Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Kto może skorzystać z dofinansowania Mieszkanie dla Młodych 2015?

Źródło: ShutterStock
Kto i na jakich zasadach może skorzystać z dopłat MDM? Jakie kryteria muszą spełniać osoby wnioskujące o dofinansowanie? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące procedury ubiegania się o wsparcie rządowe w ramach programu Mieszkanie dla Młodych 2015.

Zasady programu Mieszkania dla Młodych reguluje ustawa z 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania lub domu (wraz z późniejszymi nowelizacjami).

Ustawa określa zasady wsparcia rządowego do zakupu nowego domu czy mieszkania jak również wsparcia osób budujących dom od podstaw. W obu wypadkach rodzaj pomocy wygląda jednak nieco inaczej.

 

Wymagania dla osób starających się o dofinansowanie MDM 2015

 

Zgodnie z założeniami pomoc państwa dotyczy nabycia pierwszego w życiu mieszkania lub domu jednorodzinnego. Oznacza to, że dopłaty nie otrzymają osoby, które posiadają w chwili składania winsoku lub posiadały w przeszłości własnościowe mieszkanie lub dom.

Kolejnym warunkiem uzyskania dofinansowania jest górna granica wieku wnioskodawcy wynosząca obecnie do 35 lat (licząc do końca roku kalendarzowego, w którym osoba kończy 35 lat). W przypadku małżeństwa górna granica wieku dotyczy młodszego z nich.

O dofinansowanie mogą starać się zarówno małżonkowie jak i osoby samotne (tzw. single).

 

Wyjątki od wymogu wieku i braku własności innej nieruchomości

 

Od zasady nie posiadania innego domu czy mieszkania są jednak pewne wyjątki. Warunek braku posiadania własnościowego mieszkania czy domu nie dotyczy rodzin wielodzietnych, w których wnioskodawcy wychowują co najmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych. Osoby te nie podlegają również wymaganiom dotyczącym górnej granicy wieku 35 lat.

Nie dotyczy to jednak wszystkich rodzin wielodzietnych, a tylko tych, w których faktycznie co najmniej troje dzieci jest na utrzymaniu rodziców i z nimi żyje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ustawa precyzyjnie określa takie sytuacje. Zwolnieni w wymagań dotyczących braku własności innego mieszkania oraz górnej granicy wieku są osoby (małżeństwo lub osoby samotne) wychowujące dzieci małoletnie (do 18 roku życia), dzieci otrzymującye zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek dzieci) oraz dzieci do 25 roku życia jeśli kontynuują naukę szkolną.

Powyższe warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości.

 

Współwłasność na innej nieruchomości a program MDM

 

Co prawda program MDM mówi o tym, że wnioskodawcy nie mogą być właścicielami innej nieruchomości (domu czy mieszkania), lecz nie oznacza to, że w pewnych przypadkach nie mogą być ich współwłaścicielami.

Dokładnie regulują to zapisy ustawy, które mówią, że osoby starające się o mieszkanie z dopłatą MDM do dnia zawarcia umowy przeniesienia lub ustanowienia własności nabywanego domu lub mieszkania (podpisanie aktu notarialnego) nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania pozwalającego na zaspokajanie ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Najistotniejsza jest ostatnia część tego warunku, czyli współwłasność umożliwiająca zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Otóż posiadanie prawa współwłasności do określonego lokalu lub części domu pozwalającego jednoznacznie wykazać zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dotyczy tylko sytuacji, gdy w umowie współwłasności są jasne zapisy, że dana osoba jest właścicielem np. tylko dwóch pomieszczeń na parterze domu itp. W przypadku określenia współwłasności ułamkowej, czyli np. 50% nieruchomości, nie oznacza to wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie MDM.

Wyjątek stanowi przypadek, gdy dwoje małżonków jest współwłaścicielami po 50% tej samej nieruchomości. W takim wypadku w konsekwencji wnioskodawcy będą zatem właścicielem całej nieruchomości, co wykluczy ich z postępowania o udzielenie dofinansowania MDM.

Możliwa jest jednak sytuacja, gdy każdy z współmałżonków jest ułamkowym współwłaścicielem (czyli zapisanym w akcie notarialnym np. jako 1/2) na innej nieruchomości. W takim przypadku nie można sumować obu współudziałów małżonków, gdyż dotyczą one odrębnych obiektów (dom, mieszkanie), a zatem w tej sytuacji możliwe będzie skorzystanie z rządowego programu dopłat MDM.Mieszkanie dla młodych to program rządowy (program mdm) mający na celu wsparcie przy zakupie pierwszego mieszkania. Dom lub mieszkanie mdm dla singli możliwe jest tak samo jak dla małżeństwa. Dopłaty mdm czyli dopłaty mieszkaniowe wymagają spełnienia pewnych warunków. Program mdm warunki omawiamy w artykule. Otwarty został mdm rynek pierwotny. Wiele osób pyta jak się ma mdm a rynek wtórny, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Otóż zakup mieszkania od dewelopera oraz zakup mieszkania od spółdzielni możliwy jest i na rynku wtórnym i pierwotnym. Omawiamy dla kogo program mdm będzie możliwy i jakie są warunki skorzystania z dopłat mdm. Artykuł uwzględnia nowe prawo czyli nowelizacja mdm. Nowa ustawa mdm 2015 wprowadza wiele pozytywnych zmian.

 

Program MDM 2015 otwiera się na mieszkania z rynku wtórnego

 

Nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych z 2015 roku dopuszcza możliwość zakupu domu czy mieszkania z rynku wtórnego. Rozszerza to ofertę domów i mieszkań dla młodych ludzi, szczególnie w rejonach wiejskich i małych miejscowościach, gdzie nie prowadzi się dużych budów deweloperskich.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w przypadku zakupu mieszkania lub zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Możliwe jest również dofinansowanie wkładu budowlanego wnoszonego do spółdzielni mieszkaniowej w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Dotyczy to przypadków podpisania ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu mieszkalnego.

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera dofinansowanie wkładu własnego odbywa się na analogicznych zasadach.

Należy tutaj zaznaczyć, że odniesienie w ustawie do określenia „mieszkanie” dotyczy we wszystkich przypadkach zarówno domu jak i mieszkania.

 

Limity powierzchni dla domów i mieszkań w programie MDM 2015

 

Zgodnie ze znowelizowaną w 2015 roku ustawą MDM limit powierzchni użytkowej dla mieszkań wynosi do 75m2 i dla domów do 100m2.

W przypadku rodziny lub osoby samotnej wychowującej co najmniej troje dzieci limity wzrastają do 85m2 dla mieszkań i 110m2 dla domów.

Ważne jest, że limity dotyczą powierzchni użytkowej. a nie powierzchni zabudowy. Powierzchnia zabudowy jest zawsze większa niż użytkowa, gdyż uwzględnia m.in. grubości murów zewnętrznych i wewnętrznych.

W przypadku domów z dachami skośnymi i poddaszem użytkowym często powierzchnia użytkowa jest również mniejsza od powierzchni podłóg. Wynika to z tego, że powierzchnia użytkową w pewnym stopniu mogą pomniejszać skosy dachowe.

Powierzchnię użytkową lokalu określa się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu właśności, umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej.

 

Dopłaty Mieszkanie dla Młodych wyłącznie w kredycie bankowym

 

Jednym z podstawowych wymagań skorzystania z dopłat MDM jest pozyskanie kredytu na zakup mieszkania lub domu. Nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania kupując mieszkanie wyłącznie z własnych środówi finansowych.

Należy również dokładnie obliczyć planowany wkład własny kredytu. Nie może on wynosić zbyt dużo, gdyż należy spełnić warunek, że kwota kredytu po odjęciu kwoty dofinansowania musi wynosić co najmniej 50% wartości kredytowanego mieszkania. Nie możemy zatem zadeklarować wkładu własnego na poziomie 50%.

Dokładną wysokość wkładu własnego należy obliczyć z uwzględnieniem ustawowego dofinansowania wkładu własnego, które wynosi od 10 do 30% w zależności od ilości dzieci, jakie wychowują wnioskujący o udzielenie kredytu z dopłatą.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

śledź nas na Facebook
Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.