Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Najczęstsze błędy popełniane przy ocieplaniu ścian zewnętrznych

Autor artykułu: Małgorzata Karpińska
Małgorzata Karpińska
Źródło: Pixabay
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku to ważny krok w poprawie jego energooszczędności, estetyki i komfortu użytkowania. W poniższym tekście przedstawimy najczęstsze błędy, które są popełniane podczas ocieplania ścian zewnętrznych, omówimy pułapki dokumentacji projektowej, błędy wykonawcze, jak i wskazówki dotyczące przygotowania podłoża.

Ocieplenie budynku pułapki w dokumentach projektowych

Oceniając dokumentację projektową, należy być szczególnie uwrażliwionym na pewne elementy, które mogą prowadzić do błędów w procesie ocieplania. Nieprawidłowości w dokumentacji mogą mieć poważne konsekwencje, dlatego warto je wykryć i rozwiązać je na etapie planowania. Oto kilka kluczowych punktów, które powinieneś uwzględnić:

 • Brak szczegółowych informacji o materiałach: W dokumentacji projektowej często podawana jest ogólna nazwa materiału, np. „styropian”, bez określenia jego rodzaju, odmiany czy parametrów. Dlatego ważne jest, aby uzyskać jasność co do rodzaju użytego materiału i jego właściwości izolacyjnych.

 • Alternatywne materiały: Czasami projektanci mogą zaproponować alternatywne materiały o różnych właściwościach. Warto upewnić się, który z tych materiałów jest najlepszy do zastosowania w konkretnym przypadku.

 • Brak szczegółów dotyczących warstw izolacyjnych: Dokumentacja projektowa powinna zawierać informacje na temat grubości poszczególnych warstw izolacyjnych, aby zapewnić odpowiednią efektywność termiczną.

 • Brak obliczeń: W dokumentacji powinny znaleźć się obliczenia wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych lub współczynnika E, aby mieć pewność, że projekt spełnia wymagane standardy izolacyjne.

 •  Brak danych dotyczących mostków cieplnych: Nieuwzględnienie dodatków na mostki cieplne może prowadzić do utraty ciepła i kondensacji.

 • Brak szczegółowych rysunków: Dokumentacja powinna zawierać rysunki detali budowlanych oraz rysunki technologiczne, dotyczące miejsc szczególnie narażonych na zwiększone przepływy ciepła i pary wodnej.

 • Stare normy i przepisy: Konieczne jest upewnienie się, że projekt opiera się na aktualnych normach i przepisach.

Ocieplenie budynku-błędy wykonawcze

Nawet jeśli dokumentacja projektowa jest bez zarzutu, istnieje wiele błędów, które mogą pojawić się na etapie wykonawczym. Poniżej omówimy najczęstsze błędy popełniane podczas prac przy ocieplaniu budynku.

 • Zła ocena geometrii ścian: Równość i pion ściany są kluczowe. Nierówności mogą prowadzić do nierównomiernego rozprowadzenia kleju i materiału izolacyjnego.

 • Brak zagruntowania chłonnej powierzchni: Jeśli tynk jest chłonny, należy go odpowiednio zagruntować, aby zapobiec niepożądanemu wchłanianiu kleju.

 • Brak zabezpieczenia przed glonami i porostami: Jeśli powierzchnia jest porośnięta glonami i porostami, konieczne jest ich usunięcie lub zastosowanie odpowiednich preparatów.

Błędy w przygotowaniu podłoża mogą prowadzić do odspojenia ocieplenia od ściany, co obniży jego skuteczność.

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża:

 • Wyrównanie ściany: Jeśli ściana jest nierówna, można użyć zapraw wyrównujących lub podkleić różną grubością izolacji.

 • Próba z kostką styropianu: Wykonaj próbę, aby ocenić jakość podłoża przed rozpoczęciem prac.

 • Zmycie starej powierzchni: Jeśli powierzchnia jest brudna lub porośnięta glonami, zmyj ją myjką ciśnieniową.

 • Zabezpieczenie przed grzybami i porostami: Zastosuj preparat grzybobójczy na powierzchniach, które są narażone na rozwijanie się glonów i porostów.

Niewłaściwy wybór materiałów izolacyjnych

 Kolejnym częstym błędem jest wybór nieodpowiednich materiałów izolacyjnych, które mają ogromny wpływ na efektywność termiczną budynku. Typowe błędy w tym zakresie to:

 • Wybór materiałów o niskiej jakości: Używanie tańszych materiałów o niskiej jakości może prowadzić do mniejszej skuteczności termoizolacyjnej i szybszego zużycia się izolacji.

 • Brak uwzględnienia warunków klimatycznych: Wybór materiałów powinien być dostosowany do warunków klimatycznych w danej okolicy. Niewłaściwa izolacja może prowadzić do problemów z kondensacją i wilgocią.

 • Nieodpowiednia grubość izolacji: Niezadbane obliczenia dotyczące grubości izolacji mogą prowadzić do utraty ciepła i braku efektywności energetycznej.

 • Pominięcie mostków cieplnych: Nieuwzględnienie mostków cieplnych, czyli miejsc, gdzie izolacja jest przerwana lub osłabiona, może prowadzić do strat ciepła i problemów z kondensacją.

Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas ocieplenia ścian zewnętrznych budynku?

Podczas ocieplania ścian zewnętrznych budynku mogą wystąpić również poniższe błędy:

 • Niewłaściwe zastosowanie kleju: Nieprawidłowe nałożenie kleju na izolację może prowadzić do utraty szczelności i odspojenia materiału od ściany.

 • Niezabezpieczony otwory i przepusty: Niedokładne zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych i innych przepustów przez ocieplenie może prowadzić do mostków termicznych i utraty ciepła.

 • Brak odpowiedniego uszczelnienia: Szczelność powinna być zapewniona poprzez zastosowanie odpowiednich taśm i uszczelek, zwłaszcza w miejscach szczególnie narażonych na przecieki powietrza.

 • Niedociągnięcia w etapie montażu okien i drzwi: Nieprawidłowy montaż okien i drzwi może prowadzić do nieszczelności, co wpływa negatywnie na efektywność termiczną budynku.

Brak prawidłowej wentylacji

W procesie ocieplania często pomija się kwestię odpowiedniej wentylacji. Zapewnienie właściwej wymiany powietrza jest kluczowe dla zachowania zdrowia mieszkańców budynku i zapobiegania problemom związanym z wilgocią i kondensacją. Błędy związane z brakiem właściwej wentylacji:

 • Uszczelnienie budynku do granic możliwości: Niewłaściwe uszczelnienie budynku może prowadzić do braku dopływu świeżego powietrza i problemów z kondensacją.

 • Brak instalacji systemu wentylacji mechanicznej: W niektórych przypadkach konieczne jest zainstalowanie systemu wentylacji mechanicznej, aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrza.

 •  Pominięcie nawiewników i wyciągów: Nawiewniki i wyciągi powinny być odpowiednio umieszczone i zaprojektowane, aby zapewnić skuteczną wentylację.

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku to proces wymagający staranności, odpowiedniego planowania i wiedzy. Unikanie najczęstszych błędów w tym procesie jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych efektów termoizolacyjnych, trwałości ocieplenia oraz zapobiegania problemom związanym z wilgocią i kondensacją.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Małgorzata Karpińska, 30 listopada 2023)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.