Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Wycinka drzewa na działce prywatnej - aktualne przepisy

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Pixabay
Wycinka drzew to istotna kwestia zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla ochrony przyrody. Dla większości przypadków wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa, jednak nowe przepisy w 2023 roku wprowadziły pewne zmiany. W tym tekście omówimy niezbędne kroki do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa. Odpowiemy na pytanie kiedy można tego uniknąć oraz jakie zmiany weszły w życie.

Wycinka drzewa - kiedy jest wymagane uzyskanie zgody?

Zanim przystąpisz do pracy z piłą, warto dowiedzieć się, czy potrzebne jest zezwolenie na wycinkę drzewa. 

Co do obowiązującej zasady, do usunięcia drzewa konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Wyjątkiem są jednak sytuacje, gdy drzewo spełnia określone kryteria lub gdy występują szczególne warunki.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa i czy zawsze jest on konieczny?

Wycinka drzewa może wymagać zezwolenia od odpowiednich organów i podjęcia następujących kroków:

Wymagane dokumenty

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Formularz wniosku jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiedniego urzędu lub ministerstwa. Wniosek powinien zawierać kluczowe informacje, takie jak:

 • Dane dotyczące nieruchomości oraz posiadacza,

 • Oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością,

 • Nazwa gatunku drzewa,

 • Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,

 • Miejsce, przyczyna i planowany termin wycinki,

 • Wskazanie, czy wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Procedura składania wniosku

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa może być złożony przez właściciela nieruchomości lub posiadacza nieruchomości.

W przypadku posiadacza nieruchomości, konieczne jest uzyskanie zgody właściciela.

Wycinka drzew - nowe przepisy w 2023 r.

W roku 2023 wprowadzono nowe przepisy dotyczące wycinki drzewa. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu można teraz składać w postaci papierowej lub dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie obsługującego go urzędu.

Wycinka drzew bez zezwolenia

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa nie dotyczy następujących sytuacji. 

 • Drzew o obwodzie pnia na wysokości 5 cm, który nie przekracza określonych wartości w zależności od gatunku,

 • Usuwania drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • Usuwania drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do rolniczego użytkowania,

 • Wycinki drzew na plantacjach lub w lasach,

 • Usuwania drzew owocowych, z pewnymi wyjątkami.

Koszty wycinki

Usunięcie drzewa wiąże się z naliczeniem opłaty, która jest zależna od liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz ustalonej stawki opłaty. Stawki te są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z lipca 2017 roku. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wycinka drzewa nie wiąże się z opłatami np., gdy usunięcie nie wymaga zezwolenia lub drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi lub mienia.

Wycinka drzew a okres lęgowy

Przed przystąpieniem do wycinki drzewa, należy upewnić się, że nie znajdują się na nim gatunki objęte ochroną. Zakazy dotyczące gatunków chronionych obowiązują przez cały rok, bez względu na okresy lęgowe ptaków. W związku z tym, prace związane z wycinką drzew najlepiej przeprowadzać jesienią lub zimą, aby uniknąć zakłócania okresów lęgowych ptaków.

Zgoda na odstępstwo

W pewnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów dotyczących gatunków chronionych. Wniosek o takie zezwolenie zazwyczaj rozpatruje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wnioskowanie o zezwolenie na wycinkę drzewa to istotny proces, który może różnić się w zależności od sytuacji i przepisów obowiązujących w danym regionie. Konieczność uzyskania zezwolenia zależy od czynników tj. gatunek drzewa, jego obwód oraz cel wycinki. Warto również pamiętać o ochronie przyrody i zakazach dotyczących gatunków chronionych, a także o możliwościach uzyskania zgody na odstępstwo od pewnych przepisów. Przed przystąpieniem do wycinki drzewa zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi organami lub ekspertami, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji prawnych i finansowych.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 24 sierpnia 2023)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.