Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Dofinansowanie Mój Prąd 2024

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Pexels
Program „Mój Prąd” to inicjatywa, która wspiera polskie gospodarstwa domowe w instalacji paneli fotowoltaicznych. Takie działanie przyczynia się do produkcji zrównoważonej energii. W ramach programu, każdy uczestnik może uzyskać finansowe wsparcie na zakup i montaż systemów słonecznych.

Jest to rozwiązanie, które pomaga obniżyć rachunki za prąd i zwiększa niezależność energetyczną gospodarstwa domowego.  Dofinansowanie jest dostępne dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii.

Obniż swoje rachunki z prąd

Program "Mój prąd"  obejmuje instalację nowych paneli na dachach, w ogrodach, a ponadto pozwala na rozbudowę istniejących już systemów fotowoltaicznych. dofinansowanie może pokryć koszty nie tylko samych paneli, ale także innych kluczowych komponentów, jak inwertery, które przekształcają energię słoneczną na prąd elektryczny, czy baterii magazynujących energię, które umożliwiają jej użytkowanie po zachodzie słońca. Zanim złożysz wniosek, upewnij się, że wybrany przez Ciebie sprzęt spełnia wszystkie wymogi programu, czyli posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia normy techniczne. 

Pamiętaj o wymogach programu

W ramach programu "Mój prąd" sprzęt taki jak panele fotowoltaiczne, inwertery czy baterie magazynujące energię muszą spełniać określone normy techniczne i certyfikaty zgodności. Ważne jest, aby urządzenia były zatwierdzone i spełniały normy bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej, co jest gwarancją ich efektywności i trwałości. Dodatkowo, wszelkie instalacje powinny być wykonane przez kwalifikowanych instalatorów. To zapewnia prawidłowość montażu, a ponadto jest wymogiem do uzyskania wsparcia finansowego.

Dofinansowanie mój prąd
Źródło: Pexels

Na czym właściwie polega to dofinansowanie Mój prąd?

Program "Mój prąd" w 2024 roku oferuje dofinansowanie na zakup i instalację różnych technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych. Obszary wsparcia obejmują instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh, magazyny ciepła oraz zaawansowane systemy zarządzania energią domową (HEMS lub EMS). Te technologie mają na celu nie tylko zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji, ale również poprawę zarządzania energią oraz zwiększenie autokonsumpcji wyprodukowanej energii, co przekłada się na niższe rachunki za energię i mniejsze obciążenie dla środowiska. Dzięki tym działaniom, użytkownicy mogą efektywnie wykorzystywać zgromadzoną energię, zwiększając swoją niezależność energetyczną. 

Poziomy dofinansowania

Program "Mój prąd" oferuje różne poziomy dofinansowania w zależności od rodzaju instalacji i dodatkowych elementów systemu. Możliwe jest otrzymanie wsparcia do 50% kosztów kwalifikowanych. Dla standardowej mikroinstalacji fotowoltaicznej kwota dofinansowania może wynieść do 3,000 PLN. Jeżeli system zostanie rozbudowany o magazyny energii elektrycznej lub systemy zarządzania energią, kwota ta może wzrosnąć do 5,000 PLN, a dla systemów z magazynowaniem ciepła do 7,500 PLN. Łączna maksymalna wysokość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie może wynieść do 20,500 PLN.

program \
Źródło: Pexels

Jak aplikować do programu?

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Mój prąd" należy zgromadzić wymagane dokumenty. Dokumentacja ta powinna zawierać faktury zakupu sprzętu, szczegółową dokumentację techniczną instalacji, a także potwierdzenia zrealizowania projektu. Ważne jest, aby każdy wniosek był kompletny i zgodny z aktualnymi wytycznymi programu, co zwiększa szanse na przyznanie dofinansowania. Proces ten wymaga także ścisłego przestrzegania terminów aplikacyjnych i bieżącego śledzenia wszelkich aktualizacji związanych z programem, aby zapewnić, że wszystkie wymogi są spełnione na bieżąco. 

Dlaczego warto wziąć udział w programie Mój Prąd 2024

Uczestnictwo w programie "Mój prąd" oferuje wiele korzyści ekonomicznych i  środowiskowych. Beneficjenci mogą obniżyć początkowe koszty instalacji systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii, co przekłada się na znaczne oszczędności na rachunkach za energię w dłuższej perspektywie. Poprzez zwiększenie autokonsumpcji wyprodukowanej energii, program sprzyja zmniejszeniu obciążenia sieci energetycznej i redukuje emisję szkodliwych gazów. Wdrażanie nowoczesnych technologii zarządzania energią domową (HEMS czy EMS) pomaga w bardziej efektywnym i zrównoważonym zarządzaniu zasobami energetycznymi. Ponadto promowanie energii odnawialnej wśród gospodarstw domowych wspiera działania na rzecz ochrony środowiska, pomagając zmniejszyć ślad węglowy i zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 18 maja 2024)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.