Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Ulga termomodernizacyjna 2024

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Knauf
Ulga termomodernizacyjna to specjalne wsparcie podatkowe mające na celu pomoc właścicielom nieruchomości w zwiększaniu ich efektywności energetycznej. Dzięki tej uldze możesz odliczyć od podatku część kosztów inwestycji od różnego rodzaju prac związanych z termomodernizacją domu tj. dodatkową izolacją, wymianą okien czy instalacją systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Celem tego wsparcia jest nie tylko zmniejszenie rachunków za energię, ale również przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. 

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych oraz osób prawnych zarządzających nieruchomościami. Właściciel nieruchomości musi ponieść koszty związane z realizacją prac termomodernizacyjnych, które kwalifikują się do ulgi. Ulga nie jest ograniczona jedynie do osób, które samodzielnie zamieszkują nieruchomość, ale też może być wykorzystana przez wynajmujących je podmioty, pod warunkiem, że ponoszą one koszty termomodernizacji.

Przykłady uprawnionych podmiotów

  • Właściciele domów jednorodzinnych – mogą skorzystać z ulgi przy inwestycjach takich jak wymiana pieca na bardziej efektywny energetycznie czy instalacja paneli fotowoltaicznych.

  • Wspólnoty mieszkaniowe – korzystają z ulgi przy realizacji większych projektów termomodernizacyjnych dotyczących całych budynków, np. ocieplenie fasady czy modernizacja systemu grzewczego.

  • Firmy zarządzające nieruchomościami – mogą odliczać koszty, gdy inwestują w zwiększenie efektywności energetycznej wynajmowanych obiektów.

Każdy, kto rozważa skorzystanie z ulgi, powinien sprawdzić dokładne kryteria i warunki jej przyznawania, aby upewnić się, że jego działania kwalifikują się do wsparcia. 

Inwestycje kwalifikujące się do ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna to zachęta finansowa skierowana do osób prywatnych i podmiotów zarządzających nieruchomościami, które chcą zainwestować w poprawę efektywności energetycznej swoich budynków. Skupia się na wspieraniu działań, które przynoszą istotne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Dzięki tej uldze, właściciele nieruchomości mogą odliczyć od dochodu część wydatków poniesionych na prace termomodernizacyjne, takie jak izolacja, wymiana systemów grzewczych lub instalacja technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.

ulga termomodernizacyjna 2024
Źródło: Knauf

Wymiana źródeł ciepła

Jednym z głównych typów inwestycji kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej jest wymiana starych systemów grzewczych na nowoczesne, które są bardziej efektywne energetycznie rozwiązania. Dotyczy to na m.in. wymiany starych kotłów węglowych na kotły gazowe, pompy ciepła, a także instalacje solarnych systemów grzewczych.

Zakup odnawialnych źródeł energii

Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, również kwalifikują się do ulgi. Są one coraz bardziej popularne, nie tylko ze względu na korzyści ekologiczne, ale również dzięki możliwości znacznego obniżenia kosztów zużycia energii w długim terminie.

Prace izolacyjne i wymiana okien

Istotnym elementem termomodernizacji jest również poprawa izolacyjności budynków. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć koszty związane z dociepleniem ścian, poddaszy i wymianą starych okien na nowe, o lepszych parametrach termoizolacyjnych. To inwestycje, które bezpośrednio przyczyniają się do zmniejszenia strat ciepła i zwiększenia komfortu mieszkańców.

Limit kwotowy i zasady odliczeń ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podatku do 53 tysiące złotych w ciągu jednego roku podatkowego. Limit ten dotyczy każdego podatnika indywidualnie. 

W przypadku małżeństw, jeżeli obie strony ponoszą wydatki termomodernizacyjne, limit ulgi może zostać podwojony. Oznacza to, że łączny limit odliczeń może osiągnąć 106 tysięcy złotych w skali roku.

Zasady przenoszenia niewykorzystanej kwoty ulgi na kolejne lata

Jeżeli w danym roku podatkowym wydatki przekraczają dostępną kwotę ulgi, niewykorzystana część może być przeniesiona na kolejne lata podatkowe. To pozwala podatnikom na efektywne planowanie większych projektów termomodernizacyjnych, rozkładając ich koszty na kilka lat, co jest szczególnie korzystne przy większych inwestycjach.

Dokumentacja i procedury dotyczące przyznania ulgi

Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi dostarczyć odpowiednią dokumentację, która potwierdza spełnienie wymogów i wysokość poniesionych wydatków. Wymagane dokumenty to m.in. faktury oraz potwierdzenia wykonanych prac.

Warto również pamiętać, że ulga termomodernizacyjna może być łączona z innymi formami wsparcia, takimi jak dotacje czy inne ulgi podatkowe, co może dodatkowo zwiększyć korzyści finansowe wynikające z przeprowadzenia termomodernizacji.

ulga termomodernizacyjna 2024
Źródło: Quality Window&Door

Jak i kiedy złożyć deklarację?

Deklarację do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej należy złożyć w ramach rocznego zeznania podatkowego (PIT). Ważne jest, aby wszystkie wydatki termomodernizacyjne zostały właściwie udokumentowane i zgłoszone w odpowiednim czasie, zwykle do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym poniesiono wydatki.

Wymagane dokumenty i załączniki

Podatnicy muszą dołączyć do swojego zeznania podatkowego faktury oraz inne dokumenty potwierdzające wydatki na termomodernizację. W niektórych przypadkach mogą być również wymagane specjalne formularze lub zaświadczenia od wykonawców, które szczegółowo opisują rodzaj i zakres przeprowadzonych prac.

Deklaracje należy złożyć w ramach rocznego zeznania podatkowego, zwykle do końca kwietnia następnego roku.

Podatnicy powinni upewnić się, że dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami. Pomocne mogą być konsultacje z doradcą podatkowym, aby uniknąć błędów i optymalnie wykorzystać dostępną ulgę.

Wyjątki dotyczące możliwości skorzystania z ulgi

Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje wszystkich rodzajów wydatków ani prac. Wykluczone są m.in. koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, takie jak naprawy lub standardowe malowanie. Ponadto, inwestycje muszą spełniać określone kryteria efektywności energetycznej, aby kwalifikować się do odliczeń.

Wełna mineralna z dostawą tir
Źródło: taniaizolacja.pl

Co z innymi ulgami i dotacjami?

Zdarzaj się, że skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej może wpłynąć na zakwalifikowanie do innych form wsparcia finansowego tj. dotacje na energię odnawialną. Ważne jest, aby sprawdzić, jak różne formy wsparcia mogą się wzajemnie na siebie wpływać, i odpowiednio zaplanować finansowanie inwestycji.

Korzystaj z przysługującej Ci ulgi!

Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej to nie tylko oszczędności finansowe, ale także wkład w ochronę środowiska przez redukcję emisji CO2 i inne szkodliwe substancje. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi zasadami i wykorzystania dostępnych możliwości dla poprawy komfortu oraz podniesienia wartości swojej nieruchomości.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 22 maja 2024)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.