Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Obowiązki kierownika budowy

Źródło: ShutterStock
Na każdej budowie, niezależnie czy jest to mały dom jednorodzinny czy duży biurowiec, musi być odpowiednio wykwalifikowany kierownik budowy. Osoba ta posiada wiele praw i obowiązków względem inwestora. To właśnie kierownik dokonuje większości wpisów w dzienniku budowy.

Zakres praw i obowiązków kierownika budowy szczegółowo opisuje ustawa Prawo budowlane. Kierownik odpowiada za prowadzenie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją (czyli taką, która posiada odpowiednie pozwolenie na budowę). Dokonuje również wielu wpisów w czasie trwania budowy, obierając jej poszczególne etapy.

 

Obowiązki kierownika budowy wg Prawa Budowlanego

 

- Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

- Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowiaprzy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno orazprzy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

- Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w odpowiednich przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Zapewnienie wykonania odpowiedniego zabezpieczenia terenu oraz umieszczenia tablicy informacyjnej;

- Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

- Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

- Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

 

Zmiany projektu, czyli Projektant vs Kierownik Budowy

 

Praktycznie na każdej budowie wykonywane są mniejsze lub większe zmiany w stosunku do projektu. Pamiętajmy jednak, że to nie kierownik wprowadza zmiany projektowe, lecz projektant.

Kierownik może co najwyżej zasugerować pewne rozwiązania i przedstawić je do akceptacji projektantowi. Nie wymuszajmy zatem na siłę aby kierownik wpisywał do dziennika budowy zmiany projektowe.

Pamiętajmy jednocześnie, że często kierownik nie zna na tyle dobrze całej konstrukcji naszego budynku jak projektant. Z tego względu jeśli chcemy wykonać zmianę elementów nośnych konstrukcji należy obowiązkowo skonsultować to z projektantem lub konstruktorem.Prowadzenie budowy domu czyli właściwie budowa domu wymaga aby zatrudniony był kierownik budowy. Osoba ta odpowiada za budowę czyli pełni ustawowe obowiązki kierownika budowy. Za co odpowiada kierownik budowy i kto robi zmiany w projekcie to częste pytania inwestorów. Otóż zmiana projektu w czasie budowy to zadanie projektanta, a nie odpowiedzialność kierownika budowy. Zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkowe.

 

Kierownik z ramienia wykonawcy czy niezależny?

 

Decyzja czy wybrać kierownika budowy niezależnego czy też z ramienia wykonawcy domu nie jest taka jednoznaczna jakby się wielu osobom wydawało.

Jeśli planujemy realizować budowę w całości metodą gospodarczą i samodzielnie wybierać poszczególne ekipy budowlane (murarze, dekarze itp.) to będziemy zmuszeni do zatrudnienia jednego kierownika na całą budowę. W tym wypadku można wybrać z wielu oferujących się na rynku kierowników niezależnych.

Warto jednak wybrać kierownika, która faktycznie będzie odwiedzał naszą budowę i odbiory będą dokonywane przy jego udziale. Wiele osób zatrudnia tzw. „kierowników do wpisów”, samodzielnie nadzorując wszystkie prace. Rozwiązanie to jest tańsze dla inwestora, jednakże może nas kosztować w przyszłości znacznie więcej, jeśli zajdzie konieczność naprawy czy przebudowy istotnych elementów konstrukcji budynku. Większy wydatek na „stałego kierownika” o dobrej renomie na rynku będzie nas co prawda kosztował znacznie więcej, jednakże będziemy mogli spać spokojnie, bez obaw że za chwilę coś nam się w domu zacznie walić na głowę.

W przypadku wybory jednego generalnego wykonawcy do budowy domu można zastanawiać się co będzie lepsze i bezpieczniejsze dla nas, kierownik inwestora czy wykonawcy. Pamiętajmy jednak, że w wielu, szczególnie mniejszych firmach, kierownik ma duży wpływ na jakość pracy swoich ludzi i będzie mu zależeć na renomie firmy, co może go motywować do dokładniejszego pilnowania pracowników. Natomiast kierownik niezależny, aby mógł dokładnie sprawdzić wszystkie etapy prac, musi być w miarę częstym gościem na naszej budowie.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

śledź nas na Facebook

Polecane artykuły

warunki techniczne 2017, nowe warunki techniczne, budowa domu w roku 2017, nowe prawo do budynków, współczynnik przenikania ciepła 2017
warunki techniczne 2017, nowe warunki techniczne, budowa domu w roku 2017, nowe prawo do budynków, współczynnik przenikania ciepła 2017

Nowe warunki techniczne dla budynków 2017

Nowe warunki techniczne dla budynków 2017

Sprzedaż zabytku (sprzedaż nieruchomości zabytkowej) to pewne komplikacje, gdyż obowiązuje tu prawo pierwokupu dla gminy. Jak sprzedać zabytek i czy prawo pierwokupu w księdze wieczystej jest zawsze? Prawo pierwokupu a darowizna np. wśród członków rodziny.
Sprzedaż zabytku (sprzedaż nieruchomości zabytkowej) to pewne komplikacje, gdyż obowiązuje tu prawo pierwokupu dla gminy. Jak sprzedać zabytek i czy prawo pierwokupu w księdze wieczystej jest zawsze? Prawo pierwokupu a darowizna np. wśród członków rodziny.

Jak sprzedać budynek objęty ochroną konserwatorską?

Jak sprzedać budynek objęty ochroną konserwatorską?

Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem
Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem

Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem

Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem

Czym jest służebność drogi koniecznej i jakie wymaga formalności?
Czym jest służebność drogi koniecznej i jakie wymaga formalności?

Czym jest służebność drogi koniecznej i jakie wymaga formalności?

Czym jest służebność drogi koniecznej i jakie wymaga formalności?

Umowa na dostawę i montaż okien - jakie kwestie są istotne?
Umowa na dostawę i montaż okien - jakie kwestie są istotne?

Umowa na dostawę i montaż okien - jakie kwestie są istotne?

Umowa na dostawę i montaż okien - jakie kwestie są istotne?

Umowa z deweloperem - na co trzeba zwracać szczególną uwagę?
Umowa z deweloperem - na co trzeba zwracać szczególną uwagę?

Umowa z deweloperem - na co trzeba zwracać szczególną uwagę?

Umowa z deweloperem - na co trzeba zwracać szczególną uwagę?

Nowe prawo budowlane 2015 znosi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu. Zjazd na zgłoszenie, czyli zjazd bez pozwolenia możliwy jest, jeśli jest to zjazd z drogi gminnej, zjazd z drogi powiatowej lub też zjazd z drogi wojewódzkiej. Jeśli jednak planujemy zjazd z drogi krajowej konieczne będzie pozwolenie i projekt budowlany. Zjazd 2015 według nowego prawa również wymaga, aby uzyskane zostało uzgodnienie zjazdu z zarządcą drogi. Jest to potrzebne, aby złożyć wniosek zgłoszenia budowy zjazdu w urzędzie. Musi jednak być zachowana normowa szerokość zjazdu, inaczej zgłoszenie robót nie będzie możliwe i urząd może nakazać uzyskanie pozwolenia na budowę. Musimy również wrysować planowany zjazd na mapie, co stanowi załącznik do wniosku.
Nowe prawo budowlane 2015 znosi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu. Zjazd na zgłoszenie, czyli zjazd bez pozwolenia możliwy jest, jeśli jest to zjazd z drogi gminnej, zjazd z drogi powiatowej lub też zjazd z drogi wojewódzkiej. Jeśli jednak planujemy zjazd z drogi krajowej konieczne będzie pozwolenie i projekt budowlany. Zjazd 2015 według nowego prawa również wymaga, aby uzyskane zostało uzgodnienie zjazdu z zarządcą drogi. Jest to potrzebne, aby złożyć wniosek zgłoszenia budowy zjazdu w urzędzie. Musi jednak być zachowana normowa szerokość zjazdu, inaczej zgłoszenie robót nie będzie możliwe i urząd może nakazać uzyskanie pozwolenia na budowę. Musimy również wrysować planowany zjazd na mapie, co stanowi załącznik do wniosku.

Budowa zjazdu na zgłoszenie

Budowa zjazdu na zgłoszenie

Zjazd z drogi publicznej zgodny z aktualnymi przepisami
Zjazd z drogi publicznej zgodny z aktualnymi przepisami

Zjazd z drogi publicznej zgodny z aktualnymi przepisami

Zjazd z drogi publicznej zgodny z aktualnymi przepisami

Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.