Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Szambo przydomowe - czy musimy mieć umowę z firmą na odbiór ścieków?

Autor artykułu: Patryk Chodyniecki
Patryk Chodyniecki
Źródło: Pixabay
Zgodnie z informacjami dostępnymi w różnych źródłach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków za opróżnienie zbiornika. W przypadku szamba przydomowego, usługi wywozu ścieków na terenie danej gminy mogą świadczyć jedynie firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Jak to wygląda w praktyce?

Jakie konsekwencje grożą za brak umowy na odbiór ścieków z szamba?

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do regularnego usuwania gromadzących się nieczystości ciekłych, tak aby zapobiec przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni. Ponadto brak zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych grozi karą grzywny. Każdy właściciel nieruchomości, który posiada zbiornik bezodpływowy lub osadnik z przydomowej oczyszczalni ścieków, jest zobowiązany do zawarcia umowy na opróżnianie takiego zbiornika. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że gminy mają prawo do kontroli posiadania przez właścicieli umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi związane z odbiorem ścieków i mogą nałożyć kary za utrudnianie kontroli lub brak umowy.

Jak znaleźć odpowiednią firmę do odbioru ścieków z szamba?

Usługę wywozu nieczystości ciekłych w danej gminie może wykonywać jedynie przedsiębiorca posiadający odpowiednie zezwolenie wydane przez wójta gminy. 

Aby znaleźć odpowiednią firmę do odbioru ścieków z szamba, warto wybrać przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku i posiadające pozytywne opinie klientów. Dobrą praktyką jest również sprawdzenie, czy firma posiada aktualne certyfikaty i zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych oraz zbiorników bezodpływowych.

Oprócz tego, warto zwrócić uwagę na koszty usługi. Nie należy wybierać ofert zbyt niskich cen, gdyż w takim przypadku istnieje ryzyko niskiej jakości.

Jakie dokumenty powinna zawierać umowa na odbiór ścieków?

Przy zawieraniu umowy na wywóz nieczystości ciekłych, należy zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, który zawiera informacje dotyczące ilości wywiezionych ścieków. Umowa powinna również zawierać informacje takie jak: 

  • nazwę i adres przedsiębiorcy, 

  • numer zezwolenia na przewóz odpadów, 

  • koszty wywozu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość wywozu. 

Dodatkowo, powinna zostać przedstawiona dokumentacja potwierdzająca odbiór nieczystości ciekłych z danego zbiornika, takie jak rachunki lub faktury VAT.

Pamiętaj, że umowa powinna być zawarta z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy. Do urzędu gminy należy dostarczyć wypełnione zgłoszenie dotyczące posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków w określonym terminie.

UWAGA! Brak umowy lub dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych grozi właścicielom nieruchomości karą grzywny. 

Nadzór gminny i okres sprawozdawczy

Z nowelizacją związanym jest również nowy obowiązek dla gmin dotyczący przeprowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli obiektów wyposażonych w szambo lub oczyszczalnię ścieków. Gminy mają dwa lata na realizację tego zadania. Pierwsze sprawozdania muszą być złożone w 2024 roku do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Gminy, które nie zrealizują tych zadań w wyznaczonym terminie, mogą również zostać ukarane grzywną do 50 tys. zł.

Podsumowanie

Zmienione przepisy w Prawie Wodnym, które weszły w życie w sierpniu 2022 roku, obligują osoby posiadające szambo lub domową oczyszczalnię ścieków do zawarcia kontraktu na usługi asenizacyjne. Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników bezodpływowych jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. W celu ochrony środowiska i zdrowia publicznego, konieczne jest regularne opróżnianie szamba oraz zawieranie umów z firmami posiadającymi zezwolenie na wywóz ścieków i dostarczanie dowodów uiszczania opłat. Brak wykonania tych obowiązków może skutkować karą grzywny.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Patryk Chodyniecki, 5 grudnia 2023)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.