Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Dofinansowanie Moja Woda 2024

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Pexels
Program „Moja Woda” wspiera indywidualne działania mające na względzie dobro gospodarki wodnej. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie retencji wodnej na prywatnych działkach. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, szczególnie z deficytem wody.

Wsparcie finansowe jest skierowane na instalacje, które umożliwią zbieranie, magazynowanie oraz efektywne wykorzystanie wody deszczowej, co przyczynia się do poprawy bilansu wodnego w lokalnych ekosystemach.

Kto może skorzystać z programu Moja Woda?

Dofinansowanie "Moja Woda" to odpowiedź na potrzeby właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób, które mają prawo dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe. Kandydaci do dofinansowania nie mogą otrzymywać wsparcia na ten sam cel z innych programów publicznych. Program jest otwarty dla osób, które planują realizację projektów na terenie własnej nieruchomości mieszkalnej, co daje możliwość przystąpienia do programu szerokiej grupie właścicieli domów.

Rodzaje inwestycji objętych wsparciem w ramach programu Moja Woda

Program "Moja Woda" wspiera inwestycje, które przyczyniają się do zwiększenia zdolności retencyjnych działek prywatnych. Do kwalifikowanych projektów należą między innymi:

  • Budowa przydomowych oczek wodnych lub stawów – które mogą naturalnie gromadzić wodę deszczową.

  • Instalacje systemów zbierania wody deszczowej – w tym montaż zbiorników na deszczówkę, które umożliwiają jej wykorzystanie do podlewania ogrodów czy spłukiwania toalet.

  • Zakładanie zielonych dachów i ścian – które nie tylko zatrzymują wodę, ale także przyczyniają się do izolacji termicznej budynków.

  • Budowa systemów infiltracyjnych – takich jak drenaże rozsączające, które pomagają wsiąkać wodzie deszczowej do gruntu, zamiast kierować ją do kanalizacji.

Każda z tych inwestycji wpływa na poprawę gospodarki wodnej, zwiększając zdolność do zatrzymywania wody na własnej działce i zmniejszając presję na miejskie systemy odwadniania.

program moja woda dofinansowanie moja woda
Źródło: Pexels

Szczegóły dotyczące dofinansowania w programie Moja Woda

W ramach programu „Moja Woda” możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 5 tysięcy złotych na realizację projektów, które zwiększą zdolności retencyjne Twojej działki. To wsparcie finansowe pokrywa do 80% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Oznacza to, że jako beneficjent będziesz musiał pokryć minimum 20% wartości projektu z własnych środków.

Procedura składania wniosków o dofinansowanie Moja Woda

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Moja Woda”, musisz złożyć odpowiedni wniosek w wyznaczonym terminie. Proces ten powinieneś rozpocząć od zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak faktury i rachunki potwierdzające zakup materiałów i usług, a także dokumentacji technicznej opisującej projekt.

Terminy i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w określonych okresach naboru, które są ogłaszane przez odpowiednie instytucje zarządzające programem. Ważne jest, aby śledzić te terminy i przygotować wszystkie dokumenty przed ich upływem.

Wymagane dokumenty i formalności:

Oprócz faktur i rachunków, będziesz potrzebować dokumentacji projektowej oraz, w niektórych przypadkach, zgody na realizację inwestycji. Każdy wniosek musi być dokładnie wypełniony i zawierać szczegółowe informacje o planowanych pracach oraz ich kosztorysie.

program moja woda dofinansowanie moja woda
Źródło: Pexels

Wymagania dotyczące dokumentacji i okresu trwałości projektu:

Beneficjenci są zobowiązani do utrzymania i prawidłowego użytkowania zainstalowanych systemów zgodnie z ich przeznaczeniem. Obejmuje to regularne przeglądy i konserwację systemów zbierania i wykorzystywania wody deszczowej, aby zapewnić ich efektywność i długotrwałość.

Ponadto każdy beneficjent musi prowadzić szczegółową dokumentację związaną z realizacją projektu, w tym zapisy dotyczące wydatków i działań konserwacyjnych. Projekty muszą być utrzymywane przez określony czas, który zazwyczaj wynosi kilka lat, aby zapewnić trwałość efektów ekologicznych i zgodność z celami programu.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 20 maja 2024)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.