech egzemplarzy projektu budowlanego.

W tym miejscu należy odnieść się do ustawy, regulującej formę i zakres tzw. projektu budowlanego, w której jest mowa m.in. o planie zagospodarowania terenu. Na planie tym architekt wrysowuje lokalizację budynku, zjazdu, szamba i innych projektowanych elementów. Plan zagospodarowania musi zostać sporządzony na tzw. mapie do celów projektowych (określanej potocznie jako „mapa z czerwoną pieczątką”), którą musi wykonać dla nas uprawniony geodeta.

Mapę najczęściej wykonuje się w skali 1:500 lub ewentualnie 1:1000. Koszt typowej mapy do celów projektowych pod budowę domu (na przeciętnej działce do 1000-1200m2) nie powinien przekroczyć 500-700zł. W tej cenie otrzymamy od 5 do 10 egzemplarzy mapy, tzw. aktualizowanej.

W przypadku skomplikowanego terenu cena może ulec zmianie. Ma to miejsce np. przy działkach zabudowanych (wymagających dokładnego pomiaru istniejących budynków) czy też na działkach o trudnej rzeźbie terenu (konieczność wykonania dużej ilości pomiarów wysokościowych).

Warto uzgadniać z geodetą wykonanie co najmniej 5 egzemplarzy mapy. Będzie nam ona potrzebna dla architekta (do planu zagospodarowania) oraz później, na etapie zlecania projektów i budowy przyłączy (energetyczne, gazowe, wodne, sanitarne, telekomunikacyjne).

 

Geodezyjne wytyczenie fundamentów i osi budynku

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i odbiorze dziennika budowy przychodzi czas na rozpoczęcie prac ziemnych. W tym momencie należy ponownie zatrudnić geodetę (najlepiej tego samego, znającego już nasz teren), aby wykonał dokładne wytyczenie punktów charakterystycznych budynku i jego głównych osi konstrukcyjnych.

Wytyczenie fundamentów musi zostać odpowiednio utwierdzone w terenie (np. poprzez wbicie stabilnych palików) oraz wpisane do dziennika budowy.

Jest to bardzo ważny etap prac przed rozpoczęciem robót ziemnych i fundamentowych. Jeśli budynek zostanie wytyczony niedokładnie, może czasami okazać się, że wybudujemy go np. zbyt blisko granicy działki (nie zachowamy minimalnych odstępów podanych w warunkach technicznych dla budynków), co będzie skutkować poważnymi problemami na etapie odbioru budynku i wnioskowaniu o pozwolenie na jego użytkowanie.

Koszt wytyczenia fundamentów pod typowy dom jednorodzinny to ok. 400-500zł. Cena może wzrosnąć, jeśli budynek ma bardzo nieregularny kształt lub gdy działka charakteryzuje się dużymi uskokami terenu, co utrudnia i wydłuża czas prac geodezyjnych.

 

Geodeta przy robotach branżowych - przyłącza

 

Przyłączy najczęściej nie ujmuje się w projekcie budowlanym domu, gdyż ich projekt i wykonawstwo zlecane jest odpowiednim firmom branżowym lub gestorom sieci (np. gazowni, energetyce itp.).

Nie mniej jednak warto, na etapie zlecania mapy do celów projektowych, uzgodnić z geodetą, aby objął taką mapą zakres nieco większy niż nasza działka, np. obejmujący również część drogi z uzbrojeniem podziemnym.

Wielu wykonawców przyłączy chętnie przyjmie od nas taki oryginał mapy, co znacznie może przyspieszyć czas od zlecenia do faktycznego wykonania danego przyłącza, gdyż czas oczekiwania na mapę do celów projektowych wynosi często 4-8 tygodni.

 

Geodezyjna mapa inwentaryzacyjna po zakończeniu budowy

 

Po zakończeniu budowy domu będziemy składali wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest tzw. mapa inwentaryzacyjna, obejmująca zarówno sam budynek jak i wszystkie wykonane przyłącza. Mapę taką musi sporządzić uprawniony geodeta.

Koszt tego typu mapy wynosi przeważnie 400-600zł. Czas oczekiwania na gotową mapę to czasami nawet dwa miesiące, dlatego warto już pod koniec budowy zacząć ustalać z geodetą termin jego wejścia w teren, aby jak najszybciej wykonał dla nas mapę inwentaryzacyjną.Geodeta potrzebny będzie na zarówno na etapie projektu jak i później. Geodeta na budowie odpowiedzialny jest m.in. za wytyczenie fundamentów. Tyczenie fundamentów jest bardzo ważne, gdyż złe tyczenie osi budynku może rodzić problemy z jego odbiorem. Konieczna jest również mapa do celów projektowych, potocznie określana jako mapa z czerwoną pieczątką. To ile kosztuje geodeta zależy m.in. od wielkości i charakterystyki działki i budynku. Ile kosztuje mapa do celów projektowych? – przeciętnie 500zł. Koszt tyczenia fundamentów to najczęściej ok. 400-500zł. Potrzebna nam będzie również mapa inwentaryzacyjna po zakończeniu budowy domu, do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.